Arkiv

Archive for 25 februari, 2016

Avslöjande KF! (24/2)

25 februari, 2016 Lämna en kommentar

ljunggrenordfEfter en längre inledande information angående ändrad planering för kommande fullmäktigesammanträden mm startade ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) förhandlingarna i ett rasande tempo.

ordfklubba3Det första ärendet ”Antagande av Miljöprogram 2030” klubbade ordförande Ljunggren innan någon hann begära ordet. Min fullmäktigekollega i bänken bredvid, Per Sjödahl (MP), hade faktiskt armen halvvägs i luften när Ljunggrens klubba slog i bordet. Sjödahl såg mycket förvånad och besviken ut när han inte fick säga något. Och det kan jag förstå. Sjödahl är ju faktiskt ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och ingår i Ljunggrens ”treklöver” (S-C-MP). Jag antar att Sjödahl fick sig en tankeställare…

Lika snabbt gick det på de följande två ärendena, antagande av reviderade ”Kriterier för bidrag till kulturföreningar och bygdegårdar” och ”Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om tilläggsanslag för brounderhåll i budget 2016”.

marianne_rammMen när ärendet ”Svar på motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år” skulle behandlas reste sig vänsterpartiets Marianne Ramm, som hade skrivit motionen, direkt från bänken och begärde ordet – redan innan ordförande Ljunggren läst upp vilket ärende som skulle behandlas. Marianne Ramm ville uppenbarligen inte riskera att Ljunggren dunkade sin klubba i bordet alltför snabbt.

Och det var nog tur det.

Det var många som ville tala om hur viktigt det var för de över 65 år att kunna utnyttja kollektivtrafiken avgiftsfritt. Ett flertal talare var uppe i talarstolen från oppositionen. Till slut mer eller mindre tvingades betongpartierna upp i talarstolen för att försvara sitt ställningstagande om att avslå motionen. Dock inte kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S), som inte var närvarande under hela mötet.

En klar ideologisk gräns kom att tydliggöras under debatten. Jag tror att de representanter från pensionärsorganisationerna som var närvarande klart insåg vilka partier de definitivt inte ska rösta på nästa val…

buss2Marianne Ramm (V) inledde som sagt debatten. Hon hade ett långt anförande där hon engagerat redogjorde för skälen till att införa avgiftsfri kollektivtrafik till alla invånare som fyllt 65 år.

Ramm inledde med att säga att hennes (och Vänsterpartiets) vision är att alla ska få åka avgiftsfritt, men just nu gällde det gruppen 65+. Förslaget skulle införas från 1 jan 2017 och kosta ungefär 1,7 miljoner kronor. För denna relativt lilla summa skulle färdtjänstresorna kunna minska (besparing på annat håll), pensionärerna stimuleras att röra sig mer och därigenom bli friskare, ekonomiska förhållanden skulletrollhattan utjämnas eftersom många pensionärer har det knapert mm.

Marianne redogjorde också för erfarenheterna från andra kommuner. Det finns nämligen många kommuner som redan har infört avgiftsfri kollektivtrafik för 65+. Bland annat Trollhättan. Det innebär för övrigt att lillasyster Stina som är 66 år och bor i Trollhättan kan åka gratis till storebror Sven, som är 74 år och bor i Vänersborg – men när Sven ska åka till Stina i Trollhättan så måste han betala…

Marianne var fullständig i sin argumentation och tog också upp miljöaspekter och att priset på kollektivtrafiken har ökat 4 gånger mer än konsumentprisindex sedan 1995.

lutzKF2Det var egentligen inte så mycket mer att tillägga efter Marianne Ramms anförande, särskilt som Lutz Rininsland (V) kompletterade med att redogöra för hur viktigt det var att det inte skulle finnas någon lågtrafikbegränsning. (Den lågtrafikbegränsning, som fanns för gruppen 75+ upphävdes av kommunstyrelsen den 16 december förra året, alltså bara för två månader sedan… Alla 75+ i Vänersborg åker således från och med den 1 januari 2016 avgiftsfritt utan begränsning. Det står fel i TTELA om detta.)

Rininsland talade också om hur standarden på både bussar och hållplatser hade förbättrats, om parkeringssituationen i Vänersborg och inte minst vädret som gjorde att flera 65+ tog bilen i stället för cykeln. Och avslutade med att det prognostiserade överskottet för år 2017 skulle bli 41 miljoner kronor…

Allt talade för att Vänersborg skulle införa reformen.

asa_olinkfOch om inte Marianne Ramms och Lutz Rininslands argument räckte till så fyllde Åsa Olin (V) mycket engagerat på med jämställdhetsaspekten. Olin redogjorde för att hälften av kvinnorna blir ”fattigpensionärer”. De kommer ofta från LO-kollektivet och har en låg pension. Dessa har inte råd att ha bil och avgiftsfri kollektivtrafik skulle göra väsentlig skillnad.

Morgan Larsson (VFP), Kurt Karlsson (SD) och Ola Wesley (SD) kunde inte göra så mycket annat än att hålla med och yrka bifall till motionen från Vänsterpartiet. betongblandare

Men det gjorde inte betongpartierna från socialdemokraterna, centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet, liberalerna och kristdemokraterna.

Deras argument tyckte en vänsterpartist som jag var rent ut sagt ynkliga.

Marika Isetorp (MP) talade egentligen om annat från talarstolen. Hon ville, sa hon, att det skulle vara billigt för alla och kanske framför allt för de yngre. Det fanns inte heller bussar överallt och det var bättre att cykla än att åka buss. Isetorp trodde inte heller att de som använder färdtjänst skulle använda kollektivtrafik istället.

janteIsetorp pratade mycket om andra målgrupper än de som motionen gällde. Och det luktade mycket ”Jante” om hela anförandet – får inte alla avgiftsfri kollektivtrafik, så ska inte heller gruppen 65+ få. Dessutom menade Isetorp att de 1,7 miljoner kronorna kunde användas bättre…

Isetorps Jante-argument följdes upp av Gunnar Lidell (M):

”Många pensionärer bor på landsbygden och de har inte sett en buss inom 4-5 km de senaste 20-30 åren.”

Det lät också på Lidell som att det var fel att de som betalade skatt inte kunde utnyttja den avgiftsfria kollektivtrafiken. Men… Hela det svenska välfärdsystemet går ju ut på att alla är med och betalar för de som har behov, som t ex sjukvård, äldreomsorg etc – att hela skattesystemet till stor del handlar om solidaritet.

Lena Eckerbom Wendel (M) höll med Lidell. Hon menade att det kunde låta jättesnällt att införa avgiftsfri kollektivtrafik för 65+, men:

”det kostar…”

Jo, 1,7 miljoner, på en budget på 2 miljarder kronor…

miljonarEckerbom Wendel tyckte också att det var viktigare att biljettsystemet gjordes enklare och att bussarna kom i tid. Vad nu det hade att göra med motionen… Och att den största andelen miljonärer finns bland pensionärerna…

Tove af Geijerstam (L) menade att pengarna kunde användas bättre. Hon ville prioritera socialassistenter, undersköterskor, lärare, elevassistenter etc.

Och inte nog med det. Centerpartiets Mats Andersson tyckte att pengarna skulle användas till att finansiera våra investeringar på bland annat skolområdet.

Vi pratar fortfarande om 1,7 miljoner kronor…Socialdemokraterna

Till slut såg sig också en socialdemokrat tvingad att gå upp i talarstolen… Kenneth Borgmalm (S) sa:

”Som socialdemokrater prioriterar vi.”

Och till de prioriterade hör alltså inte ”fattigpensionärer” som till stor del kommer från LO-kollektivet…

Vänersborgarna kan notera detta klara och tydliga besked från Vänersborgs socialdemokrater.

Som Åsa Olin (V) formulerade det:

”Det är ofattbart att inte socialdemokraterna står bakom motionen.”

motion2För övrigt har budgetberedningens förslag till ramsättning inför det
fortsatta budgetarbetet för 2017 kommit. (Se här!) Det finns inga prioriteringar från socialdemokraterna överhuvudtaget i det, varken mer pengar till pensionärer eller elever… (Mer om det i en senare blogg.) Fast vem vet, efter gårdagens fullmäktigesammanträde kanske det kommer in en hel drös med motioner från betongpartierna med förslag på vad de 1,7 miljonerna ska användas till…

Ärendet ”Svar på motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år” avslutades med en votering. Bara 14 ledamöter röstade för motionen – Vänsterpartiet, välfärdspartiet och sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna röstade mot!kaffe

(TTELA har för övrigt ett ”så där” referat från debatten – se här.)

Efter denna debatt tyckte ordförande Ljunggren att det var dags att ta en kaffepaus. Och det var nog helt riktigt. De flesta i oppositionen var nog ganska tagna efter denna rent ut sagt bedrövliga behandling av våra pensionärer.

vaneryr15_4Efter pausen behandlades Vänsterpartiets, och min, motion om badplatsen i Väne Ryr. (Se ”Motion: Badplatsen i Väne Ryr”.)

Samtliga andra partier i kommunstyrelsen yrkade avslag på motionen. Nu skulle det bli intressant att höra till vad alla dessa 15.000 kr skulle användas som ett kommunalt ansvar för badplatsens skötsel skulle kosta…

Men… En överraskning…

Ordförande Ljunggren (S) frångick fullmäktiges rutiner och gav ordet, inte till undertecknad som motionär, utan till Kenneth Borgmalm (S). Ljunggren kan göra undantag ibland, i varje fall när det gäller sina egna partikamrater…

Kenneth Borgmalm (S) yrkade återremiss på hela ärendet:

”Beredningsunderlaget känns inte fullödigt.”

Det styrande triumviratet (S+C+MP) ansåg tydligen att det var brister i underlaget som borde utredas mer. Varför det nu skulle förhindra ett beslut denna kväll…

Undertecknad gick ändå upp i talarstolen och höll det förberedda anförandet. Och som vanligt går det att läsa på en tidigare blogg – se ”Badplatsen vid Ryrsjön”. Jag argumenterade självklart för att kommunen ska fortsätta sköta om badplatsen.

Lutz Rininsland argumenterade också för ett bifall till motionen, utifrån det förslag och den reservation som Vänsterpartiet lade fram i kommunstyrelsen (se här).

bajamajaKurt Karlsson (SD) tyckte att Väne Ryr-borna kunde sköta badplatsen själva. Rininsland undrade om Kurt Karlsson själv skulle vilja köra en ”bajamaja” i sin bil.

Kurt Karlsson svar är värt att återge:

”De har nog värre saker att transportera än en bajamaja.”

Jag undrar vad Kurt Karlsson tänkte på då…

Det blev återremiss. Så hela motionen kommer att behandlades ytterligare en gång i kommunfullmäktige, förhoppningsvis innan sommaren och badsäsongen…

För övrigt lär återremissen, med tanke på alla sammanträdesarvoden och den arbetstid som det går åt för ytterligare utredning, antagligen att kosta mer än de 15.000 kr ett ja till motionen skulle ha inneburit…

dan_aberg2Moderaten Dan Åberg hade ställt en fråga till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Per Sjödahl:

”Anser du att kompromisslösa miljökrav underlättar för bostadsbyggandet i Vänersborgs kommun?”

Per Sjödahl kunde dock inte svara. Eller ville… Sjödahl hade nämligen lämnat sjodahlsammanträdet efter kaffet…

Det fick Gunnar Lidell (M) att reagera:

”Per försvinner ofta.”

Och det gör Sjödahl. Det vet jag eftersom han sitter bredvid mig i salen.

Jag tror att miljöpartiet inte vill diskutera politik längre. Miljöpartisterna nöjer sig med att få sitta med vid maktens taburetter och njuta av diverse förmåner…

För övrigt är Vänsterpartiets förslag, vilket Rininsland återigen förde fram, att frågor och
interpellationer bör avhandlas i början av ett sammanträde. Hittills har inte Vänsterpartiet fått gehör för detta förslag.

Adam Frändelid (V) lade en motion om avgiftsfri frukost i skolan, som han dock valde att inte presentera. Kurt Karlsson (SD) presenterade dock sin, och Ola Wesleys (SD), motion med rubriken:

”Jämställdheten hotas i Vänersborgs kommun.”

sverigedemokraterna_brunMotionen luktar 30-tal…

Karlsson och Wesley skriver:

”Vänersborgs kommun har tagit emot ett oproportionellt stort antal ynglingar. … Denna demografiska snedvridning kommer innebära stora problem som påverkar samhällets sociala normer och mönster.”

I Vänersborg finns det 168 ensamkommande flyktingbarn. Av dom bor 93 st i kommunens egna boenden. (Jag har ingen siffra på antalet flickor, men gissningsvis ligger antalet kring 10-20, dock bor ingen av dem i kommunalt boende). Dessa ”ynglingar”, Kurt Karlssons nedsättande favorituttryck för ensamkommande flyktingpojkar, hotar alltså jämställdheten i Vänersborg. Jag undrar vad sverigedemokraterna i både Vänersborg och Sverige gör för jämställdheten?

packaTill sist hade ett medborgarförslag lämnats in. Det handlade om att förbjuda biltrafiken att använda Residensgatan, Sundsgatan och Hamngatan som genomfartsled från Torget till rondellen vid Resecentrum.

Klockan 20.40 packade fullmäktigeledamöterna ihop sina pinaler för att bege sig hemåt till Champions League-matchen…

%d bloggare gillar detta: