Arkiv

Archive for 29 februari, 2016

Besparingsförslag från S+C+MP!

29 februari, 2016 Lämna en kommentar

riva_hairJust nu brottas förskolechefer och framför allt rektorer med att få sin verksamhet att gå runt. Och inte minst, de formligen sliter hela hårstycken från sina huvuden för att hitta en lösning inför höstterminen. Elevpengen i år minskar med 12% och eftersom ”lagd organisation ligger” så kan inte rektorerna spara något nämnvärt under vårterminen. Det innebär en slags ”dubbel besparing” i höst, dvs hela årets neddragning får betalas enbart på höstterminen. Och en neddragen organisation i höst innebär med samma automatik och logik också att den ligger kvar under vårterminen 2017…

Och lika gott är väl det. I förra veckan kom nämligen:

”ANVISNINGAR FÖR BUDGET 2017
EKONOMISK PLAN 2018‐2021”

Marie_Dahlin3Det här är det grunddokument som ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet som i juni ska avslutas med att kommunfullmäktige stadfäster budgeten för 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) föreslår att kommunstyrelsen på onsdag ska besluta:

”Ekonomistaben har, enligt uppdrag, upprättat anvisningar och planeringsramar för budget 2017 och ekonomisk plan 2018‐2021. Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig bakom upprättat förslag.”

Det här dokumentet – ”Anvisningar för budget 2017” – visar de styrandes vilja, i det här fallet det styrande triumviratet (S+C+MP). Dokumentet visar vad de som har makten vill göra nästa år – var pengarna ska satsas, vilka verksamheter som ska prioriteras, var det ska sparas osv. Med andra ord, triumviratet bekänner färg inför de vänersborgare som har röstat fram dem. Kommuninvånarna ska få reda på vilken väg det sittande styret ska ta.

pensionar2Och förväntningarna är höga. I onsdagens kommunfullmäktigesammanträde fick vi ju alla veta att socialdemokrater, center- och miljöpartister, inte ville satsa på pensionärerna. (Se ”Avslöjande KF!”.)

Kenneth Borgmalm (S) sa:

”Som socialdemokrater prioriterar vi.”

Och då är man naturligtvis på helspänn när man läser igenom ”Anvisningarna för budget 2017”… Vad ska socialdemokraterna prioritera?

Men…

Man blir besviken. Det går nämligen inte att hitta några. Prioriteringar alltså. Ja, det skulle vara då att äldreboendet Gläntan tillförs 5 milj kr. Men här är det nog ett feltänk. Socialnämnden beviljades faktiskt 5 milj kr redan för 2016. Och en ökning behövs först 2018.

obs2För övrigt finns det inga som helst prioriteringar eller satsningar från de styrande i Vänersborg. Istället hittar vi en ”kreativ innovation” i anvisningarna:suga

”Effektiviseringsbeting”

Visst låter ”effektiviseringsbeting” bra. Sug på ordet. Det måste vara en nysvensk kreation… Eller är det en ny äkta progressiv socialdemokratisk reform…?

Effektiviseringsbeting…

Men. Det är bara ett annat ord för det gamla begreppet ”besparing”. Effektiviseringsbeting och besparing visar sig nämligen vara samma sak…

Så här står det i anvisningarna från Marie Dahlin (S):

”För att skapa handlingsutrymme för kommande förändrade behov inom kommunen, ges nämnderna ett effektiviseringsbeting om ‐0,5 % av nettobudgeten.”

Det innebär alltså en sänkning av nämndernas budgetramar för år 2017 jämfört med år 2016. Det ska sparas i verksamheterna. För barn- och utbildningsnämndens del ska 3,347 miljoner kronor sparas, för samhällsbyggnadsnämndens del 369.000 kr och för socialnämnden 4,111 milj kr.

osthyvel2Det här innebär en besparing enligt osthyvelsprincipen. Marie Dahlin och socialdemokraterna, tillsammans med centern och miljöpartiet, vill att verksamheterna, dvs tjänstemän, chefer och pedagoger, ska ”effektivisera”, dvs spara.

Osthyvelsprincipen är helt främmande för Vänsterpartiet. Om det ska skäras eller sparas, i vilken verksamhet det än må vara, så måste de styrande politikerna ha modet att peka ut detta. Och ta ansvaret för konsekvenserna.nono

Men i Vänersborg behöver det inte ens ske några besparingar!

I anvisningarna beräknas kommunen nämligen göra ett överskott år 2017 på 41 miljoner kronor. Och enligt en ännu färskare prognos från SKL (=Sveriges Kommuner och Landsting), så kommer skatteintäkterna och de generella statsbidragen att öka med ytterligare 20 miljoner kronor.

Med andra ord, det beräknas att Vänersborgs kommun kommer att göra ett överskott år 2017 på den enorma siffran 61 miljoner kronor!

dumhet3Vad då ”effektiviseringsbeting”? Vad då besparingar?

Vilket trams!

Vad händer om mini-alliansens partier, dvs moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna, använder detta överskott för att lägga en expansiv budget? Tänk om de borgerliga partierna i sitt budgetförslag lägger X antal miljoner på välfärdssektorn? Ska historien från förra året då upprepa sig, när socialdemokraterna med sverigedemokraternas röster klubbade igenom en budget som stod till höger om moderaternas? När moderaterna ville lägga mer pengar påtriumvirat_SD välfärden än socialdemokraterna?

Kommer den politiska verkligheten i Vänersborg att vara upp och ner fortsättningsvis också? (Se ”Mörkret lägrar sig över Vänersborg”.)

Jag vet inte vad socialdemokraternas passiva och konservativa politik beror på. Kanske ligger det styrande triumviratet ”lågt” nu i början av budgetprocessen – av taktiska skäl. Kanske väntar S+C+MP in förslag från mini-alliansen, och kanske från Vänsterpartiet, för att sedan ”slå till” – med att endera överta några av de andra partiernas förslag eller helt enkelt ”bräcka” de andra på något sätt. Jag vet inte. Det brukar i varje fall inte gå till så, även om Marie Dahlin ibland kan ta till oväntade grepp.

Eller är det så att det i verkligheten är Annie Lööfs nyliberala centerpartister som dominerar det styrande triumviratet och därmed politiken i Vänersborg? Det är i varje fall inte miljöpartiet som dominerar. Partiet verkar inte finnas längre i Vänersborg…

lofvenEller kan vi hoppas att signalerna från Stefan Löfven så småningom når fram till socialdemokraterna i Vänersborg. I dagens Aftonbladet säger ju Löfven bland annat:

”Vi (socialdemokraterna; min anm) vill utveckla den svenska modellen, det är viktigt. Vi ska komma ihåg hur mycket det betytt för vårt land att vi har … en generell välfärd som gör att alla får del av en bra skola, en bra sjukvård … Arbetet ska genomsyra alla politiska nivåer under mandatperioden.”

Svensk ekonomi är nämligen stark just nu. Det kan vi också läsa i vårt kommunala underlag. Tillväxten är ovanligt stark och tillväxten beräknas hamna på 3,1 % år 2016 och 2,4 % år 2017. Samtidigt väntas arbetslösheten att fortsätta minska.

Vi får se vad som händer. Redan nu nås jag av rykten att socialdemokraterna sitter i något slags krismöte här i Vänersborg… Jag tror inte att Marie Dahlin får med sig medlemmarna på sitt besparingsförslag.

Kategorier:Budget 2017, S, Triumviratet
%d bloggare gillar detta: