Arkiv

Archive for 17 februari, 2016

NÄRF: Underskott, pensioner, diariehantering och Bo Carlsson

17 februari, 2016 Lämna en kommentar

narf_loggaFör en vecka sedan, den 9 februari, ställde jag två frågor till NÄRF. Det var med anledning av två uttalanden som Bo Carlsson (C) gjorde från talarstolen på fullmäktigemötet den 3 februari. (Se ”Gårdagens kommunfullmäktige”.) Carlsson sa dels att utredningen kring den förre förbundschefen Per Andersons pensionsvillkor och -inbetalningar var färdig och dels att bokslutet var klart, dvs det var nu uträknat hur stort NÄRF:s underskott blev 2015. Och jag ville helt enkelt ta del av dessa handlingar. Därav mina frågor till NÄRF.

Jag blev emellertid något förvånad när jag fick svaret från NÄRF:

”Utredningen finns inte hos NÄRF, Kontakta Bo Carlsson på Vänersborgs kommun för information i ärendet.”

Och:

”Bokslut – NÄRF:s preliminära resultat är fortfarande ett arbetsmaterial, kommer redovisas för direktionen vid nästa möte.”

Jag skrev återigen i måndags och begärde ut handlingarna. Det hinner ju hända en hel del under en vecka, i synnerhet på NÄRF. Igår tisdag fick jag svaret:

”NÄRF har inget annat att meddela i dessa frågor än det som meddelades den 9 februari”

handlingarNu blev jag lite frustrerad. Jag visste ju att handlingarna inför direktionens möte imorgon (torsdag den 18 februari) var utskickade till ledamöterna. Jag skrev tillbaka och påpekade detta. Mitt mail avslutades lite irriterat:

”Det betyder också att jag har lagstadgad rätt att få del av dessa. Nu!”

Och se, idag kom några av handlingarna. Jag fick verksamhetsberättelsen på två A4-sidor och en tabell över årets resultaträkning.

juridikSå här får det inte gå till. Även Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund måste följa lagar och förordningar och lämna ut de handlingar som finns diarieförda. Vänsterpartiet har ju genom åren anmält Vänersborgs kommun för brister i diariehanteringen – fem gånger, och fått rätt alla gånger. Det kanske är dags att JO tar en koll också på NÄRF…?

Hur som helst.

verkberNÄRF:s verksamhetsberättelse för år 2015 är påskriven av Tf (tillförordnad) Förbundschef/Räddningschef Patrick Dimporzano och daterad den 26 januari(!).

Dimporzano skriver att:

”Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret har inte utfallit enligt prognosticerad målbild.”utropstecken3

Det betyder att förbundet har gått med underskott…

NÄRF:s underskott för år 2015 blev, och håll i er nu, 4.793.000 kr. Nästan 4,8 miljoner kronor alltså.

Det är en hel massa pengar, särskilt procentuellt (5,6%). I budgeten för året beräknades det nämligen att ”verksamhetens kostnader” skulle uppgå till sammanlagt 85,5 milj kr.

Förklaringen till det stora underskottet är posten:

”Jämförelsestörande poster”

Budgeten för ”Jämförelsestörande poster” var noll, vid årets slut blev resultatet ett underskott på 3.618.000 kr.

pensionsformanVad döljer sig då bakom dessa kostnader (och denna besynnerliga rubrik)? Svaret finns i verksamhetsberättelsen:

”avser uppsägningslön för 24 månader och pensionspremie”

Tydligare än så står det inte i de handlingar som jag har fått. Men det är tillräckligt tydligt. Det kan nämligen bara betyda en sak – den förre förbundschefen Per Anderson har haft rätt hela tiden om sitt anställningsavtal. NÄRF:s stora pensionsinbetalningar till förbundschef Anderson, 58.510 kr i månaden, har varit riktiga. Det måste den utredning som Bo Carlsson (C) i desperation pensionsforman2tillsatte ha visat. Även om jag inte har fått ut denna…

Och inte bara har pensionsinbetalningarna varit riktiga under alla de år som Per Anderson har varit anställd. Den ”gamle” förbundschefen ska alltså få åtnjuta samma pensionsförmåner och dessutom få behålla sin väl tilltagna lön på 70.750 kr i månaden i ytterligare två år!

Jag har dock ett litet problem med matematiken. Per Andersons lön (70.750 kr) i 2 år blir en summa av 1.698.000 kr, pensionsinbetalningarna blir under 2 år 1.404.240 kr. Den tidigare förbundschefen ska alltså få totalt 3.102.240 kr.

fragande5Men i resultaträkningen, och verksamhetsberättelsen, uppgår summan till 3.618.000 kr, dvs ytterligare 515.760 kr. Betyder det att Per Andersons månadslön och/eller pensionsinbetalning är ännu högre än vid Andersons avsked? Eller har pengarna gått till någon annan person också? (Fast i verksamhetsberättelsen står det i singularis.) Var har de 515.760 kronorna tagit vägen?

Dessa frågor får väl någon i NÄRF:s direktion ställa imorgon torsdag. Då ska NÄRF:s ledning, dvs den politiska direktionen, ha sammanträde…

BoCarlssonNarfMen en sak är uppenbar. Dimridåerna, förnekandena, tillsättningen av en utredning etc, som Bo Carlsson har sysslat med, har visat sig vara bara just – dimridåer. Nu är det dags för ordförande Bo Carlsson att ta sitt ansvar. Han måste stå för vad han har gjort, dvs beviljat den förre förbundschefen en oerhörd pensionsförmån. Carlsson har handskats vårdslöst med skattebetalarnas pengar. Igen. Det är ju som bekant inte första gången. Vänersborgarna kommer ihåg arenaskandalen, Topp-affären, den missade namnteckningen på Solängen (17 milj), fiberdragningen i södra Dalsland utan ”formella beslut”, ”otillräcklig kontroll av fakturor”, ”medfinansiering på fel grund” och ”budgetöverskridande” (citerat från Vänersborgs revisorer) etc.

Till raden av kostnader som Bo Carlsson har tillfogat Vänersborgs kommun kan vi nu lägga anställningsavtalet med förbundschef Per Anderson.

sparkadDet får vara nog nu. Vänersborgs kommun borde kräva Bo Carlssons avgång! Och jag undrar också, är det inte några i de andra ägarkommunerna som tvivlar på om Bo Carlsson är rätt man som ordförande i förbundet…?

När jag studerar resultaträkningen och verksamhetsberättelsen, så blir jag ändå inte riktigt klok på siffrorna. På några andra siffror…

I delårsrapporten för augusti var NÄRF:s underskott nästan 2,5 milj kr och prognosen för hela året uppgick till 3 milj. Utgår vi från resultaträkningen och verksamhetsberättelsen och tar bort kostnaderna för uppsägningslön och pensionspremie (posten ”Jämförelsestörande poster”), så uppgår underskottet ”bara” till 1.175.000 kr.

Det förefaller mig osannolikt att NÄRF skulle ha lyckats spara nästan 2 miljoner kronor, särskilt som inga besparingsåtgärder har vidtagits. (Med ett mindre undantag i ett sentunderskott skede.)

I verksamhetsberättelsen beskriver Förbundschef/Räddningschef Patrick Dimporzano vad detta underskott beror på:

”Personalkostnader överstiger något budgeterade medel och avser ökningen av semester- och övertidsskulden samt personal­kostnader, uppkomna i samband med motorsågsutbildning av fyra deltidsstationer. Övriga kostnader överskrider budget med väsentligt belopp.
Större avvikelse som bidrar till underskottet är följande: kostnader för televäxeltjänster, kostnader för Rakelabonnemang samt IT-support, inköp av anläggningsmateriel i samband med implementering av 5:e skiftlaget, entreprenad och köp av verksamheter bl.a. städ samt reparationer av maskiner, inventarier och bilar. Försäkringsbolaget har höjt kraftigt premie som avser förbundets fordon och utfallet överskrider budget.”

narf_delarNär ekonomichef Alicja Zawadzka-Przychodzen redogjorde för siffrorna i delårsrapporten på direktionens sammanträde den 28 september, så sa ekonomichefen (ur protokollet):

”Det negativa resultatet beror till stora delar på att den operativa verksamheten inte dragit in tilltänkta intäkter till förbundet. Utbildningsinsatserna har blivit färre än väntat under perioden. Förbundet har ett något mindre underskott gällande personalkostnader. Högre semesterskuld på grund utav flyttade semesterperioder från ordinarie semesterperiod. Övriga kostnader visar på ett kraftigit underskott, ökning av korta sjukskrivningar, ökade bränslekostnader, 13 nyanställningar, ökade IT-kostnader.”

Den beskrivning som Tf Förbundschef/Räddningschef Patrick Dimporzano ger skiljer sig karvling3väsentligt från ekonomichefens…

Jag undrar till exempel var ökningen av ”korta sjukskrivningar” och de ”13 nyanställningarna” tog vägen i Tf Förbundschef/Räddningschefens verksamhetsberättelse…

Men nu har ju, som sagt, direktionen möte imorgon torsdag, så kanske en del frågetecken rätas ut. Kanske kommer någon av ledamöterna att ställa några bra frågor. Vi får se när protokollet kommer så småningom.

hole_ekonOm någon undrar hur underskottet ska finansieras så tänker sig NÄRF att ägarkommunerna, dvs Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud, helt enkelt går in och täcker det ”svarta hålet” med nya fräscha skattekronor. Redan på direktionens sammanträde den 21 december 2015 beslutade nämligen politikerna i direktionen att ”den ekonomiska obalansen” (som PWC skrev i ett utlåtande om delårsrapporten) ska finansieras genom att NÄRF höjer medlemsavgiften för ägarkommunerna, dvs skattebetalarna ska bidra med mer pengar… Den höjda medlemsavgiften innebär en inkomstförstärkning för år 2016 med 2,033 milj kr. Och det är ju ett bekvämt sätt att få ordning på ekonomin…

Kommer ägarkommunerna att acceptera detta? Kommer moderaterna i Vänersborg att acceptera detta? (Moderaterna är de enda från oppositionen som är representerade i NÄRF:s direktion.)

Och framför allt – kommer skattebetalarna att acceptera detta?

======================narf_logga

Jag har skrivit följande bloggar om NÄRF:

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF
%d bloggare gillar detta: