Arkiv

Archive for 4 februari, 2016

Gårdagens kommunfullmäktige (3/2)

4 februari, 2016 4 kommentarer

klubbslag2Det brukar bli långa sammanträden med Vänersborgs kommunfullmäktige. Gårdagen var inget undantag. Inte förrän strax före kl 22 slog ordförande Ljunggren klubban i bordet och avslutade sammanträdet.

Den första person som äntrade talarstolen var faktiskt undertecknad vänsterpartist. Det var på ärendet om NÄRF:s taxehöjning. Anförandet var ganska kort och handlade om orsaken till taxehöjningen. Jag framförde precis det jag skrev om i min blogg i måndags – se ”WI och NÄRF i fullmäktige”. Mina ord och formuleringar fick NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) att reagera. Vilket liksom var tänkt…

bocarlsson4Bo Carlsson menade, inte helt oväntat, att intäkterna från taxehöjningen inte skulle finansiera varken anställningen av 13 nya tjänster eller den före detta förbundschefens pensionsinbetalningar…

Bo Carlsson meddelade också att utredningen kring den fd förbundschefens pension var färdig, men inte klar för offentliggörande. Carlsson passade också på att flika in att det skulle bli andra siffror i bokslutet för NÄRF än de som delårsrapporten prognosticerade. Dock var inte dessa siffror heller mogna förMorganL offentligheten…

Morgan Larsson från välfärdspartiet menade att det saknades underlag för att kunna besluta om taxehöjningen. Larsson saknade både konkreta siffror och jämförelser.

”Vad säger vi ja till? Hur mycket höjer vi egentligen?”

Undrade Morgan Larsson och begärde återremiss med motiveringen att beslutsunderlaget var bristfälligt. Han begärde votering. Det var dock bara tre ledamöter som röstade för återremiss – de båda välfärdspartisterna och så undertecknad vänsterpartist. Fyra ledamöter från Vänsterpartiet avstod från att rösta.

Det innebar att NÄRF:s taxor höjs för myndighetsutövning och myndighetstillsyn.

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundet Väst beviljades ett utökat bidrag för 2016 på 6,4 miljoner kronor.

Lutz Rininsland (V) påpekade dock att detta inte innebär att KFV kommer ”i balans”, som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) uttryckte det i media. Rininsland menade att KFV behövde ytterligare en ramhöjning med 11 milj kr nästa år. Och det höll väl egentligen Marie Dahlin med om:

”Vi får väl yrka bifall till fler ägartillskott så småningom.”

narf_loggaOch så var det dags att prata NÄRF igen. Denna gång handlade det om delårsrapporten. Jag inledde återigen ärendet. Denna gång var mitt anförande längre. Jag tog i huvudsak upp den tydliga och tuffa kritiken från revisorerna. (Du kan läsa anförandet i sin helhet på bloggen ”WI och NÄRF i fullmäktige”.)

Av någon anledning reagerade NÄRF:s centerpartistiske ordförande Bo Carlsson inte denna gång. Kanske hade han inte blivit tillräckligt uppretad. Kanske skämdes han…

lidell_talarstol3Moderaternas Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till det liggande förslaget. Bara det. Inget mer. Jag hade nog förväntat mig att Lidell skulle utveckla sina åsikter. Eller åtminstone sagt att han inte höll med undertecknad vänsterpartist… Eller att han gjorde det…

Marie Dahlin (S) gick också upp i talarstolen. Men hon sa inte heller något i sak. Dahlin gav bara uttryck för sitt missnöje med kommunstyrelsens formulering av beslutsförslaget. Hon och det styrande triumviratet (S+C+MP) hade ju inte velat att det skulle stå att kommunfullmäktige noterar informationen och:

”har tagit del av revisorernas slutsats och PWC:s mycket kritiska anmärkningar.”

Marie_Dahlin2Marie Dahlin menade att kommunfullmäktige av tradition bara noterar information från revisorerna. Å andra sidan, menade oppositionen, är det ju sällan som revisorerna uttrycker en sådan kritik mot en delårsrapport som det var frågan om här.

Morgan Larsson (VFP) passade på att, med hänvisning till mitt anförande, ge ytterligare en känga till ledningen (läs Bo Carlsson) för hur NÄRF sköts. Larsson var helt enkelt inte nöjd eller trygg med den politiska ledningen i NÄRF.

Och vem är det…

Fyrbodal_loggaStrax därefter behandlades Fyrbodals delårsrapport. Marie Dahlin (S) begav sig återigen fram till talarstolen. Inte heller denna gång sa hon något i sak. Dahlins kommentar var bara att hon inte visste vilket humör revisorerna var på när de yttrade sig över rapporten… Det gick dock inte att ta fel på vilket humör hon själv var på…

ljunggrenordfMarie Dahlin var inte den enda socialdemokraten som visade prov på irritation och mediokert humör denna kväll. Ordförande i kommunfullmäktige, Lars Göran Ljunggren (S), gick efter ärendet om Fyrbodal snabbt vidare till nästa ärende. Utan att slå klubban i bordet efter fullmäktiges beslut. En liten miss typ…

När Ljunggren fick detta påpekat så drämde han sin ordförandeklubba i bordet så att det stod härliga till. Ryktena förtäljer att det fanns radiolyssnare som trodde att blixten slog ner i deras radioapparater…

wargoninnovationsProjektet ”Wargön Innovation (WI) – etableringsskedet” fick sina 6,65 miljoner kr på fyra år (2016-2019) av kommunfullmäktige. Dock med de ”kontrollpunkter” som den samlade majoriteten av alla oppositionspartier beslutade om i kommunstyrelsen. (Se återigen bloggen ”WI och NÄRF i fullmäktige”.)

Det är nog fler som lägger märke till att det styrande triumviratet blir nedröstat i allt fler frågor…

Sedan tog fullmäktige en rad beslut av lite ”rutinkaraktär”. Dock diskuterades bostadsbyggandet några gånger, under flera olika ärenden. Man kan väl säga att det finns en viss oro över att det byggs så lite bostäder i kommunen. Det tycks som om privata aktörer drar sig för att bygga i Vänersborg. Av någon anledning. Det finns liksom planer och visioner, men det händer väldigt lite. Alla hoppas dock att byggandet ska komma igång så fort som möjligt.

sverigedemokraternaDet unika hände på sammanträdet att sverigedemokraterna fick igenom en motion. Den första någonsin i Vänersborgs kommunfullmäktige! Det var Cecilia Skenhall (SD) som hade motionerat om att:horse2

”kommunen ska bygga en handikappramp vid Brätte ridskola samt att Vänersborgs kommun ska betala denna.”

Så beslutade också kommunfullmäktige, dock med förbehållet att Brätte Ridklubb själva får hantera driftskostnaden.

Moderaterna var emot. Deras motivering var att det fanns fler ridklubbar i kommunen och att de inte får motsvarande behandling. Moderaterna menade att alla föreningar ska behandlas lika.

Och det kan man faktiskt hålla med om. Det är en helt riktig synpunkt.

Men eftersom syftet med rampen var ”gott” så gick förslaget ändå igenom… Utan votering.

kurt_sdOch så var det då dags för maratondebatten om Kurt Karlssons (SD) interpellation om invandring, asylsökande och ”ensamkommande ynglingar” (Kurt Karlssons favorituttryck) och deras ”utåtriktade aggression” (Kurt Karlsson uttryck) samt vad kommunen gör för att förekomma detta.

Igår publicerade jag mitt inlägg i debatten (se ”Interpellation från Kurt Karlsson (SD)”). Men jag var bara en av alla talare. De som var uppe i talarstolen var förutom Kurt Karlsson (och jag), Marie Dahlin (S), Madeleine Johansson (S), Lutz Rininsland (V), Sara Johansson (S), Marianne Ramm (V), Birgitta Persson (S), Magnus Kesselmark (V), Morgan Larsson (VFP), Lena Eckerbom Wendel (M), Marika Isetorp (MP) och Peter Göthblad (L). Några av talarna hade dessutom flera inlägg.prophet3

Kurt Karlsson (SD) försökte framstå som fullmäktiges alldeles egen profet. Dessutom missförstådda profet. (Var det inte någon känd person som sa att det var svårt att vara profet i sin egen hemstad…?) Kurt Karlsson menade att det bara var han själv och sverigedemokraterna som såg ”problemet”.

dova_oron3Så kunde Kurt Karlsson säga för att han vägrade att lyssna på de andra.

Kurt Karlsson har en mycket märklig förmåga att slå dövörat till när folk säger saker som går utanför hans förutfattade ramar. Flera framhöll hur utmaningarna med den stora tillströmningen av människor från andra länder skulle kunna, och borde, tacklas och hur problem kunde förebyggas. (Jag själv tog t ex upp just detta.) När Kurt Karlsson själv fick frågan (vid 2-3 tillfällen) om hur han, Kurt Karlsson, och sverigedemokraterna hade tänkt bidra till förebyggande åtgärder svarade han inte.

emigranterIstället berättade Kurt Karlsson (SD) om hur han själv var invandrare… Eller i varje fall son till en invandrare…

Den historien har han berättat en gång tidigare för fullmäktigeledamöterna (den 10 dec 2014, se här). Och historien blev inte bättre denna gång. Kurt Karlssons pappa, berättade Kurt, invandrade en gång i tiden från Småland…

Pinsamt.

asylsokandeJag undrar hur Kurt Karlsson kan med? Kurt Karlsson jämför sig med de miljontals människor som flyr undan krig, tortyr och elände. Jag tycker att Kurt Karlsson negligerar andra människors lidande. Han visar enligt min mening en total brist på empati.

Det är pinsamt.

Pinsamt är också att Kurt Karlsson efter alla dessa år i politiken, både i kommunen och regionen, inte har förstått enkla demokratiska debattregler, t ex att repliker används för att argumentera mot det som en talare nyss har anfört från talarstolen. Istället använder Kurt Karlsson sin replikrätt för att hålla nya anföranden. Det skedde vid flera tillfällen och det tråkiga var att ordförande Lars Göran Ljunggren (S) inte avbröt honom – och talade om vad som gällde.

Men ordförande Ljunggren hade inte heller någon bra kväll…

Sammanträdet avslutades med några ”nyval”. Dan Åberg går t ex in som ny ersättare för moderaterna i NÄRF:s direktion och Gunnar Johansson (VFP) ersätter Magnus Bäckström som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mycket utförligare om interpellationsdebatten med Kurt Karlsson i huvudrollen. På sidan kan du ladda ner Kurt Karlssons interpellation, Marie Dahlins svar och dessutom kan du ta del av åtskilliga direktcitat från debatten. Det är bara att klicka här: ”SD fick en möjlighet men missade tillfället”.

%d bloggare gillar detta: