Arkiv

Archive for the ‘Budget 2015’ Category

Viktiga beslut i BUN

11 maj, 2015 3 kommentarer

tired2Det blev ett förvånansvärt långt möte med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) idag. Ledamöterna kunde inte packa ihop sina pinaler förrän kl 16.30.

Vänsterpartiet var lite på krigsstigen inför dagens sammanträde. (Vilket i och för sig inte är helt ovanligt.) Det har ni kunnat läsa om i mina två bloggar inför mötet, ”Det är redan BUN!” och ”Upp till kamp”. Några yrkanden och reservationer var förberedda och argumenten var som vanligt vässade…

Och för att göra en lång historia kort. Alla beslut i dagens nämnd fattades enhälligt.tummen_upp3 Verkligen alla beslut. Och eftersom Vänsterpartiet inte gör avkall på viktiga principer, så förstår ni att besluten blev bra…

sitt2stolar2Tyvärr hjälper det dock inte alla gånger att BUN fattar bra beslut. Inte när kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) fattar andra – motsatta och dåliga beslut… Och det händer ju inte alltför sällan. Dessutom händer det ju till och med att ledamöter i BUN, som också sitter i KS och KF, faktiskt röstar på ett sätt i BUN och ett helt annat i KS eller KF. Det har jag för övrigt aldrig fattat. (Det underlättar dock i valrörelser, då kan de säga att de både är för och mot i en fråga…)

Något säger mig att vi kan få uppleva det snart igen…

Sammanträdet började kl 08.30 med ett sedvanligt upprop och sedan fick nämnden information, en sk verksamhetsuppföljning, om kunskapsutveckling i förskolan.

Det var en intressant föredragning och diskussionens vågor gick höga. Inte för att det var särskilt mycket politik i frågan utan tvärtom faktiskt. Det blev en givande pedagogisk diskussion ”på huvudmannanivå”. Något som kanske borde förekomma i nämnden fler gånger.

forskolaMin bestämda uppfattning är att pedagogerna och annan personal, typ rektorer, i Vänersborgs förskolor är oerhört kompetenta och duktiga. Men de har det tufft… Personaltätheten är alldeles för låg, vilket inte bara leder till hög sjukfrånvaro. Det är också svårt att rekrytera ny personal. Vänersborg måste vara rädd om personalen och se till att slå vakt om den fantastiska förskola vi har!

Under nästa punkt blev det dags för nämnden att verkligen ”grotta ner sig” i den krassa verkligheten – delårsrapporten med helårsprognos…

Ändå började ärendet trevande… Det var först när jag redogjorde för Vänsterpartiets syn som diskussionen tog fart. Och fart var det sedan i över en timme… Det blev en engageradrakrygg diskussion. Även här. Dock av mer politisk karaktär.

Ordförande Mats Andersson (C), som ganska snabbt lade ett nytt beslutsförslag, sa bland annat att han inte var beredd att sparka verksamhetspersonal! Vilket Andersson stod för offentligt. Och offentligt har det nu också blivit. (Det kan vara bra att anteckna detta…)

Ordförande Andersson meddelade också att han har börjat titta på en del hyres- och fastighetsfrågor. Även om det kanske inte hörde till ärendet. Andersson har redan upptäckt en del fall där nämnden betalar tämligen hutlösa hyror för lokaler i privata fastigheter. Han har även fått reda på att BUN betalade hyra för skolan i Sundals Ryr i tre år, fast den stod tom… Andersson reagerade också på att BUN tydligen förväntas vara, och är, med och betala investeringar i trafikmiljöer utanför förskolor och skolor.

mats_andersson2Resultatet av ordförande Anderssons arbete ger mersmak. Det är ett imponerande initiativ och jag hoppas att nämndens ordförande fortsätter att syna och granska förhållandena. Det är en känsla som fler har haft i BUN, i många år, att BUN ”subventionerar” inte bara privata aktörer utan också kommunala… Med bland annat för höga hyror. Och nu verkar ordförande hitta flera exempel på just detta. Och annat.

Jag passade i detta sammanhang också på att ta upp det här med att kommunal verksamhet bör bedrivas i kommunalt ägda lokaler. Det är en oerhört viktig fråga tycker jag. Fast frågan hörde mer hemma i ett senare ärende, det om förskolan i kv Hönan.obs2

Men nämnden kom som sagt in på flera olika saker under denna punkt… Nämnden upplystes också av förvaltningen att grundskolan redan under årets första fyra månader har ökat med 163 elever! Det är inte osannolikt att elevökningen kommer att landa på 300-400 fler elever i år. Det är en hel skola!

dark_cloudOch så vill vissa (läs Marie Dahlin) inte ge BUN de resurser den behöver, utan istället sparka personal. De här besparingsdiskussionerna oroar, berättade förvaltningen, hela organisationen… Tydligen är det flera pedagoger som letar jobb i andra kommuner.

Nämnden fick en ganska hemsk framtidsbild uppmålad framför sig.

Vänsterpartiet ville inte gå med på de besparingsåtgärder som fanns listade i rapporten. (Se ”Upp till kamp”.) Och en enhällig nämnd beslutade, enligt ett, något reviderat, förslag från ordförande:

”Åtgärder för barn- och utbildningsnämnden kan komma att vidtas när svar erhållits från kommunstyrelsen på begäran [om mer pengar; min anm] gjorda…”

Det betyder att BUN inte gör något i besparingsväg den närmaste månaden, utan avvaktar vad KS och KF tänker företa sig. Det är alltså lugnt ytterligare några veckor. I varje fall till nästa BUN-sammanträde. Då, men först då, kommer kanske den verkliga striden att stå… (Och då vet alla hur Vänsterpartiet ställer sig…)

honanSedan var det den nya förskolan i kv Hönan. Jag undrar om inte denna diskussion tog närmare 90 minuter. Och under dessa diskussioner deltog inte ordförande Mats Andersson. Han ansåg att det förelåg en möjlig jävsituation. Joakim Sjöling (S) tog över ordförandeklubban.

Förvaltningen redogjorde för alternativ till att bygga en ny förskola. (Se ”Det är redan BUN!”.) Mycket motvilligt tror jag. Det rådde nog ingen tvekan om att samtliga involverade tjänstemän såg uppförandet av en ny förskola i kv Hönan som det bästa alternativet. Precis som Vänsterpartiet för övrigt. Och som den gamla Barn- och Ungdomsnämnden som faktiskt fattade beslut om detta.

Alternativen hade med något undantag tagits fram i all hast. Tycktes det. Det fanns inga löften, inga kontrakt, inga ekonomiska kalkyler – egentligen ingenting. Eller i varje fall mycket lite. Det var mest önsketänkanden och förhoppningar. Det kändes som att det var något lurt, att tjänstemännen hade fått i uppgift att göra något, av någon (oklart vem), som de inte ville göra, eller trodde på.

Samtidigt försökte både Joakim Sjöling och Tove af Geijerstam (FP), som sitter i BUN:s presidium, att få det till att bygget av Hönan fortfarande var aktuellt, trots att andra alternativ utreddes. De hade tydligen läst på lite dåligt, för i beslutsförslaget stod det faktiskt:cancel

”att meddela Samhällsbyggnadsnämnden att tidigare begäran om upphandling av ny förskola i kv Hönan annulleras”

När de blev varse om detta (av mig faktiskt) så sa de båda direkt, att den punkten måste strykas…

backman_gunnarGunnar Bäckman (KD) och jag hittade varandra under det här ärendet:

”Jag håller med Stefan. Det är något lurigt. Har vi tillräckligt underlag? Varför har Hönan försvunnit?”

Och, som sagts tidigare, ingen kunde förklara varför ”Hönan” hade försvunnit ur hanteringen. Ingen kunde förklara varför samhällsbyggnadsnämnden inte utfört den beställning som BUN hade gett. Men utifrån röster från diverse insatta personer kunde man ana att personer utanför nämnden hade ”lobbat i korridoren”. Några citat:

 • ”Jag vet inte vart Hönan är. Vad hände sen? Jag vet inte.”
 • ”Det har kommit inspel från fler ställen.”
 • ”Sedan går korridorsnacket.”
 • ”Samhällsbyggnadsnämnden säger att de väntar på nya direktiv.”tacke

Jag kan inte komma ifrån känslan att någon i kommunhuset spelar under täcket…

Ingen kunde egentligen heller förklara varför BUN överhuvudtaget skulle ta fram eller diskutera alternativ till Hönan. BUN har ju redan fattat beslut om att bygga en ny förskola i kv Hönan – och ingen hade ju sagt något annat.

wesley_olaNoterbart är att Ola Wesley (SD) yttrade sig i denna fråga. Tre gånger till och med. Först visade att han att han hade missat var kvarteret Hönan låg… Och bad i sedvanlig ordning om ursäkt för sitt misstag, när han fick placeringen klar för sig. Sedan förklarade Wesley, också som vanligt, att han inte riktigt visste vad frågan handlade om, han var ju ny i nämnden… Då blev nämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam typ lite engagerad, och sa att Wesley, precis som alla andra ledamöter i nämnden, hade fått underlag och handlingar. Och att det bara var att läsa på.

Då svarade Ola Wesley (SD), och det är ordagrant citerat:

”Ge dig för fan!”

Ola Wesley var sedan tyst resten av sammanträdet. Endast hans gäspningar hördes…

honan2Det var alltså tänkt, innan sammanträdet, att BUN skulle besluta att annullera bygget av Hönan och istället arbeta för att bygga ut Korsgatan, hyra lokaler på Vänerparken och att arbeta för en permanent förskola i Habiliteringen (Mariedal).

Vänsterpartiet var mot dessa planer av olika skäl. Vi i Vänsterpartiet ville fullfölja beslutet om ”Hönan”. Och vi hade naturligtvis också förberett ett eget yrkande i frågan. Vilket vi meddelade. Vi behövde dock inte lägga yrkandet. De andra partierna ändrade sig ett efter ett. (Välfärdspartiet var dock enigt med Vänsterpartiet från början.)

Joakim Sjöling (S) lade slutligen fram ett förslag som hela nämnden kunde ställa sig bakom:

”Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att påtala för Samhällsbyggnadsnämnden att processen med ny förskola på kvarteret Hönan fortgår och att Barn- och Utbildningsnämnden inväntar återkoppling i ärendet.”

Hade jag haft ett större förtroende för KS och KF skulle jag säga ”slutet gott, allting gott”, men nu har jag inte det…

mulltorp_skolaNämnden hade flera frågor av mindre vikt att ta ställning till, men en viktig fråga var kvar – Mulltorp. Men även här blev nämnden helt enig…

Gratulerar alla föräldrar och elever i Västra Tunhem! BUN beslutade om renovering och nybyggnation av Mulltorps förskola och skola!!

Och till sist, BUN ska utreda den framtida skolsituationen i centrala Vänersborg.

Idag fattade alltså BUN flera bra beslut. Vänsterpartiet behövde inte reservera sig en enda gång… Vi får hoppas att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige också kommer att fatta bra beslut. Även om hoppet är ganska litet…

BUN: Upp till kamp

10 maj, 2015 2 kommentarer

sammantrade6Som sagt, imorgon måndag har Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) möte igen. Och det ser alltså ut som om de styrande tänker börja ”smygspara” på nämndens verksamheter redan nu. Det gäller den definitiva nedläggningen av Familjeförskolan och annulleringen av beslutet att bygga en ny förskola i kv Hönan. (Se min förra blogg ”Det är redan BUN!”.)  Även om orden besparingar, ekonomiska skäl eller dylikt inte nämns i underlagen. Klokt nog… (Eller?) Men likt förbaskat föreslås nämnden besluta om åtgärder som finns med på den långa lista över besparingsåtgärder (se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”) som ska necessityverkställas om det blir nödvändigt.

Och nödvändigt är det, och blir det, tydligen. I varje fall om Marie Dahlin och socialdemokraterna får som de vill. Och varför skulle de inte få det? Det Marie Dahlin och socialdemokraterna vill, det brukar också Bo Carlsson och centerpartiet vilja… Och så länge Marika Isetorp och miljöpartiet får behålla sina ordförandeposterna i några nämnder och Isetorps plats i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) så vill säkerligen miljöpartiet det också. Och mini-alliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) vill alltid spara på välfärden… Det är liksom en dygd för de borgerliga partierna. (Vad sverigedemokraterna vill, det vet ingen. Inte ens de själva.)

fullmaktige3Jag kan inte låta bli att skänka en tanke till de unga, nya ledamöterna i fullmäktige, som antagligen har börjat med politiken därför att de brinner för något, typ förskola, skola, kultur eller vad det kan vara. Och det första de tvingas till – blir antagligen att fatta beslut om omfattande besparingar… Samtidigt som gökungen arenan sitter i orubbat bo, gapar och slukar sina miljoner…

Hur som helst.

I slutet på förra veckan så kom det traditionella extra utskicket till BUN:s ledamöter. Det var den lika traditionella delårsrapporten med helårsprognos som damp ner i mailboxen.

Delårsrapporten med helårsprognos består som vanligt av en del ”högtravande text”. Och egentligen till intet förpliktigande. Särskilt denna gång, eftersom nämnden ska spara många, många miljoner…

Det står t ex att nämnden, precis som alla andra nämnder i kommunen, ska verka för:piska

”minskad oönskad personalomsättning.”

Hur nämnden ska kunna göra det under mångmiljonerbesparingarnas piska kan åtminstone inte jag se…

feetFast på något ställe smyger det sig in klara och tydliga konstateranden i den ”högtravande texten”, som ställer allt på fötter igen. Så t ex om förskolor:

”det finns behov av tidigare öppethållande på morgonen. Utifrån det budgetläge nämnden har för året, görs bedömning att detta inte kan prioriteras.”

Det kunde också ha stått att nämnden planerar att göra tvärtom, dvs minska öppethållandet…

På några ställen i delårsrapporten skulle man ha velat veta mer. Så står det t ex att

”mötesstrukturen för samtliga chefer inom förvaltningen [har] förändrats i syfte att skapa bättre balans mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.”

vetenskapsmanOch att det utifrån denna förändring ska bli större möjligheter att

”utveckla arbetssätt och arbetsformer utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet samt kollegialt lärande.”

Den här kopplingen är inte naturlig eller given på något sätt. Tvärtom nästan. Därför hade jag önskat att få reda på vad den förändrade mötesstrukturen egentligen består i och vad som föranleder förväntningarna att den ska få önskad effekt.

Vissa saker går det inte att uttala sig om överhuvudtaget i delårsrapporten. Så en av de största frågorna. Nämligen slutresultatet av alla barns och ungdomars ”vistelse” hos BUN – slutbetygen i åk 9…

Eftersom betygen inte sätts förrän nästa månad så får alla vänta tills hösten för att se hur nämnden ”lyckades i sitt arbete”.

obs2Läsarna av rapporten får också reda på mer fakta.

Det är väl vid det här laget inte obekant att elevantalet i grundskolan ökade förra året med 196 elever utöver budgeterat. I år räknar förvaltningen med att antalet ökar med ytterligare 163 elever. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever år 2014 med 145 utöver budgeterat. I år är prognosen att antalet ökar med 65 barn. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. 2015 börjar ytterligare 61 barn…disgust

Samtidigt som Marie Dahlin och socialdemokraterna vill att BUN ska spara…

Spara ja.

I ”delårsrapporten med helårsprognos” återfinns förslagen till besparingsåtgärder. Som för övrigt, med all sannolikhet, är mer än förslag. Det är ett batteri med åtgärder som det bara är att börja verkställa.

Eftersom Vänsterpartiet, förhoppningsvis som bekant för läsarna, är tydliga motståndare av besparingar på våra barn och ungdomar så kan Vänsterpartiet inte heller ställa sig bakom delårsrapporten i sin helhet.

Vänsterpartiet yrkar därför att:

”delen ”Åtgärder” utgår.”

Det är väl inga vänsterpartister som har några större förhoppningar, även om hoppet är det sista som överger även en vänsterpartist, på att de styrande partierna ska ändra sig när det gäller nedskärningarna på förskolorna och grundskolorna.

knuten_naveJag undrar om föräldraföreningarna på kommunens skolor fortfarande har hoppet kvar eller om de tänker lita till sina egna krafter? Om det är resignation eller ”upp till kamp” som gäller?

Vänsterpartiet tänker i varje fall kämpa i de politiska församlingarna. Både mot besparingarna och för att förskolan i kv Hönan ska byggas.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015

Det är redan BUN!

7 maj, 2015 2 kommentarer

tartaSå har man då fyllt år igen, tyvärr. Tiden går alltför fort. Så känns det i varje fall när man har kommit upp en bit i åren… Som jag. För övrigt hänger som vanligt nu en ny klarblå och klargul vimpel på flaggstången på Skräcklan.

Tiden går fort också när det gäller sammanträden. Redan på måndag ärmal2 det dags för ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Denna gång ska nämnden ta upp några frågor som har ”legat i malpåse” ett tag. Dock så är det inga direkta budgetfrågor som ska upp till behandling. De kommer att avgöras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under de närmaste sex veckorna.

Och Marie Dahlins negativa svar på nämndens yrkande om mer pengar för 2015 kom antagligen för sent. (”Socialdemokraterna vill spara på skolan!”) Jag antar att nämndens dagordning redan var fastställd när Dahlins svar damp ner på skrivbordet. Eller också tänker ordförande Mats Andersson (C) bara informera nämnden om svaret. Det är ju nämligen inte så mycket BUN kan göra åt saken – mer än att konstatera att beslutar inte kommunfullmäktige annorlunda än vad Marie Dahlin och socialdemokraterna vill, så måste nämnden dra ner på sin verksamhet allt vad den förmår. Eller hur man nu ska uttrycka det. Nämnden förmår säkert mycket, det är ju barnen, ungdomarna, föräldrarna och personalen som måste ”förmå”. Det är ju de som drabbas. Inte politikerna…

betyg3Inte heller kommer Vänsterpartiets motion om betyg från åk 4 upp på sammanträdet. Och det gör mig faktiskt lite besviken. Motionen tarvar, tycks det mig, en ganska liten beredning (”behandling” i förvaltningen typ), innan nämnden skulle kunna fatta beslut. Det handlar nämligen om att nämnden uttalar en politisk mening och vilja – nämligen att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4. Själva sakfrågan omvaderkvarn betyg beslutas, som också framgår av motionen, av rektorn vid varje skolenhet.

Motionen lämnades in i februari… Ibland mal kommunens kvarnar nåt såpass långsamt… (Jag kanske skulle ställa en fråga om detta till ordförande Andersson nästa fullmäktige…)

utropstecken2Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om att stänga Familjeförskolan. Det står i och för sig i underlaget att en utredning från 2009 ansåg att det var tveksamt att så stora resurser gavs åt en enskild verksamhet, men i själva beslutsförslaget finns inte den ekonomiska aspekten med. Det står:

”med hänvisning till att utreda och utveckla familjecentralen Sirius stänga Familjeförskolan i dess nuvarande form.”

Jag vet inte om besparingsåtgärderna nu har dragits igång, efter Marie Dahlins (S) negativa besked (se här). Men faktum är ju faktiskt att en avveckling av Familjeförskolan finns uppräknad som en av besparingsåtgärderna om BUN tvingas spara… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”) Och signalerna från det styrande triumviratet via Marie Dahlin (S) är ju just det… Att spara…

Spara! Spara!

Så tanken att förslaget är en ren besparingsåtgärd är ju inte alltför långsökt…

honanI ärendet därpå ska nämnden lämna ett svar på en förfrågan från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det gäller om BUN tycker att det är ok att ”ur ett verksamhetsperspektiv” bygga en ny förskola i kvarteret Kalkonen (”gamla Östra skolan”) – i stället för i kvarteret Hönan (bredvid Tuppen). BUN har ju som bekant redan beslutat att bygga en ny förskola på Hönan, men KSAU och de ledande politikerna har, av någon för mig outgrundlig anledning, gjort allt för att försena och förhala verkställandet av beslutet. Senast genom att just ställa denna tämligen meningslösa fråga.

Beslutsförslaget till BUN är att svara KSAU att nämnden står fast vid att det är kv Hönan som gäller. Och det beslutsförslaget gladde mig. I ungefär 2 sekunder. Sedan läste jag vidare i underlaget…

”…på uppdrag av vice ordförande utreder förvaltningen alternativt placerad förskola.”

Öhhh…?

Alternativt placerad…? Vad…? Inte i kv Kalkonen… Men inte heller i kv Hönan…?

Öhhh…?

arendeFörklaringen till Joakim Sjölings (S) uppdrag ges i nästa ärende på dagordningen…

”att meddela Samhällsbyggnadsnämnden att tidigare begäran om upphandling av ny förskola i kv Hönan annulleras”

Där kom det. BUN ska ta tillbaka sitt beslut att bygga en ny förskola!

Varför då? Ja, det kan man undra. Eller inte… Förvaltningen slår i varje fall fast:

”Barn- och utbildningsförvaltningen står fast vid att kvarteret Hönan uppfyller de krav som förvaltningen har för var en ny centralt, strategiskt placerad förskola ska byggas.”
not

Det är egentligen ord och inga visor.

Det måste alltså finnas andra orsaker än barnens, föräldrarnas och personalens bästa…

svangrem2Kan det bero på besparingar…?

Antagligen. För det kan väl ändå inte vara en slump att annullering av beslutet att bygga en ny förskola finns med bland de uppräknade besparingsåtgärderna som nämnden tvingas vidta – om BUN tvingas spara. Vilket Marie Dahlins (S) svar visar är de styrandes vilja… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”)

Hur stor besparingen blir kan man dock diskutera. Byggnationen av en ny förskola är ju faktiskt till stor del ett nollsummespel, eftersom den nya förskolan skulle ersätta tre andra, nämligen Belfragegatans, Poppelvägens och Nattugglans förskolor. (Se ”Den nya förskolan i kv Hönan”.) Och när det bästa alternativet till att bygga nytt på Hönan tycks vara, enligt underlaget, att hyra lokaler i Vänerparken istället, så kan man ju verkligen undra… Inte bara för att det är dyrt att hyra på Vänerparken (fråga Musikskolan eller Kunskapsförbundet…), när man hyr slänger man ju faktiskt pengarna i sjön. Att låna, bygga och amortera innebär ju att man faktiskt äger fastigheten. Man betalar till sig själv. Det vet väl alla som köper bostadsrätter och bostadshus.

Dessutom har kommunen som policy att kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt ägda lokaler. Även om socialdemokraterna och de styrande partierna gör avkall på detta allt oftare…

mulltorp_skolaNämnden kommer äntligen till skott när det gäller renoveringen och nybyggnationen av Mulltorp. På måndag ska BUN nämligen se till att spadarna sätts i marken ute i Västra Tunhem!

Men tanken slår mig… Varför ska det inte sparas på Mulltorps skola och förskola också…?

Kan det bero på de stridbara föräldrarna ute i Tunhem – som gång efter annan visar en enorm kampvilja när det gäller sina barns bästa…?

kampOch då börjar jag undra om inte föräldraföreningarna på de andra förskolorna och skolorna i kommunen ska börja förbereda sig. Det kanske är dags också för dem att mobilisera, att visa samma kampvilja som föräldrarna i Tunhem. Kanske är detta det enda sättet att förhindra de katastrofala nedskärningarna som de styrande har börjat sätta i verket…

Socialdemokraterna vill spara på skolan!

1maj2015_6Under lördagens 1:a maj utlovade socialdemokraterna guld och gröna skogar till skolan. Överallt i Sverige och så även i Vänersborg (se ”Fagra socialdemokratiska löften”). Det fanns ingen hejd på alla kostnadskrävande reformer som skulle utveckla och förbättra den svenska skolan. Jag kan inte låta bli att återigen citera ur socialdemokraternas broschyr, ”Framtiden börjar i skolan”, som delades ut under 1:a maj-mötet:

 • ”Vi ska höja resultaten i skolan.”
 • ”Vi ska skapa en jämlik skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.”
 • ”Vi vill utbilda och anställa fler specialpedagoger och speciallärare, minska barngrupperna i förskolan och anställa fler på lågstadiet så att klasserna kan bli mindre och lärarna få mer tid med eleverna.”
 • ”…göra en stor investering i lärarkåren med höjda löner, mer tid för eleverna och mindre administration.”
 • ”Vi vill ge stöd till skolor med tuffa förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det.”

drommar_skolaI Vänersborg framstår de vackra orden i broschyren som fullständigt verklighetsfrämmande. I Vänersborg står förskolan och grundskolan istället inför stora besparingar… Precis som när socialdemokraterna styrde förra gången, 2006-2010.

budgetDet här har hänt.

I november 2014 fastställde kommunfullmäktige budgeten för 2015. Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) fick 10 milj kr mer för ökad måluppfyllelse inom barnomsorgen jämfört med budgeten för 2014. Grundskolan fick 4 milj kr mer.

BUN hade emellertid begärt att grundskolan skulle få 15 milj kr mer. Motiveringen från BUN löd:

”för fler barn inom förskola och fritidshem, möjlighet till ökad personaltäthet inom förskola och fritidshem, kompensation för utökade driftkostnader p.g.a. investeringar och ökad måluppfyllelse inom grundskolan.”

Men BUN fick alltså bara 4 milj kr.

Och… Men…

fullmaktige2Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen skulle tillföras 9 milj kr till sitt förfogandeanslag – pengar som var avsedda till BUN och ingen annan. Dessa pengar skulle emellertid BUN ”begära/ansöka om” hos kommunstyrelsen. En otroligt korkad konstruktion för övrigt som röstades igenom av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater(!). (De andra partierna röstade för att BUN skulle få pengarna direkt, utan denna omväg.)

Pengarna skulle av någon outgrundlig anledning inte heller vara ramhöjande, dvs pengarna skulle bara vara ett tillfälligt anslag för just 2015. Om nu BUN sökte pengarna och kommunstyrelsen sa ja.

För fullständighetens skull. BUN fick också en del ”extra” pengar för höjd internränta, inflationskompensation och ökat fastighetsunderhåll mm. Men de här summorna var ett slags ”nollsummespel”, så de kan man bortse från.

facitBUN hade alltså redan under hösten sett att barnantalet ökade, men i januari i år (2015), när ekonomer och andra fick facit i sin hand, såg de att barn- och elevantalet i förskolan och grundskolan hade ökat kraftigare än någon kunde ana. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever med 145 utöver budgeterat. För att inte tala om förskoleklass/grundskola. Här var ökningen 196 elever.

I januari i år begärde därför en enig Barn- och Utbildningsnämnd mer pengar för 2015:

”Att begära ramökning om 23,4 Mkr hos kommunfullmäktige med anledning av ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola, fritidshem och barnomsorg.”

I februari följde BUN upp med att begära de 9 milj kr som kommunstyrelsen hade i förfogandeanslaget till BUN. Återigen yrkade en enig nämnd:

”att begära budgetmedel om 9 Mkr hos kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem.”

I motiveringen till detta andra beslut menade BUN att pengarna behövdes till fler pedagoger, ca 18 heltidsanställda, för att kunna ha en chans att uppfylla de mål som finns i de statliga och kommunala styrdokumenten.

Barn- och Utbildningsnämnden såg alltså den katastrofala ekonomiska situationen framför sig och insåg att läget var akut. Nämnden behövde 23,4 plus 9 milj kr redan för år 2015 – sammanlagt 32,4 miljoner kronor.

Marie_Dahlin2I onsdags, den 29 april, kom ett svar och ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Till BUN. Och förslag från Marie Dahlin innebär i regel att alla socialdemokrater står bakom. Om det också betyder att alla centerpartister och miljöpartister står bakom vet jag inte. Men eftersom de numera styr tillsammans så förmodar jag att det är så.

Marie Dahlin konstaterar att den snabba volymökningen inom grundskola och fritidshem skapar ett hårt ekonomiskt tryck, men:

”mot bakgrund av ett lågt budgeterat resultat i kommunens totala budget för 2015 och med hänsyn till att fler nämnder har svårigheter att nå budgetba­lans, kan det konstateras att Kommunfullmäktiges utrymme att tillföra ytter­ligare budgetmedel till barn- och utbildningsnämnden är mycket begränsat.”

triumviratMarie Dahlin föreslår följaktligen:

”Barn- och utbildningsnämnden tillförs en utökad budgetram på 9 Mkr till grundskolan fr.o.m. 2015”

Det är de pengar som fullmäktige redan i november bestämde ska gå till Barn- och Utbildningsnämnden, om än via kommunstyrelsen. Och det vore väl konstigt om inte nämnden fick de pengarna?

Men de 23,4 milj som BUN yrkade i januari…? Som BUN behövde med:

”anledning av ökat antal nyanlända”

beslutangbunMarie Dahlin (S) säger nej till dessa pengar och uppmanar i stället BUN att:

”vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.” svangrem

Det vill säga – spara.

SPARA!

BUN ska alltså enligt Marie Dahlins uppfattning inte få kompensation för de ekonomiska kostnader som det ökade barn- och elevantalet genererar. Istället ska det alltså sparas.

Jag har en känsla av att Marie Dahlin och socialdemokraterna kommer att försöka få vänersborgarna att tro att de här 9 miljonerna innebär en satsning på förskola och skola. Men så är det alltså inte. BUN kommer aldrig att få se de här 9 miljonerna! De innebär bara att BUN inte behöver spara riktigt lika mycket som annars.

toalettDe nödvändiga åtgärder som Marie Dahlin talar om ska vidtas, för att uppnå ekonomisk balans, är en total och teoretisk omöjlighet. Jag vet ärligt talat inte hur Marie Dahlin i sin vildaste fantasi kan inbilla sig att BUN ska kunna spara spara 14-15 miljoner kr i år? Totalt inköpsstopp? Inga vikarier? Ingen värme? Koppla bort elen? Bara spola i toaletterna en gång per dag?

BUN behöver ju mer pengar…

Vi får inte heller glömma att BUN också har beslutat att sätta upp och hyra in fem paviljonger för att skolorna och fritids överhuvudtaget ska kunna ta emot alla nya elever. Och varje sådan modul kostar ca 680.000 kr per år… Ska beslutet tas tillbaka och klasstorleken och fritidsgrupperna öka?

BUN kommer att gå med underskott år 2015. Fast alla sparåtgärder som förvaltningen och politikerna (de som styr) kan hitta – ska verkställas. Pedagoger måste sägas upp, men uppsägningstiderna gör att avskeden inte kan realiseras förrän till vårterminen. Men eftersom organisationen inte kan göras om helt och hållet mitt under en vårtermin, så måste organisationen ändras redan inför hösten. Och vi är nu i maj – och det formella beslutet är inte fattat än… Det blir återigen en kul semester för våra rektorer och förskolechefer. Eller inte…

fan_pa_vaggenMålar jag fan på väggen? Nä, knappast. Signalerna från de styrande partierna är deprimerande. Och med de styrande menar jag inte bara socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, utan också moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. (Var vi har sverigedemokraterna vet ingen. Nu senast på fullmäktige sa den ena, Kurt Karlsson, att skolan inte behöver mer pengar, medan den andra, Cecilia Skenhall, 5 min senare sa att det behöver den visst.)

De ekonomiska signalerna inför nästa år, 2016, är nämligen också att spara – och att spara ännu mer. Och eftersom elevtillströmningen fortsätter att öka, så lär vi prata om drastiska besparingar. Jag skulle tro att 30-50 pedagoger kommer att få lämna kommunen nästa år om Marie Dahlins och socialdemokraternas besparingstankar fullföljs.

1maj2015_1Är det inte underligt att Marie Dahlin, bara två dagar efter att hon har formulerat sparförslaget på skolan, på självaste 1 maj, demonstrerar för att vänersborgarna ska bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet – för att socialdemokraterna tänker satsa på alla barn och ungdomar i förskola och skola…?

Jag vet inte vad man ska kalla Marie Dahlins och socialdemokraternas agerande? Kluvenhet?

Jag tycker inte det. Det handlar inte om kluvenhet. Även att Marie Dahlin uppger till tidningen Dagens Samhälle (30/4) att hon skriver lika bra med höger som med vänster hand… Nä, socialdemokraterna och Marie Dahlin är inte kluvna. Det handlar om något helt annat – anser jag… Något värre.

V_logga_mindreJag undrar verkligen om Annalena Levin och Marianne Karlsson i centerpartiet, Marika Isetorp, Per Sjödahl och Christer Bogren i miljöpartiet står bakom Marie Dahlins besparingsförslag? Tyvärr ser det ut som om mini-alliansens partier, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, gör det.

Vänsterpartiet gör det i varje fall inte.

KoF: Underskott och arenan

18 april, 2015 3 kommentarer

svangremDet diskuteras besparingar i Barn- och Utbildningsnämnden… Det diskuteras besparingar också i den nya Kultur- och Fritidsnämnden. Det kunde vi läsa om i TTELA i veckan.

Kultur- och Fritidsnämnden (KoF) står alltså, precis som BUN, inför stora besparingar. Det är framför allt, eller i stort sett enbart, på arena-fritidsdelen som det är kris. Alltså den del som KoF har fått överta från BUN vid årsskiftet. Arena Vänersborg och de andra fritidsanläggningarna går med ett underskott på 7,58 milj kr år 2014. Och faktiskt går några andra verksamheter som nämnden har fått ärva från BUN (musik och ungdom) och kommunstyrelsen (fiske och fornvård) också med underskott. De här posterna är på närmare en miljon kr.tack

Det är tacken det, skulle man väl kunna säga. Den gamla kulturnämnden har sparat och gnetat för att få budgeten för 2014 att gå ihop. Och lyckats, genom att begränsa bokinköp, lån av eböcker, begränsat öppethållande på Konsthallen etc. Och så får den nya nämnden alltså minusposter från andra nämnder och styrelser istället!

I budgeten för i år, 2015, så tilldelas arena-fritid 2 milj kr extra, men det ser Kultur- och Fritidsnämnden att det inte kommer att räcka på långa långa vägar. Så nu på måndag har nämnden för avsikt att på sitt sammanträde begära en ramökning för 2015 på 6,5 milj kr.

idrottshus2_2TTELA beskrev på ett bra sätt de besparingsåtgärder som Kultur- och Fritidsförvaltningen har tagit fram, och tvingas genomföra om nämnden inte får de begärda pengar. Det finns förslag på att höja musikskolans avgifter, flytta fram planerade investeringar så att det finns risk för att Idrottshuset måste stängas, sänka värmen på anläggningarna med två grader och minska bidragen till externa aktörer etc.

Inom parantes kan jag väl säga att en av åtgärderna ser speciellt ”intressant” ut:vaktmastare

”Vaktmästare och städpersonal åter till Arena fritid”

Vaktmästare och städpersonal är nu anställda av samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och Fritidsförvaltningen tror att nämnden kan spara 1 milj kr nästa år på att själv ta över chefskapet. Som det var förr i tiden. Det skulle vara intressant att veta hur förvaltningen tänker. För kan Kultur- och Fritidsnämnden spara en miljon genom att ta tillbaka vaktmästare och städpersonal, så undrar jag hur mycket Barn- och Utbildningsnämnden skulle kunna spara genom att göra samma sak…

Nämndens olika besparingsåtgärder kommer att innebära att nämndens verksamhet kommer att naggas kraftigt i kanten. Även om dessa verksamheter inte är lagbundna (med undantag av bibliotek) så vore det ändå väldigt tråkigt. Många ungdomar, idrottsutövare, elever på musikskolan mm kommer att drabbas.

struts_blundaDet bör också nämnas att nästa vecka ska fullmäktige diskutera och besluta om Kultur- och Fritidsnämndens ”förväntade resultat”. Och något som är totalt obegripligt, det är att underskottet på arena-fritid överhuvudtaget inte nämns i samband med de förväntade resultaten! Någon sticker onekligen huvudet i sanden… För det vet ju alla redan nu att det inte går ihop. Alla förväntade resultat är ju bara drömmar och fromma förhoppningar.

Men så är det tydligen i Vänersborg. Det spelar ingen roll vem som styr – moderater eller sossar. De låter allt rulla på utan att bry sig. Ingen styr skutan. Man hoppas bara att den ska komma fram.

gokunge_arenaOch vill man spetsa till det lite när det gäller Kultur- och Fritidsnämnden, så skulle man kunna säga att Arena Vänersborg riskerar att äta upp alla andra verksamheter… Det finns till och med risk att viktiga verksamheter som bibliotek, musikskolan och ungdomshuset inom en snar framtid får stryka på foten för bandyns skull.

Och det under den i varje fall tidigare arenamotståndaren Marika Isetorps (MP) ledning. Marika Isetorp som denna mandatperiod inte bara är marika_bert3ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Isetorp sitter också med i maktens innersta krets, kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Fast det kan man inte tro när man tittar på Isetorps Facebooksida och blogg. Isetorp tycks helt ha slutat med politik, i varje att skriva om politik. Nu skriver hon bara om vilken ynnest alla kändisar bör känna när de får äran att träffa Vänersborgs Kultur- och Fritidsnämnds ordförande…

Typ.

Marika Isetorp borde göra något åt arenan. Nu när hon har chansen. Isetorp har ju varit motståndare i alla år. Ja, det var enligt egen utsago till och med en av anledningarna till att hon engagerade sig politiskt. När Vänsterpartiet den 20 feb 2012 yrkade ”NEJ till mer pengar till Arena Vänersborg” i Barn- och Ungdomsnämnden så röstade Marika Isetorp med. För att bara ta ett exempel. Och nu är det Isetorp som ”chefar” och är ansvarig för arenan…arenavbg2014

Det kanske är läge att fråga Marika Isetorp rakt upp och ner i kommunfullmäktige vilka planer hon har för Arena Vänersborg… Man kanske till och med skulle fråga om hon är beredd att väcka liv i Vänsterpartiets gamla krav på att en förutsättningslös utredning tillsätts som undersöker alla möjligheter att öka arenans inkomster och också undersöker hur arenans ägandestruktur ska se ut i syfte att minimera den ekonomiska skadan för kommunen…?

arenatellusÅ andra sidan så styr miljöpartiet ihop med socialdemokraterna och centerpartiet. Och socialdemokraterna och centerpartiet är fortfarande väldigt stolta och nöjda över bandybygget.

Men som sagt, det kanske är idé att väcka liv i arenafrågan igen… För inte kan väl kommunen och Marika Isetorp tillåta besparingar på förskola, skola, bibliotek, musikskola, ungdomshuset osv bara för att få pengar till arenan?

För övrigt finns det ytterligare en aspekt av det här med att Kultur- och Fritidsnämnden tillåts att gå med underskott. Kommunledningen, oavsett partifärg egentligen, låter medvetet nämligen vissa nämnder göra det.

Och så regleras underskottet i bokslutet… Året efter.

pa_kannDet innebär att kommunstyrelsen, som jag ser det, frånsäger sig sitt ansvar som kommunens styrelse. Det ska naturligtvis istället fungera som så att nämnderna ska få de pengar de behöver för att driva verksamheten – från början, i budgeten. Och är det så att nämnderna ska spara, så får kommunstyrelsen kommunicera detta på ett klart och tydligt sätt. Som det fungerar nu i Vänersborg blir det varken hackat eller malet. Ingen vet egentligen vad som gäller och allt rullar på, lite på både känn och chans.

Så har socialnämnden behandlats i många år. Och nu Kultur- och Fritidsnämnden. Och Barn- och Utbildningsnämnden.

Vänsterpartiet har påtalat detta åtskilliga gånger från fullmäktiges talarstol, men det kan ju naturligtvis de styrande strunta i. Vilket de har gjort. Men nu senast tog revisorerna upp precis samma sak.

Men även detta verkar de styrande strunta i.

Till sist den stora frågan.

ess_rockfickanSka de stora besparingarna i Kultur- och Fritidsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden bli verklighet? Tänker socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verkligen genomdriva besparingarna?

Eller har de några trumfkort i bakfickan?

BUN: Skamlig fördröjning

17 april, 2015 1 kommentar

dark_cloudDet har blivit mycket Barn- och Utbildningsnämnden ett tag, men det är nog naturligt i budgettider. I synnerhet som stora mörka moln syns vid horisonten.

I onsdagens TTELA kommenterar Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) måndagens nämndbeslut:

Jag ser det som uteslutet att göra några neddragningar i verksamhetspersonal när vi har fler barn och ungdomar i kommunen.”

Mats Andersson uttryckte sig inte lika tydligt i TTELA förra veckan (10 april). Då sa Andersson:

”Det vore orimligt att genomföra personalminskningar för att täcka hela det prognosticerade budgetunderskottet på 22,8 miljoner under 2015.”

sparkadDå pratade Mats Andersson om ”att täcka hela” underskottet. Det uttalandet mer än antydde att en del av underskottet faktiskt skulle kunna hämtas hem med personalminskningar. Och tilläggas kan väl också, att så tydligt och kategoriskt som Mats Andersson uttalade sig nu senast i TTELA, det känner vi inte riktigt igen från BUN…

Men jag hoppas verkligen att de styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna står för att det är ”uteslutet att göra några neddragningar”. Och då menar jag inte bara de styrande i Barn- och Utbildningsnämnden, utan framför allt de som verkligen bestämmer, Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C)…

Men jag är tveksam…

Jag vet inte om alla kommer ihåg att kommunfullmäktige i nov 2014 beslutade att Barn- och Utbildningsnämnden skulle få 9 milj kr för 2015, men att dessa pengar skulle tas om hand av kommunstyrelsen (KS). En häpnadsväckande konstruktion för övrigt. BUN skulle sedan äska dessa pengar av KS, som då skulle betala ut pengarna till BUN.

Barn- och Utbildningsnämnden lämnade i februari in en begäran till KS om att få dessa 9 milj kr.

Och det som gör mig tveksam till de styrandes vilja…

lyfta_fingerVarken KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) eller KS har lyft ett finger när det gäller BUN:s begäran. BUN:s begäran om att få sina egna pengar har överhuvudtaget inte behandlats!

Jag undrade varför och skrev till en centralt placerad chefstjänsteman. Svaret kom snabbt:

Ett annat ärende där BUN äskade 23 Mkr återremitterades till nämnden. KS presidium anser att dessa båda ärenden hör ihop och vill hantera dessa samtidigt och med avstämning mot inplanerade budgetöverläggningar under våren.”

I kommunstyrelsens presidium sitter Vänersborgs verkliga makthavare, de tre heltidsanställda kommunalråden Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C).struntar_jag_i

Men de tre kommunalråden har alltså högaktningsfullt struntat i Barn- och Utbildningsnämndens ytterst akuta och kritiska läge. De har också struntat i att fullmäktige redan har bestämt att de 9 milj kr faktiskt är BUN:s pengar. Att påstå att de här ärendena hör ihop, som chefstjänstemannen skriver, är enligt mitt förmenande bara ett sätt att fördröja processen. Av någon för mig obegriplig anledning.

Dessutom visar kommunalråden NOLL respekt för BUN:s tjänstemän, rektorer och förskolechefer, anställda, föräldrar, barn och elever.

Det är skamligt.

Och jag vet inte heller med vilken rätt de tre kommunalråden medvetet gör så här. För visst måste det väl vara Vänersborgs politiska lednings och kommunstyrelsens förbannade skyldighet (som det heter) att åtminstone svara på en begäran från en av kommunens nämnder?!

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015

BUN: Underskottet 2015

13 april, 2015 2 kommentarer

exhausted2Det har varit en hektisk politisk dag idag. Ovanligt hektisk…

Sammanträdet med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) började kl 08.30 och slutade inte förrän kl 15.45. Sedan var det dags för ett styrelsemöte i Vänsterpartiet kl 17.00, som följdes av ett medlemsmöte. Hemkommen från detta möte vid 20-tiden, så var det dags att sätta sig vid datorn och skriva en blogg… Av tidsskäl får det dock bli kring en enda punkt, ”Budget 2015, konsekvensbeskrivning av budgetanpassning/åtgärder för att uppnå balans inom tilldelad budgetram 2015”. De andra ärendena får jag återkomma till.

Bakgrunden till detta ärende, budget 2015, är alltså att BUN kommer att göra ett stort underskott i år på grund av en exceptionell tillströmning av nya elever. Underskottet beräknas uppgå till ungefär 23 milj kr.

Och det här accepterar alltså inte kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som har krävt av BUN att:

”Barn- och Utbildningsnämnden uppmanas därför att till kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015.”

Det blev en ganska lång diskussion i nämnden, mycket lång. Dessutom ställdes naturligtvis en hel del frågor till tjänstemännen om vad de olika besparingsåtgärderna innebar etc.

I diskussionerna tycktes det som om de flesta ogillade KSAU:s krav. Tove af Geijerstam (FP) sa till exempel:

”Det är en orimlig begäran. Vårt svar innebär att vi passivt dissar kommunstyrelsens begäran.”

Henrik Josten (M) följde upp:

”Orimliga konsekvenser! Orimlig begäran. Det är rimligt att BUN kastar tillbaka denna begäran.”

Både Jostens partikamrat i KSAU, Gunnar Lidell, och af Geijerstams, Peter Göthblad, hade emellertid röstat för denna KSAU:s begäran av BUN… Men de får väl reda ut eventuella misshälligheter på något internt partimöte…

De borgerligas argumentation i nämnden höll dock inte hela vägen fram. De hade nämligen inga andra yrkanden än de som redan förelåg i förslaget och som innebar bland annat:

”upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles.”

Ganska typiskt för de borgerliga. När det verkligen gäller så…

wesley_olaOla Wesley, nämndens alldeles egen ordinarie sverigedemokrat, lämnade in ett yrkande som gick ut på att sverigedemokraterna inte ansåg att BUN skulle få de begärda 23 miljonerna av fullmäktige, utan att staten skulle betala…

Tove af Geijerstam (FP) var ganska tuff i sin argumentation:

”Tre tankemissar på en gång, gratulerar.”

af Geijerstam menade att sverigedemokraterna yrkade på något som nämnden inte kunde fatta beslut om, dvs att BUN inte skulle få de begärda pengarna. Det är ju ett beslut som fattas lite ”högre upp” i hierarkin, slutligen i fullmäktige… Dessutom kunde inte BUN fatta beslut om statliga pengar och för det tredje menade af Geijerstam:

”Du menar att BUN inte ska få pengarna, men du vill inte skära ner på något. Hur får du ihop detta?”

Tove af Geijerstam hade naturligtvis helt rätt.

Sedan hade Ola Wesley också någon formulering om den ökade invandringen. Som sig bör som god sverigedemokrat…

mats_andersson2Ordförande Mats Andersson (C), och även jag, försökte förklara för Ola Wesley att yrkandet helt enkelt var formellt fel.

Ola Wesley bad om ursäkt och tog tillbaka sitt yrkande.

Sverigedemokraterna återkom dock efter lunchrasten med ett nytt yrkande. Och då hade SD svängt 180 grader och yrkade helt plötsligt:

”Vi Sverigedemokrater yrkar att BUN begär ramökning om 23,4 Mkr från kommunfullmäktige, för att få en budget i balans.”

Svängningarna går fort, ibland, i sverigedemokraterna… Så fort att varken minnet eller tanken hänger med. Det som Ola Wesley yrkade – det hade ju nämligen BUN beslutat om redan i januari…

sorryVarpå Ola Wesley bad om ursäkt för att han hade glömt detta beslut – och så drog Wesley tillbaka sitt yrkande… Igen…

Ja, ja…

Det slutade med att Ola Wesley röstade på Vänsterpartiets förslag!

Ja, ja…

Det förslag som, efter några voteringar, till slut blev nämndens beslut var dock inte Vänsterpartiets förslag. Det var förslaget från den styrande minoriteten, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det förslaget lydde:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 • Utöver kartläggning i lång verksamhetsberättelse av hur underskott 2014 för verksamheterna uppkommit, notera lämnad information i innevarande dokument.
 • Godkänna och ställa sig bakom upprättad konsekvensbeskrivning samt översända dokumentet som svar på återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott angående nämndens begäran om ramökning om 23,4 Mkr med tillägg att nämnden anser att flera besparingsåtgärder som förvaltningen beskrivit ej går att genomföra med hänsyn till lagstadgad verksamhet samt de inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat ålägga nämnden.
 • Delar av upprättat dokument kommer att utgöra grund till förslag på beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles.”

svangremDet är den sista punkten som är den strategiska. Här står det svart på vitt att de styrande partierna är beredda till besparingar! Precis som moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna!

Det enda som skiljer de båda blockens förslag åt är att S, C och MP har skrivit till två ord – ”delar av”. Vilket i sig är meningslöst, eftersom förvaltningen redan i underlaget tydligt och klart har talat om att vissa besparingsåtgärder i praktiken är uteslutna eftersom de bryter mot Skollagen.

Så det är som vanligt. Mycket kan sägas i diskussionerna, i korridorerna, på fikarasten… När det kommer till kritan så ställer sig representanterna för ”betongpartierna” lydigt med mössan i hand och accepterar nedskärningarna. Som påbjuds av partikamraterna i kommunstyrelsen…

Sedan kan jag inte se att något av dessa förslag är formellt riktigt. BUN:s beslut innebär ju att BUN inte har fullgjort den uppgift som KSAU har förelagt nämnden:

”…redovisa vilka åtgärder man tänker vidta …”

Men det kanske var just det som var ”protesten”? Som sagt, interna misshälligheter får väl avhandlas mellan lykta dörrar…

Vänsterpartiet har däremot inga problem med sin linje. Vänsterpartiet accepterar helt enkelt inga nedskärningar och besparingar på kommunens barn och ungdomar. Det är den åsikt som Vänsterpartiet har förfäktat både i valet för ett halvår sedan och i fullmäktige under de senaste 10 åren…

Vänsterpartiets yrkande fick också stöd av Välfärdspartiet. Men det hjälpte som sagt inte. Så därför står nu stora besparingar av verksamheten i förskolan och skolan för dörren. Såvida inte en folkopinion kan få de styrande, inklusive mini-alliansen, att ändra hållning och attityd. Eller helt enkelt, att väcka partiernas minnen för vad de sa i valrörelsen för drygt ett halvår sedan…

Till sist återger jag Vänsterpartiets yrkande i sin helhet:

V_logga_mindre

Yrkande

Ärende 6. Budget 2015, Mål och resursplan 2015-2017: Konsekvensbeskrivning av budgetanpassning/ åtgärder för att uppnå balans inom tilldelad budgetram 2015. Dnr 2015/50, 2015/27, 2014/88

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå en budget i balans år 2015. Barn- och Utbildningsförvaltningen redovisar förslag till åtgärder för att Barn- och Utbildningsnämnden ska kunna minska underskottet. Förvaltningen följer upp med konsekvensbeskrivningar som inte saknar tydlighet – kvaliteten och servicen i verksamheten dras ner på ett dramatiskt sätt. De leder med all sannolikhet till att Vänersborgs kommun kommer att bryta både mot Skollagen och Arbetsmiljölagen.

Vänsterpartiet yrkade redan i mars att Barn- och Utbildningsnämnden skulle besluta att den inte kan föreslå besparingar. Vänsterpartiet ansåg att nämnden borde ha vidhållit att det behövdes en förstärkning av anslagen för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna.

Det här är fortfarande Vänsterpartiets åsikt. Besparingar är under nuvarande omständigheter totalt uteslutna, då elevantalet i grundskolan har ökat med 236 elever det senaste året och skolbarnomsorgen har tagit emot 124 nya barn. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är på samma sätt som befolkningsökningen i övrigt en fråga för hela kommunen och inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.

Vänsterpartiet går inte med på besparingar.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till beslutsförslaget som består av tre punkter:

 • utöver lämnad kartläggning i lång verksamhetsberättelse av hur underskott 2014 för verksamheterna uppkommit, notera lämnad information i innevarande dokument
 • godkänna och ställa sig bakom upprättad konsekvensbeskrivning samt översända dokumentet som svar på återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott angående nämndens begäran om ramökning om 23,4 Mkr.
 • upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles.

Vänsterpartiet kan som en följd av ovanstående resonemang inte acceptera den sista punkten.

Vänsterpartiets yrkar med ovanstående motivering följande:

Att den sista punkten ”upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder i delårsrapport april 2015 om ingen ramökning erhålles” stryks

V_logga_mindreoch ersätts med:

Barn- och Utbildningsnämnden vidhåller att det behövs en förstärkning av anslaget för år 2015 för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015

BUN: En gång till…

11 april, 2015 1 kommentar

berordUtbildningsfrågor tycks beröra vänersborgarna. Mina tre senaste bloggar om det kommande sammanträdet i Barn- och Utbildningsnämnden (”Saknade ärenden”, ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!” och ”Katastrof 2016”) har haft drygt 1.500 besök. Och igår (fredag) hade också TTELA en artikel om de kommande, befarade nedskärningarna. Säkert läst av betydligt fler än 1.500… Och dessutom en ledare signerad UA.

I TTELA-artikeln intervjuas Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) ordförande Mats Andersson (C). Andersson säger, enligt TTELA:

”Det vore orimligt att genomföra personalminskningar för att täcka hela det prognosticerade budgetunderskottet på 22,8 miljoner under 2015.”

Ja, det är inte bara orimligt. Det är omöjligt. Personalen har uppsägningstider (6 månader) som gör att det faktiskt är teoretiskt omöjligt att avskeda så många personer att det går att spara ihop denna enorma summa.

sparkadExempel. Säg att du säger upp personal den 15 april, samma dag som BUN:s sammanträdesprotokoll justeras. De uppsagda, som alltså har 6 månaders uppsägningstid, ”får gå” den 15 oktober. Hur många anställda måste du då säga upp för att spara in 22,8 miljoner kr fram till årsskiftet?

Det är också omöjligt att säga upp personal av den enkla anledningen att pedagogerna behövs i förskolan och skolan… Och det är väl egentligen detta som gör mig lite fundersam – när ordförande Mats Andersson använder formuleringen:

”…för att täcka hela…”

Borde inte nämndens ordförande istället ha sagt till TTELA att det helt enkelt är orimligt att genomföra personalminskningar nu när antalet elever ökar så dramatiskt? Punkt.

Men det gör inte ordförande Andersson.

På mig tycks det som om ordförande Andersson istället håller dörren öppen för vissa personalminskningar – och det redan i år. Och det är oroväckande. Mycket oroväckande. Antalet elever i grundskolan har ju faktiskt ökat under senaste året med 236 elever. Och skolbarnomsorgen med 124 nya barn.

teacherDet behövs fler pedagoger i förskolan och skolan… Betydligt fler… Borde man inte som nämndsordförande se det? Och argumentera för det?

Inte Mats Andersson (C).

Ordförande Mats Andersson (C) säger också till TTELA att:

”… kommunen fick ta över en organisation som gav ett totalt underskott på 17,1 miljoner förra året av det gamla styret.”

Förutom att jag undrar vem som Mats Andersson menar är ”kommunen” och om det förra styret inte också var ”kommunen”, så får man väl ändå säga till den förre ordförande Lena Eckerbom Wendels (M), och hela minialliansenseckerbom15_2 försvar, att det var inte de som röstade igenom den nuvarande organisationen. Det var bland annat Mats Anderssons partikamrater i centerpartiet som gjorde det…

Den stora elevökningen förra året, och som fortsätter i år, kan ingen lokal politiker göras ansvarig för. Inte ens Lena Eckerbom Wendel…

Annars får vi se hur det går på måndagens sammanträde. Med all sannolikhet kommer BUN att skicka förvaltningens sparförslag vidare till KSAU utan att ta ställning till de olika sparåtgärderna. BUN har ju redan beslutat (i januari) att begära mer pengar för 2015 av fullmäktige, 23,4 milj kr.

Om BUN nu kan agera så… Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) krävde ju faktiskt:

”Barn- och Utbildningsnämnden uppmanas därför att till kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015.”

ordfklubbaFormuleringen ”redovisa vilka åtgärder man tänker vidta” känns tung… Det tolkar jag egentligen som att KSAU vill att BUN faktiskt redan på måndag beslutar om konkreta sparåtgärder. Men i förvaltningens förslag till beslut, som jag antar också omfattas av nämndens ordförande Mats Andersson, så står det:

”upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder … om ingen ramökning erhålles.”

”om ingen ramökning erhålles”passning

Det betyder, som jag uppfattar det, att inga beslut om besparingsförslag ska fattas på måndag. BUN tänker bara skicka bollen tillbaka till KSAU för att KSAU först ska ta ställning till ramökningen…

Det känns som att det finns en intressekonflikt här mellan KSAU och ledningen för BUN… Ingen vill ha bollen, ingen vill ta ansvaret. Eller?

mats_andersson2Men vi får, som sagt, se hur ordförande Mats Andersson tänker hantera frågan på måndag. Både han och 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S) har säkert nära kontakter med sina partirepresentanter i KSAU, Bo Carlsson (C) respektive Marie Dahlin (S). Som sinsemellan naturligtvis har kontakter…

Till syvende og sidst är det fullmäktige som tar ställning i pengafrågan. Och när det blir, det vet jag inte. Och, under tiden, undrar jag vilka direktiv som förvaltningschefen ger alla förskolechefer och rektorer… Ska  förskolecheferna och rektorerna utgå från den budget de hade förra året? Eller, ska de säga upp anställda? Eller, ska de anställa fler personal till alla nya elever?

Och vad händer om rektorerna säger nej till att ta emot fler elever därför att det är fullt…? Vilket de har rätt att göra… Skollagen:

”Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation.”

Vad som än händer, så behandlas kommunens anställda på förskole- och grundskoleområdet bedrövligt dåligt av kommunens ledande politiker. Det tycks finnas föga respekt för rektorernas och den pedagogiska personalens arbete och kompetens. Naturligtvis något som i sista hand drabbar barn, elever och föräldrar.

Det som jag beskrivit nu gäller pengarna för i år, 2015.

2016Nämnden ska på måndag också ta ställning till Mål- och Resursplanen, dvs budgeten, för 2016. Det är alltså två olika ärenden, båda lika tunga.

Det framgår kanske inte helt tydligt i t ex TTELA.

Och för 2016 är det alltså, som framgått av mina tidigare bloggar, lika risigt och krisigt. BUN har fått sig tilldelat samma summa pengar för 2016 som för 2015. Pengar som alltså inte ens räcker till 2015. De kommer naturligtvis aldrig att räcka för 2016 heller.svangrem

I detta ärende nöjer sig med all säkerhet BUN med att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen med de beskrivningar och konsekvenser på besparingsåtgärder som förvaltningen har sammanställt. Svaret blir alltså, typ – ”visst, om ni inte ger oss de resurser vi behöver, så får det väl bli så, men då tvingas vi dra ner på detta och detta, och det får de här och de här konsekvenserna…”

naven_bordetDet skulle förvåna mig mycket om något annat händer, t ex att socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna eller sverigedemokraterna slår näven i bordet och säger – stopp och belägg! Det här förslaget är omöjligt! BUN måste ha mer pengar!

Som Vänsterpartiet tänker göra på måndag…

Förresten.

I den förra bloggen (”Katastrof 2016”) blev inte siffrorna i tabellen över förslag till besparingsåtgärder inför 2016 helt rätt. Jag återger därför det riktiga tabellen här. (Ändringarna är markerade med gult.)

besparingar2016_3

De där tre nollorna på punkt 12 var ett rent skrivfel. (Tack för påpekandet ME.) När det gäller modulerna (paviljongerna), så kommer dessa tydligen att placeras ut på de berörda skolorna ”vilket som”. De går helt enkelt inte att vara utan. Anser förvaltningen. Vi får se vad kommunstyrelsen anser… Modulerna innebär i varje fall en kostnadsökning med 1,5 milj kr under 2016, och därför skall denna post ha ett minus framför.

Så nu har jag samma siffror som Barn- och Utbildningsförvaltningen…

makt3Det ska bli ”intressant” att se hur de gamla maktbärande partierna tänker hantera de två ärendena på måndag, budgeten för 2015 respektive budgeten för 2016. Historiskt har ju samtliga partier, med visst undantag för miljöpartiet (ibland…), faktiskt skurit ner anslagen drastiskt för barnen och ungdomarna utan några som helst skrupler. Ska vi få se något liknande nu också?

Samtidigt anar jag också vissa motsättningar mellan politikerna i BUN och deras partikollegor i kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Och här har det, också historiskt, visat sig att ”skolpolitikerna” i BUN har stått sig slätt mot Marie Dahlin (S), Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C) och Gunnar Lidell (M).

betongblandareProblemet blir inte heller bättre av att det också är ytterst vanligt att betongpartiernas representanter röstar på ett sätt i nämnden och på ett annat sätt i kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Samma personer alltså. De brukar säga att i nämnden ser de allt ur nämndens perspektiv, medan de i KS och KF ser alltihop ur hela Vänersborgs perspektiv. Det innebär alltså att de medvetet, öppet och ärligt, erkänner att de sitter på två eller flera stolar. Vilket för mig är helt omöjligt att få ihop. Om BUN-ledamöterna anser att barnen och ungdomarna behöver mer pengar till fler pedagoger, ordentlig skolmat, hyfsad städning, kvällsöppet på några förskolor – då måste de väl tycka det som ledamöter i fullmäktige också?!

sitt2stolar2Kan man väl tycka? Fast det gör inte ledamöterna från betongpartierna som S, C, MP, M, FP och KD… (SD tycker inget alls…)

Sedan kan jag inte låta bli att tänka på valresultatet. Idag igen.

Vänsterpartiet, som alltid har velat satsa på förskolan och skolan i Vänersborg, fick ju bara 11,67% av rösterna. De partier, som nu har avgörandet i sin hand, fick ju en överväldigande majoritet. Är det bara så att jag tillhör en liten betydelselös minoritet av vänersborgare? En liten betydelselös minoritet som vill satsa på förskola och skola? Mot alla andra. Som anser att andra saker är viktigare. Typ hamnen i Vargön, arenan… Och att Vänsterpartiet, och jag, därför istället borde vara tysta och acceptera neddragningarna på kommunens barn och ungdomar?

Kanske det.

Vi får se. Ulla Andersson uppmanade i TTELA vänersborgarna att ge sig ut på gator och torg och demonstrera mot nedrustning av skolan och för en upprustning.

Och det är nog den bästa idé UA har haft på länge. Vi kanske är en stor minoritet…

BUN: BESPARINGSÅTGÄRDER!!

ekon_krisFörskolan och grundskolan i Vänersborg är i kris, i en stor ekonomisk kris.

Förra året redovisade barnomsorgen och grundskolan (inklusive grundsärskola och skolbarnomsorg) ett underskott på 10,2 milj kr. I år visar prognosen ett underskott på hela ksau22,8 milj kr.

Det är inte mycket att göra åt underskottet från förra året. Men kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har bestämt att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) ska ta fram besparingsåtgärder för i år. Och den uppgiften accepterade BUN. På det förra sammanträdet med BUN fick förvaltningen följande uppdrag av en majoritet av nämnden, dock inte av Vänsterpartiet och Välfärdspartiet (se ”Spara? Spara! Spara?”):

”Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag till fler åtgärder samt konsekvensanalys inklusive redovisning av kostnadstäckning. Konsekvensanalysen ska innefatta redovisning av kostnadstäckning samt hur nämndens möjlighet till lagföljsamhet och uppfyllelse av nationella mål påverkas.”

svangrem2Barn- och Utbildningsförvaltningen har gjort sitt jobb. På måndag, den 13 april, lägger den fram sina besparingsförslag för nämnden.

Det visar sig emellertid, inte helt oväntat, att det inte är mycket att göra åt årets underskott, inte det heller. Det är helt enkelt inte möjligt att spara över 20 milj kr i år. Det beror bland annat på att personal har en uppsägningstid vilket gör att det inte bara går att avskeda 40-50 personer med omedelbar verkan. Och således går det inte att spara alla miljoner i år.

Förvaltningen ser dock teoretiskt möjliga besparingsåtgärder på 5,62 milj kr för i år. Och det kan man väl lugnt säga – i praktiken kan BUN inte ens spara detta. (Jag är rätt övertygad om att förvaltningen anser det också.) Sanningen är att BUN egentligen inte kan spara någonting. Sanningen är att BUN behöver mer pengar. Och BUN måste få pengar till sitt underskott. Ja, BUN behöver egentligen ha ännu mer pengar för att kunna höja kvaliteten i sina verksamheter.

elever2Innan jag redogör för de besparingsåtgärder som förvaltningen har tagit fram, så vill jag återigen påpeka att bakgrunden till BUN:s underskott är att ett stort antal barn och elever, helt oväntat, började i kommunens förskolor och skolor förra året. Och ökningen fortsätter i år också.

”Under senaste året (140315-150315 …) har elevantalet i grundskolan ökat med 236 elever. Skolbarnomsorgen har under februari 2014 till februari 2015 … tagit emot 124 nya barn.”

1Det är den här ökningen, snarare ökningarna (både 2014 och 2015), som har fått nämnden att fatta beslut om att hyra in moduler till Rånnum, Granås, Norra, Onsjö och Öxnered för att helt enkelt klara ”anstormningen” till hösten. Och den första åtgärden till besparing är att inte genomföra detta beslut…

Förvaltningen anser, helt riktigt, att denna besparingsåtgärd, att inte hyra in moduler, inte är genomförbar. Konsekvenserna blir också att kommunen kommer att bryta mot både Skollagen och Arbetsmiljölagen.

2Nästa besparingsåtgärd, som förvaltningen redogör för, är att flytta en förskoleavdelning i Frändefors, som just nu finns i lokaler som hyrs av missionskyrkan, till Frände- respektive Dalboskolan. Den här åtgärden sparar dock inga pengar i år (jag antar att lokalerna har uppsägningstid), men den sparar 135.000 kr nästa år. Förvaltningen ser positivt på denna besparingsåtgärd. Och är den möjlig, utan att det till exempel blir för stora barngrupper, så anser säkert nämnden det också.

3Besparingsåtgärd 3 är att inte bygga någon ny förskola i centrala Vänersborg. Det var ju tänkt att en ny förskola skulle byggas i kvarteret Hönan. Denna förskola skulle ersätta tre andra förskolor som har en dålig arbetsmiljö för både barn och vuxna. Naturligtvis kan man strunta i att bygga nytt och låta folk vara kvar på de gamla uttjänta ont_i_magenförskolorna…

Nu börjar jag få ont i magen…

4Besparingsåtgärd nummer 4: Stäng Nattugglans förskola, den öppna förskolan Sirius och avveckla Familjeförskolan.

Dessa åtgärder sparar 596.000 kr i år (och 3.390.00 kr nästa år). Förvaltningen anser att det här inte skulle strida mot någon lagstiftning, men att det skulle skapa stora problem att stänga Nattugglan för de föräldrar, varav många ensamstående, som arbetar på kvällar, nätter och helger. Sirius är kommunens enda öppna förskola och är bland annat en del i satsningen:

”tidig upptäckt och tidiga insatser samt en möjlighet för vuxna och barn att få möjlighet till kontakt med andra myndigheter.”

Kommunen borde egentligen ha fler öppna förskolor. (Som kommunen hade på den tid jag var nybliven förälder…)

5Vi går vidare med den femte besparingsåtgärden. Förvaltningen har räknat ut att nämnden kan spara 1.075.000 kr i år (och 2 milj nästa år) genom att minska öppethållandet på förskolorna och fritidshemmen med en timme per dag och att ta bort kvällsöppet på Vänerparkens förskola.

Inte heller denna åtgärd bryter mot Skollagens bokstav (”bara” mot dess intention), men däremot åsamkar den föräldrar stora bekymmer. Det gäller t ex föräldrar som pendlar eller som har andra arbetstider än ”kontorstider”, exempelvis affärsanställda.

6”Fritidsverksamhet för elever 10-13 år föreslås att anordnas endast som öppet fritids på eftermiddagar. Eventuella tillsynsbehov på andra tider tillgodoses ej.”

Den innebär vad jag förstår att fritidshemmen blir lite av en traditionell ”fritidsgård”. Ungdomarna kommer och går som de vill och den pedagogiska verksamheten lyser med sin frånvaro. Kanske serveras inte heller mellanmål etc. Besparingen beräknas till 1.225.000 kr (och 3.520.000 kr nästa år). Åtgärden bryter inte mot Skollagen.

Förvaltningen går vidare…

7Som 7:e besparingsåtgärd föreslår förvaltningen att utbildningskraven avseende personal inom pedagogisk omsorg ska ändras.

Det står inte så mycket mer i handlingarna än detta. Jag förmodar att åtgärden innebär att utbildningskraven sänks och därmed att lönenivåerna blir lägre. Jag vet dock inte. Det står inte heller hur mycket som sparas med denna åtgärd.

8Sedan vill förvaltningen göra en besparing på Dalbo-, Frände- och Röseboenheterna. Det här är förvisso en slags besparing, men samtidigt så använder dessa enheter pengar som de inte har. De gör alltså ett budgetunderskott, något som ur nämndspolitisk synpunkt inte är ok.

I handlingarna står det ytterst kort att det vikande elevantalet på dessa skolor påverkar möjligheterna till en hållbar arbetsorganisation. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men nämnden har lovats fördjupad information om dessa enheter. Dock inte denna gång tydligen.

Pengamässigt handlar denna åtgärd om 700.000 kr (och 1,4 milj kr nästa år).

9Som 9:e åtgärd samlar förvaltningen några mer eller mindre, som jag ser det, desperata åtgärder:tom_tallrik

”Förändra köpta tjänster avseende skolmåltider, kommunal städning och vaktmästeri”

Och det är klart att man kan spara pengar genom att städa mindre, eller inte alls, att servera barnen och eleverna (ännu) färre köttbullar (eller inga alls) eller att strunta i att laga bänkar och stolar…

Förvaltningen räknar optimistiskt med att förskolorna och skolorna skulle kunna spara upp mot 5 milj kr nästa år på enbart skolmåltiderna genom att bland annat servera enklare luncher…

10Naturligtvis kan BUN också spara pengar, i varje fall på sikt, genom att låta bli att investera. Bättre ventilation och sådant tjafs på förskolor och skolor kan ju kvitta… Det är ju bara barn och ungdomar det handlar om. Det viktiga är att de anställda på kommunhuset får bra luft. De ska ju fatta och verkställa så många bra beslut… (OK, där gick jag kanske lite för långt… Men det känns som att det börjar bli lite mycket nu…)

Åtgärden lär kunna ifrågasättas i förhållande till Arbetsmiljölagen…

11Och om man ändå ska spara på mat och städning kan man ju också spara på datorer, iPads och andra IT-verktyg. Kanske kan skolorna till och med vara utan internet?

Förvaltningen har inte presenterat några siffror på vad besparingar på investeringar i IT-verktyg kan ge i pengar. Det beror naturligtvis på hur mycket BUN vill, eller tvingas, spara. Åtgärden lär för övrigt inte vara förenlig med Skollagen.

12Självklart går det också att spara på kompetensutveckling, 550.000 kr i år (och 1.125.000 kr nästa år).

En satsning på lärarlyftet (en legitimationsgrundad utbildning) kan ju kvitta, förskolechefer behöver inte gå någon rektorsutbildning, osv.

(Orkar ni fortfarande läsa…?)

13Sparar man på mat, städ, reparationer, ventilation, datorer osv, så kan man självklart också spara på material. Låter vi bli att köpa läroböcker och andra relevanta lärverktyg så kan man antagligen spara en miljon kr i år (och det dubbla nästa år). Nämnden kan ju, när den ändå håller på, också bryta mot Skollagen, och strunta i Skolinspektionens kritik, och låta bli att satsa på skolbibliotek…

Och till sist…

Det klassiska…

14Personalminskningar!

Men som tidigare sagts, personalminskningar kan inte ge ”full effekt” förrän nästa år. Detta på grund av uppsägningstider mm. Men visst, det finns möjligheter att spara på personal redan i år. En del av ovanstående åtgärder innebär till exempel vissa minskningar av personal. Sedan kan man ju också låta bli att ersätta folk som går i pension eller låta bli att återbesätta visstidsanställningar. Förvaltningen ska räkna vidare på detta, och nämnden får säkert ytterligare material på måndag.

Men redan nu slår förvaltningen ifrån sig när det gäller personalminskningar. Den skriver rakt på sak. Jag citerar:attention

”Personalminskningar inom ovan nämnda verksamheter kan inte ses som en genomförbar åtgärd utifrån tidigare budgetanpassningar, ökat barn- och elevantal och ökad nyttjandegrad på förskola och fritidshem. Personalminskningar innebär organisationsförändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Det föreligger stora behov av särskilda insatser gällande till exempel modersmålsstöd/undervisning och studiehandledning. Från och med höstterminen 2015 gäller nya behörighetskrav vilka ej står att uppfylla vid en så kraftig personalminskning om gällande arbetsrättsregler ska efterlevas. Personaltätheten i kommunen ligger redan idag under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets kommunblad 2013. Särskilt inom förskole- och fritidsverksamheten har vi sett en ökad frånvaro/ohälsa bland personalen samt en ökning av antalet incidentrapporter i båda verksamheterna.”

Det här avsnittet tål att läsas flera gånger. Det är inte bara ett sätt för förvaltningen att ”friskriva” sig från konsekvenserna av personalminskningar, det visar på vad som faktiskt inträffar om personalminskningar blir verklighet. Det behöver väl inte heller nämnas att personalminskningar står i strid mot både Skollagen och Arbetsmiljölagen…

summaryFörvaltningen har alltså tagit sitt uppdrag på yttersta allvar. Förvaltningen har funnit 14 åtgärder som leder eller kan leda till besparingar under innevarande år – 2015!

Av dem så kan kanske, enligt min mening, åtgärd 2 (flytt av förskoleavdelning i Frändefors) och 8 (få ordning på ekonomin på Frände och Dalbo) diskuteras seriöst. Även åtgärd 6 (”öppna fritids”) och åtgärd 7 (ändra utbildningskraven av personal inom pedagogisk omsorg) tillhör nog denna kategori. Kanske. För övrigt så finns det, som jag ser det, inga som helst möjligheter till besparingar.omg

Herregud! Problemen i förskola och grundskola är ju precis tvärtom.

Under senaste året har ju elevantalet i grundskolan ökat med 236 elever och skolbarnomsorgen med 124 nya barn!!

Och dessutom måste Vänersborg öka kvaliteten på utbildningen så att fler elever går ur grundskolan med fullständiga betyg. Och bättre betyg. Och barngrupperna på förskolan måste bli mindre. Osv. Osv.

Det finns hur mycket som helst att göra i Vänersborg! Massor! Men inte besparingar på våra barn och ungdomar…

fragande2Vi pratar alltså innevarande år, 2015, i detta ärende och i denna blogg. Det ser i och för sig inte ut att bli nåt bättre nästa år, 2016. Men det återkommer jag till.

Som sagt, Barn- och Utbildningsförvaltningen har nu fullgjort sitt uppdrag. Och nu är det upp till politikerna att bestämma.

Och tänk! Jag vet inte om betongpartierna (=socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) menar allvar när de kör vidare i besparingarnas tecken. Eller om allt sker för syns skull, och när det verkligen gäller så får BUN sina pengar.

Jag vet inte.

Det som gör mig orolig är att förra gången socialdemokrater och centerpartister satt vid makten (2006-2010), så skar de ner grundskolan med över 40 milj kr. Och det blev 150 lärare färre i grundskolan. (Neddragningarna skedde för övrigt med mini-alliansens goda minne…)

Det ger sig väl på måndag kan jag tänka var partierna står.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015

Bordlagd

26 mars, 2015 1 kommentar

bordlagdIgår var det Maria Bebådelsedag, dagen då den Helige Ande ”besökte” jungfru Maria. Typ. För drygt två tusen år sedan. För min del fick jag besök av en annan ande denna dag, en ”ond ande”. Det gjorde mig sängliggande, eller som man skulle kunna kalla det – ”bordlagd”.

Och ”bordlagd” präglade också gårdagens kommunfullmäktigesammanträde.

I den för dagen enda riktigt stora frågan, utan att förringa andra frågor som typ hundrastgårdar i varje stadsdel, frågan om ”Reviderad investerings- och exploateringsplan 2015-2019”, så gick socialdemokraten Sigyn Lindbom som första person fram till talarstolen. Alla väntade med spänning på vad de styrande partierna i triumviratet, socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet, hade kommit fram till, om de höll fast vid sina ståndpunkter i kommunstyrelsen eller om de hade ändrat sig.

Spänningen blev kortvarig. Sigyn Lindbom:

”Jag yrkar på bordläggning.”

Inget mer. Inga förklaringar. Inga motiveringar.

Bara bordläggning…

Öööhhh…

kassettbandGunnar Lidell (M) var näste talare. På inspelningen, jag kunde ju som sagt inte närvara på fullmäktige, låter Lidell något förvånad över föregående talares yrkande. Vilket han nog inte var ensam om…

Lidell yrkade sedan på samma sätt som de borgerliga partierna gjorde i kommunstyrelsen. Minialliansen vill bygga på Mariedal Östra så snabbt som möjligt, att socialförvaltningen ska flytta till Lindgården och att, här instämmer Lidell i Vänsterpartiets yrkande, fem låg- och mellanstadieskolor ska få hyra in moduler nu till höstterminen.

Luts Rininsland (V) var fullständigt oförstående till bordläggningsyrkandet. Investerings- och exploateringsplanen handlar ju inte om investeringar och exploatering nästa år. Eller nästnästa år. Det handlar ju om i år. År 2015! Och kommunens verksamheter måste ju få veta vad som gäller.

Och det är det väl inte så svårt att hålla med om…

administration2När det gällde socialförvaltningens flytt till Lindgården, så höll Lutz Rininsland (V) med minialliansen, eller om det var tvärtom:

”Kommunal administration ska finnas i kommunalt ägda lokaler.”

Skatteverkets lokaler, som nu är tomma sedan Skatteverket flyttade till Uddevalla, bör i stället göras om till bostäder. Dessa fastigheter är både sjönära, grönnära och centrumnära. Dessutom ägs de inte av kommunen.

Lidell äntrade återigen talarstolen och framhöll också fördelarna med att Lindgården ligger nära kommunhuset. Det skulle underlätta för socialförvaltningen och den kommunala administrationen i övrigt.

betongblandareLidell var också lite vitsig med anledning av att minialliansen och vänsterpartiet faktiskt var överens i två frågor – och undrade om inte vi vänsterpartister nu skulle börja kalla moderaterna och minialliansen för ”lättbetongpartier” i stället för det etablerade ”betongpartier”…

Lidell kan var vitsig… Men för att bli av med epitetet ”betong” så får moderaterna allt jobba lite hårdare. De måste ändra åsikter på betydligt fler områden…

tystnadInga socialdemokrater, inga centerpartister och inga miljöpartister hade något att tillägga i ärendet. De sa inte ett skvatt. De bara ville bordlägga.

Det tycks alltså som om inte bara nordstan utan också sessionssalen drabbades av den onda bordläggningsanden…

Det blev votering. Samtliga ledamöter i det styrande triumviratet, 22 st, röstade för bordläggning och 23 ledamöter ansåg att ärendet skulle avgöras under pågående sammanträde. Och eftersom ett yrkande om bordläggning bara kräver en tredjedel av rösterna så blev det bordläggning.

Som den uppmärksamme läsaren noterar så saknas det 6 röster. Det är helt riktigt. Investerings- och exploateringsplanen, liksom Mål- och resursplanen (=budgeten), är ju svåra frågor. Men också de allra viktigaste för fullmäktige under året. Men tydligen är de lite för svåra för sverigedemokraterna… De lade i vanlig ordning ner sina röster. Och det kan ju vara lika gott. Egentligen. Fast man undrar ju lite till mans vad de gör i kommunens politiska församlingar. Och inte minst varför vänersborgarna röstade dit dem…

Efter voteringen ville Lutz Rininsland ha ett klargörande från ordförande Lars-Göran Ljunggren. Rininsland ville veta om han hade fattat rätt – att bordläggningen innebär att investerings- och exploateringsplanen inte får någon som helst behandling i någon annan instans, att det kommer upp precis på samma sätt på aprilsammanträdet.

ljunggrenPå detta svarade fullmäktiges ordförande, tillika betongsossen Lars-Göran Ljunggren, att Rininsland hade fattat rätt – och så tillade Ljunggren:

”Däremot så är det ju inte någon utav oss 51 förhindrat att tänka.”

Jag vet inte riktigt vad Ljunggren ville att fullmäktige ska tänka på, men det vore väl bra om åtminstone de socialdemokratiska, miljöpartistiska, centerpartistiska och sverigedemokratiska ledamöterna började tänka. Alla de andra ledamöterna hade ju faktiskt redan tänkt färdigt – och beslutat sig för att ta ställning som igår…

Att Lennart Niklasson (S) kände sig träffad av Ljunggrens ord förstår vi när Niklasson säger till TTELA:

”Vi behöver mer tid att diskutera frågan.”

Det är något förvånande att det styrande triumviratet behöver ännu mer tid. Det har ju faktiskt gått i stort sett ett helt kvartal på det nya året redan.

Sedan är det faktiskt inte säkert att andra har denna tid. Rektorer till exempel har redan börjat planera nästa läsår – och nu får fem rektorer på fem skolor inte reda på om de får några extra klassrum (paviljonger) till hösten till alla nya elever… Därför att några socialdemokrater och andra ”behöver mer tid”. Som Niklasson sa.

disrespectRespektlöst mot verksamheten.

Socialförvaltningen får inte heller reda på sina förutsättningar. Ska förvaltningen flytta in på Lindgården eller inte? Och vänersborgarna får inte reda på hur det ska gå med Onsjö Södra eller Mariedal Östra… (Se vidare bloggen ”Lugnt fullmäktige på gång”.)

Varför triumviratet agerade så här kan man spekulera kring. Var det kanske för att socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet inte kom överens internt? Och i så fall, vad är det mer exakt som de inte kunde komma överens om?

Eller ville de styrande inte gå till beslut därför att de var rädda att förlora omröstningarna? Ska de vinna tordes det ju krävas aktivt stöd från sverigedemokraterna. Och det kan de styrande nog inte räkna med.

Eller är det något annat lurt?

Ja, det finns saker som tyder på det…

Idag vid socialnämndens sammanträde kom det fram uppgifter att IFO (Individ- och familjeomsorgen), en del av socialförvaltningen, har fått ett besked (en order) om att flytta från kommunhuset till en av Skatteverkets våningar! I tre år framöver. (På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om detta, klicka här!)

Vem som har gett denna order vet jag inte, men jag kan inte komma ifrån att jag känner en liten unken doft från den socialdemokratiska och centerpartistiska epoken 2006-2010, då väldigt många beslut under ledning av Lars-Göran Ljunggren togs av betongpolitiker mellan skål och vägg…

Lennart Niklasson (S) i TTELA:

”Vi behöver mer tid…”

disgustingJag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att den tidens politiska klimat aldrig återkommer.

Jag undrar till och med om inte ett beslut att hyra externa lokaler, istället för lediga interna lokaler, är en fråga för kommunfullmäktige. Jag tror nämligen att det kan strida mot kommunens uttalade policy.

Beklämmande är det i vilket fall. Investerings- och exploateringsplanen ska ju gälla i år – och fortfarande har Vänersborg ingen.

Bordlagd!

Jag är i varje fall inte längre bordlagd. Andarna har gett sig av. Och frågan är väl om inte de onda andarna har hamnat hos de styrande istället. Eller om de har funnits där hela tiden. Mycket tyder väl på det…

mulltorp_skolaOch till sist, Mulltorp, pärlan vid foten av Hunneberg.

En läsare av min blogg noterade i investerings- och exploateringsplanen om Mulltorp, att det under ”Verksamhet/Projekt” stod:

”Mulltorps förskola, justering jmfrt m MRP 2015-2019: 2015 4,0 milj kr och 2016 3,6 milj kr.”

Läsaren frågade:

”Ser endast Mulltorps förskola med på listan. Vad hände med ombyggnaden av skolan?”

Och det var en intressant iakttagelse.

Eftersom jag inte deltog på fullmäktigesammanträdet och inte kunde ställa någon fråga vad formuleringen innebär (jag hade nog inte fått något svar ändå), så skickade jag istället en fråga till ekonomikontoret.

Och svaret var till viss del alldeles självklart. Det har inte fattats något beslut i Barn- och Utbildningsnämnden om en renovering av skolan för 16 miljoner kr! Korkat av mig… Eller berodde det på att jag var ”bordlagd”?

bordlagdÅ andra sidan har det ju inte fattats något beslut om förskolan i Mulltorp för 7,6 milj kr heller… Sedan kan man ju undra om BUN kan fatta ett beslut om en renovering för 16 milj kr om typ en månad, när det står som det står i den reviderade investerings- och exploateringsplanen 2015-2019? Fast nu blev ju den bordlagd…

Vad jag förstår från svaret från ekonomikontoret så finns det inget som hindrar BUN att fatta sitt renoveringsbeslut om Mulltorp. Det resulterar väl då i en reviderad ”reviderad investerings- och exploateringsplan 2015-2019”…

Om det nu kommer att fattas några beslut överhuvudtaget. Det kanske blir nya bordläggningar…

.

PS Jag rekommenderar en läsning av Vänsterpartiets hemsida som också tar upp gårdagens fullmäktige – och lite till – ”Lite av varje”.

%d bloggare gillar detta: