Hem > Byggnadsnämnden, Frändefors, Hästefjorden > Byggnadsförvaltningen och blåbärsodlaren vid Hästefjorden (4/4)

Byggnadsförvaltningen och blåbärsodlaren vid Hästefjorden (4/4)

Anm. Den här bloggen är en direkt fortsättning på bloggen ”Byggnadsförvaltningen och blåbärsodlaren vid Hästefjorden (3/4)”.

Den 19 januari 2021 sammanträdde byggnadsnämnden. Och äntligen skulle politikerna få ta ställning i ärendet.

Byggnadsförvaltningens (BF) ställningstagande var tydligt och klart. Det sammanfattades på följande sätt i utskicket till politikerna:

“Fastigheten XX ligger i sin helhet inom strandskyddat område för Stora Hästefjorden. På fastigheten har omläggning av åker till blåbärsodling gjorts. Blåbärsbuskar har planterats samt värmesköldar i form av gabionmurar har uppförts utan strandskyddsdispens.
Samtliga murar hindrar och avhåller allmänheten från att beträda strand och vattenområde där de har rätt att färdas fritt och omfattas därmed av förbuden (7 kap. 15 § p. 2. MB).
Åtgärden omfattas inte av undantagen i 7 kap 16 § MB.
Möjlighet till dispens saknas i enlighet med 7 kap. 26 § MB.”

BF verkade inte ha ändrat uppfattning om någonting. Argumenten från Jonas och hans advokat hade klingat ohörda. Det var bara strandängen, som var felritad på en karta, och därmed eventuella konsekvenser för växt- och djurlivet, som hade lyfts ut ur “anklagelserna”.

Det hade varit intressant att vara med på byggnadsnämndens sammanträde, men jag har ingen aning om vad som sades. Protokollet redogör naturligtvis för beslutet, men inte vad som yttrades. Det händer nämligen ibland att det går “hett” till på nämnden.

Det visade sig att byggnadsnämnden, dvs politikerna, gick emot sina tjänstepersoner. Ja, du läste rätt! Beslutet blev:

“Byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärende gällande tillsyn inom strandskyddat område utan vidare åtgärd.”

Det är knappt att man tror att det är sant. Men politikerna gav en svidande bakläxa till sina tjänstepersoner. Politikerna avskrev hela ärendet. Jonas hade inte gjort några fel.

Fantastiskt!

Skälet till nämndens beslut formulerades så här:

“Åtgärden bedöms omfattas av undantagen i 7 kap 16 § MB. Blåbärsodlingen klassas som jordbruk, gabionmuren/värmeskölden är nödvändig för blåbärsodlingen, dvs jordbruket och kan inte utföras utanför strandskyddet. Verksamheten bedöms vara näringsverksamhet och ge ett betydande tillskott till fastighetsägarens/verksamhetsutövarens försörjning.”

Beslutet föregicks av en votering. Det visade sig att hela nämnden stod bakom beslutet. Utom en socialdemokrat. Och det var inte vem som helst. Hon agerade återigen mot sitt parti, vilket också hände i ett annat sammanhang för inte så länge sedan. I november 2020 gick Elisabeth Bohlin (S) emot ordförande Nyberg i socialnämnden i Elgärdefrågan. (Se “Beslut: Elgärde!”.) Nu gjorde Bohlin detsamma mot ordförande Bo Dahlberg (S). Bohlin var alltså den enda som ansåg att tjänstepersonerna hade rätt och att Jonas skulle “fällas”.

Ibland fungerar emellertid demokratin.

Ja, eller till viss del. Det ofattbara beslutet togs också på nämnden att Jonas ska betala 18.000 kr för tillsyn i strandskyddsärendet. Vilket är helt absurt. 18.000!

En anonym person tipsade alltså om att Jonas hade gjort fel. Och sedan visade det sig att han inte hade gjort det. Men får ändå betala 18.000 kr…? Om någon anonym tipsar ytterligare en gång – typ “NU har Jonas hittat på något”…. Och BF åker dit och gör tillsyn. Och inte hittar något fel. Ska Jonas då betala 18.000 kr igen…? Och om någon ytterligare en gång lämnar ett anonymt tips…

Så här kan det väl inte få gå till? Länsstyrelsen gör ju inte så, den gör precis tvärtom. Har inget fel begåtts så tas inte heller någon avgift ut. Som Länsstyrelsen skrev till Jonas den 27 oktober 2020:

“Avgift skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.”

Pontus Gläntegård (V) och Torbjörn Moqvist (SD) reserverade sig mot att byggnadsnämnden tog ut en avgift.

De här fyra bloggarna visar hur vissa tjänstepersoner på byggnadsförvaltningen inte tycks lyssna på förnuft och logik. Och jag undrar om det kan handla om en avancerad form av faktaresistens? Eller utgår de från ett felaktigt antagande om att kommuninvånare alltid har syftet att lura kommunen? Ja, tjänstepersonerna verkar till och med tolka lagen fel.

Exemplet stärker mig i min övertygelse om orsaken till att vänersborgare visar missnöje med kommunens sätt att hantera byggfrågor. Det kan gälla bygglov, strandskydd, tomtavgränsning eller något annat. Det är ju faktiskt så att politikerna inte alltid kommer in i processen eller att de kommer in väldigt sent. Och då ställer de inte heller alltid ”allt till rätta”…

År 2020 hamnade Vänersborgs kommun på plats 266 av Sveriges 290 kommuner. När det gällde delområdena “Kommunala tjänstemäns attityder till företagande” blev placeringen 245 och “Kommunens service och bemötande” 237. Och det är egentligen inte särskilt konstigt.

Dessutom är ett av kommunstyrelsens inriktningsmål:

“Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag. Effektivare flöden inom och mellan olika förvaltningar för att underlätta för företag att verka och etablera sig i kommunen.”

Det kan vara värt att läsa slutet en gång till:

“…underlätta för företag att verka och etablera sig i kommunen.”

Kommunen beslutar inte om lagens text, den gäller. Men kommunen formulerar inriktningsmål. Om dessa betyder något, vilket jag egentligen tror att de gör, så är det dags för kommunledningen med kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) i spetsen att slå näven i bordet och säga till berörda på byggnadsförvaltningen att det inte får gå till på det här sättet. Tjänstepersonerna måste veta att inriktningsmålen ska respekteras.

…och att det går inte att hantera ärenden och människor på det här sättet…

Till sist. Kommunen måste ta tillbaka beslutet att Jonas ska betala 18.000 kr i tillsynsavgift. Det vore skamligt annars. Kommunen borde betala Jonas skadestånd för den skada, den sveda och värk, som byggnadsförvaltningen har åsamkat honom.

===

 1. Anders Johansson
  7 februari, 2021 kl. 19:35

  Kommunen gör alltid rätt, Dom kommer driva det tills du flyttar från kommungränsen.
  Följ Solvarms kamp, än så länge bor han kvar trots kommunens mål att driva ut dom.

 2. Gunnar Svensson
  7 februari, 2021 kl. 19:26

  Att se hur BF i Vbg behandlar en småföretagare och människa med en sådan respektlöshet gör mig bestört, att driva detta ärende till en sådan nivå borde inte ha hänt, att begära en redovisning så ner i detalj, avseende lönsamhet för blåbärsodling, är oetiskt, BF skall vara tacksamma att inte samma krav krävs av BF för att få avsätta tid på ärendet, som vän till Jonas har jag på nära håll följt hans kamp mot påståendet att han har gjort en icke godkänd investering enligt BF och hur Jonas har levt med en stor oro för att bli tvingad att lägga ner verksamheten utan ersättning, bara hot om vite, som en ”bygdens son” blir jag också förundrad av att ett av skälen för att begära en avveckling av odlingen anges att allmänheten inte hade tillgång till markområdet, på -60 och -70 talet när jag växte upp vid Hästefjorden så cyklade man ner för att bada så ofta man kunde, nu möts man av skyltar ”privat” som hindrar att besöka badplatsen, upphävt allemansrätten?
  Hoppas nu att kommunen tänker till i det fortsatta bemötandet av Jonas och gör om och gör rätt

 3. Hans Aderum
  7 februari, 2021 kl. 14:50

  Bra jobbat!
  Det krävs att någon påtalar hur våra tjänstemän och politiker agerar. Ibland kan det givetvis bli fel även för dem men då måste man ha modet att erkänna det. De beslutande måste också inse vilken ekonomisk och inte minst psykisk skada de utsätter de drabbade för, oftast under en alltför lång tidsperiod.
  Det vore en skandal om Jonas ska behöva betala dessa pengar efter att fått lägga ner då mycket energi och pengar på att besvara alla påståenden

 4. PåDal
  5 februari, 2021 kl. 20:33

  Hatten av .. att det fanns en tydlig majoritet av förtroendevalda politiker med kompetens och sans vid BN´s avgörande möte den 19 januari då tjänstepersoner återigen lade fram undermåligt beslutsunderlag. Men på mötet deltog, enligt protokollet, även kommunchefen, förvaltningschefen och plan- och bygglovschefen som rimligtvis borde ha reagerat på beslutsunderlaget.
  Vänersborgs kommuns KS- och KF förtroendevalda ledamöter har en icke uppklarad uppgift att komma överens med, och informera, kommunens tjänstepersoner i roller och ansvar i en politiskt styrd organisation.
  Upplever att kommunens tjänstepersoner helt tagit över ansvar och ledartröja. Det är ju förtroendevalda ledamöter från alla politiska partier som ska ha ansvaret och ledartröjan.
  Varför använder inte Vänersborgs kommun RASIC-modellen som flitigt och ”worldwide” används inom näringsliv, bank, utbildning, ekonomi och myndigheter för att tydligt visa vem som gör vad i en stor organisation med projekt, drift och ärendehantering.
  Engelska: Responsible, Approved, Support, Information and Consult
  Svenska: Ansvarig, Godkänna, Stödja, Informera och Rådfråga.
  Botten-läge för näringslivsranking och SCB medborgarundersökning har nu varat i över 15 år.
  Är det inte läge för förändring snart ?

 5. Magnus Larsson
  5 februari, 2021 kl. 19:18

  Det verkar som vi har byggnadsförvaltningen som Gud glömde.
  Jag fick själv betala 9150 sek fast jag inte gjort något fel när byggnadsförvaltningen bråkade med mitt skärmtak.
  Hade även ett litet vite på närmare 3 miljoner hängande över mig, det största vite som någonsin delats ut i Sverige på ett skärmtak. 3 miljoners vitet behövde jag inte betala då kommunen förlorade i tinget.

  Att ta ut en tillsynsavgift när den enskilde inte gjort något fel är fel.
  Det är nog dax att fullmäktiges ledamöter nyktrat till och ser över vad dom beslutar och vilka konsekvenser det blir om byggnadsförvaltningen missbrukar sin makt och sina rättigheter.
  Fundera lite, inte kan vi ta ut en tillsynsavgift när enskilda är oskyldiga. Det skulle resultera i att folk börjar anmäla varandra.

 6. Gunnar Lidell
  5 februari, 2021 kl. 19:04

  Mkt bra att alla ledamöter (utom 1 socialdemokrat) i BN, vände detta långdragna ärende åt rätt håll. Men att uppmuntra anonyma anmälare genom att straffa ”Jonas” med en avgift på 18 000:- verkar horribelt. Detta beslut borde BN snarast ändra på, om det inte är möjligt får väl kommunfullmäktige besluta om en ändring av avgifterna gällande anonyma anmälningar som avskrivs, för inte ska vår egen kommun vara hårdare än Länsstyrelsen?

 7. Observatören
  5 februari, 2021 kl. 18:35

  Agerandet i byggnadsförvaltningen skadar Vänersborgs kommun, och ett nytt varumärke. Det är uppenbart att det behövs en översyn för ny styrning och tjänster med tillräcklig kompetens i Miljö- och byggnadsförvaltningen.

 8. Carl Ewert Berg
  5 februari, 2021 kl. 17:56

  Tack till politikerna i byggnadsn. Detta gjorde Ni bra. Vi behöver vara rädda om alla inte minst landsbygdsföretagare. Vänersborg behöver många många fler småföretagare som vågar satsa, o inte minst på landsbygden. Naturligtvis borde avgiften inte utgå utan kommunen borde istället ersätta sin duktiga kommuninnevånare för dennes kostnader.

 9. Anders Johansson
  5 februari, 2021 kl. 16:35

  Kul läsning men säkert desto jobbigare för den som verkligen TROR att den gör något gott för landsbygds utvecklingen, lysande exempel på att flertalet tjänstepersoner uppfattat deras roll fel, att man skall vara till För kommuninvånare inte Mot..

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: