Hem > trafik, Väne Ryr > Hinder för trafikhinder i Väne Ryr

Hinder för trafikhinder i Väne Ryr

I lördags blev en släkting till mig påkörd av en bil när han gick över en gata i Stockholm. Tragiskt nog omkom han.

_bild1Det är ett känt faktum att många förare av motorfordon som bilar, bussar, lastbilar och långtradare inte alltid håller hastighetsgränserna. Några kör vårdslöst också på andra sätt. Det gör oskyddade fotgängare och cyklister mycket  sårbara. Särskilt barn. Trafikverket och landets kommuner försöker på olika sätt göra vägar och gator trafiksäkrare.

Trafikverket har ställt upp en ”noll-vision” för trafiksäkerhetsarbetet. Den är fastställd genom ett riksdagsbeslut. Nollvisionen säger bland annat (se här):_bild5

”Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag…”

Ett sätt att göra vägar och gator trafiksäkrare är att bygga särskilda gång- och cykelvägar, men också genom att få ner hastigheterna.

_bild3Så också i Vänersborg.

Jag läser på Vänersborgs hemsida:

”Hastigheten är den enskilt största anledningen till att trafikolyckor inträffar. Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100-150 liv sparas varje år.”

Jag var ute i helgen och tog några bilder från olika delar av Vänersborg, där anordningar finns för att dämpa farten på gatorna._bild6

Det var stolpar av olika slag, där bilar tvingas ”sick-sacka” för att komma mellan, det fanns fartgupp, det fanns fartgupp kombinerade med rondell, osv.

Även på sträckor där det inte fanns barn, skolor eller bostadshus hade fartdämpande anordningar ibland anlagts, som t ex guppet vid Trestad Center. Där har ju en del ”hastighetstävlingar” hållits genom årens lopp.

Det är bra att kommunen tänker på alla fotgängare och cyklister.

_bild9aIbland tar fastighetsägare ”saken i egna händer” och sätter upp ”blomlådor” på vägar och gator. Det sker, antar jag, alltid med tillstånd från kommunen. Uppe på Blåsut såg jag ett exempel på fem ”blomlådor” på en kort sträcka.Bild22

Som bilägare har vi vant oss vid dessa farthinder. Några av oss kan kanske ibland bli lite lätt irriterade över dem, men när vi tänker efter så inser vi varför de finns där. I varje fall de flesta av oss…

Och trafikhindren är bra. De räddar antagligen åtskilliga liv varje år, och speciellt små barns.

Men det är inte alltid så lätt för fastighetsägare och småbarnsföräldrar att få kommunens representanter att lyssna på nödvändigheten av att sätta upp farthinder. På en av bilderna ovan, så har blomlådorna tagits bort. Kommunen fick nämligen klagomål på att bilister hade stört sig på dem. Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver:

”väldigt många har stört sig på blomlådorna”

Vad bra, tänker jag som trafikamatör, det är väl liksom det som är meningen. Jag menar, de finns ju där för att göra det svårare för bilisterna att köra för fort. Eller?

bild23Det handlar om två blomlådor på en vägsträcka på väg 2031 genom Väne Ryr. Det är en mycket lång raksträcka med fri sikt. Kanske 600 – 700 meter. Det är tydligen frestande för många trafikanter att öka hastigheten här. Bredvid vägen finns det flera bostadshus.

Här har kommunen vidtagit en del åtgärder för att göra trafiken säkrare. Kommunen har anlagt en gång- och cykelväg och gjort vägen smalare på ett ställe. (Kommunen har dock glömt att sätta upp ett varningsmärke om att det är avsmalnande väg, på den vänstra sidan om man kommer från Vänersborg.) Hastigheten har också sänkts till 40 km/h på en del av raksträckan. Det är bra, men varför inte på hela sträckan? _bild7(Kommunen har inte sänkt hastigheten till 40 km/h förrän några meter innan Rämjes Musik. Det betyder att alla boende på sträckan innan fortfarande har 50 km/h utanför sina tomter.)

Men det räcker inte. De boende är inte nöjda. Trafikanterna respekterar inte alltid hastighetsbegränsningen och den avsmalnande delen av vägen blir bara ett hinder när två fordon möts precis här. Vilket inte alltid är fallet. Ganska sällan faktiskt.

vr1Därför hade de boende längs vägen fått tillstånd att sätta ut två blomlådor. Lådorna bekostades av de boende. Men så ändrade Samhällsbyggnadsförvaltningen sig. Samhällsbyggnadsförvaltningen drog helt plötsligt in tillståndet. Blomlådorna på väg 2031 får inte längre stå där.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt beslut:

”Visst kan det vara så att en del tyvärr håller för hög hastighet men det är inte realistiskt att anlägga farthinder överallt där det finns förare som kör för fort.”

Men Samhällsbyggnadsförvaltningen, farthindren stod ju redan där. De behövde inte anläggas. Det hade varit enklare att låta dem stå kvar än att ta bort dem. Dessutom är det ju privatpersoner som har sett till att de har kommit på plats. Som på många andra ställen i kommunen…

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver vidare i sitt beslut:

”2010 gavs tillstånd till att placera ut blomlådor. När vi utvärderar detta så visar det sig att väldigt många har stört sig på blomlådorna vilket resulterar i omkullvälta lådor och ”rallykörningar” förbi lådorna.”

Slutsatsen från Samhällsbyggnadsförvaltningen borde väl bli att det krävs ytterligare åtgärder för att sänka hastigheten och öka säkerheten. Att välta omkull lådorna och att köra rally torde väl inte vara argument för att vika sig för ”fortkörarna”. Kan jag tycka. Men Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsats är i stället alltså:

”…har tillståndet dragits in.”

Blomlådorna är nu borttagna.

_bild7

När jag tittar på trafiklösningen, så måste jag hålla med de boende i området. Trafiklösningen är på långt när tillräcklig för att trygga trafiksäkerheten för framför allt barnen. Det är ju faktiskt så att de inte bara ska gå längs vägen, de ska också korsa den. Och ska de korsa den på ett hyfsat säkert sätt så finns det bara ett enda ställe på den långa raksträckan – och befinner sig barnen i början eller slutet av den, så är det lång väg till ”avsmalningen”. Antagligen för lång väg. De korsar vägen lite överallt.

Till saken hör att det är många barn, och vuxna, som måste korsa vägen. Busshållplatsen vid väg 44 ligger på ena sidan och bostäder, fotbollsplan och hembygdsgård etc på den andra.

Och på hembygdsgården har det startats förskola och förskoleklass…

På Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida står det:

”Kontakta oss gärna om du upptäcker någon trafikmiljö som kan verka farlig”

Samhällsbyggnadsförvaltningen!

Det är väl uppenbart att den långa raksträckan ”inbjuder” många till alltför höga farter. Det är väl uppenbart att trafiklösningen inte är tillräcklig. Det är väl uppenbart att barn inte kan korsa vägen på ett säkert sätt.

Låt de boende sätta tillbaka blomlådorna! Eller om ni inte tycker att det fungerar, hjälp de boende och de som behöver korsa vägen till bostäder, skolverksamhet och annat att få till en trygg trafiksituation i området på något annat sätt. Kanske genom ett eller flera fartgupp.

Och se till att göra ett riktigt övergångsställe vid avsmalningen!

”Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt.”

Kategorier:trafik, Väne Ryr
 1. brålandaförälder
  10 september, 2013 kl. 07:49

  Bra blogg, bra uppmärksammat….
  Kommentar till din blogg:
  Skulle önska mer insikt, kunskap, ödmjukhet och en vilja till förändring av kommunens tjänstemän vid trafik- och infrastrukturavdelningen.
  Har flera gånger anammat kommunens meddelande till oss invånare i Brålanda ”Kontakta oss gärna om du upptäcker någon trafikmiljö som kan verka farlig” , men möts alltid bara av nonchalans och att ”vi vet bäst”. Påtalas brister, idéer eller risker fås svaret att kommunen inte har pengar för Brålanda eller att gatuansvaret är någon annans. Får känslan av att det ligger utanför tjänstemännens scoop att arbeta bort trafikfarliga områden i kommunens mindre tätorter ex.vis Brålanda. Här finns exempel på att väg och gång/cykelväg som mynnar ut i arbetsområde/lastområde för Byggvaruhus med lastbilar och truckar. Här finns också exempel på genomfartsleder (Storgatan) med tung trafik samtidigt som den är skolväg.
  Storgatan i Brålanda och anslutande tätortsanslutningar vill kommunens tjänstemän inte ens ta i med tång pga uråldrigt ”ägarförhållande”. (Därav ska bl.a. belysning släckas). Vänersborgs kommun är fantasisk !

 2. per-arne johansson
  9 september, 2013 kl. 19:36

  lär ungdjävlarna att bilar dödar . det är ett helvete för yrkeschaufförer med dessa djävla lådor som ställs ut för att personbilar skall köra lugnare , det är viss storleks skillnad

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: