Arkiv

Archive for mars, 2014

Vänersborgs Watergate?

14 mars, 2014 2 kommentarer

affarIdag har TTELA en artikel om badet i Brålanda och de händelser som har utspelat sig där under veckan. Jag tänker på bytet av alla lås. (Se “Affären Brålandabadet fortsätter”.)

Kommunjuristen menar i TTELA att det är osäkert om Annelie, som har arrenderat badet i många år, verkligen äger byggnaden på badet. Kommunjuristen:

”Handlingar vi har hittat tyder på att kommunen äger byggnaden”

Ord tycks stå mot ord. Annelie är dock säker på sin sak. Jag vet inte hur säker kommunen är. “Tyder på” låter väl inte som att kommunjuristen är helt säker… Och då kan man ju undra hur kommunen resonerar när den byter lås på den byggnad som Annelie hävdar är hennes. Utan att överhuvudtaget ta kontakt med Annelie innan.

Hellre fälla än fria…

Jag begärde ut de handlingar som kommunjuristen hänvisade till i TTELA. De kom på eftermiddagen.

handlingarHandlingarna består av en hel massa fakturor och analyslistor. Det mesta tycks överhuvudtaget inte röra byggnaden ifråga.

Det är närmast omöjligt för en utomstående att avgöra vad som är vad, och vad som är rätt. Jag tror att det blir väldigt svårt även för de inblandade…

Annelie och hennes ”medarbetare” har nämligen gjort en hel del andra arbeten vid badet under åren än att uppföra byggnaden ifråga; alla plattor på badet har satts om, omklädningsrum, toaletter och kiosk har slipats, staket har lagats, det har röjts bland träd och buskar osv. För vissa arbeten och inköp har kommunen betalat, för andra inte. Det framgår inte heller på fakturorna riktigt vad som är vad.

Kommunen och Annelie ska träffas nästa vecka. Då får vi se om parterna lyckas lösa tvisten och komma överens.

Annars lär det väl få avgöras i domstol så småningom. Om polis och åklagare nu går vidare med Annelies polisanmälan… Med tanke på den så kallade utredning, som gjordes i samband med arenaskandalen, kan man väl hysa vissa tvivel. Den lade ju åklagaren ner innan de ansvariga ens hade förhörts…

simskolaAnnelie har inte bara drivit badet i Brålanda i många år. Hon har även bedrivit en uppskattad simskola på sommaren. Hon är, och har också varit, intresserad av att bedriva simskola för skolorna i Dalslandsdelen, typ Brålanda och Skerrud, under veckorna innan sommarlovet. (Det krävs ju nu för tiden att eleverna kan simma för att få betyg i Idrott och Hälsa.)

Barn och Ungdom har dock ett avtal med badet i Hallevi om simskola. Det avtalet gäller samtliga skolor i Vänersborg. Brålandaeleverna, som har bassängen 200 meter från sin skola, måste därför åka till Vargön.

Simskoleverksamhet handlar också om en hel del pengar. Förutom betygen i Idrott.

För varje 40-minuterslektion får badet i Hallevi detta läsår 500 kr i ersättning av Barn och Ungdom. Då består varje grupp, enligt avtalet, av max 12 barn. Jag vet inte hur många lektioner varje barn får (eleverna i förskoleklasserna får minst fem) och om alla barn i Vänersborgs skolor får simundervisning (fast jag tror det, även om det inte är varje år, eleverna behöver ju inte gå i simskola om de kan simma).

Det finns väldigt mycket pengar i simskoleverksamheten… Helt klart. Och nu har Hallevi all denna verksamhet.

Hallevibadet har som bekant inget giltigt hyres-/arrendeavtal med kommunen. Det kunde vi läsa om i TTELA häromsistens. (Och i en viss blogg…) Det kan då te sig lite underligt, och tveksamt, att ha ett avtal med samma företag när det gäller simskoleverksamhet…

avtalTja, avtal och avtal… Jag tycker även att själva simskoleavtalet verkar tveksamt. Det skrevs den 18 september 1996 och har sedan dess förlängts ”utifrån dialog med ansvarig på Hallevi i maj månad” varje år.

I kontraktet från 1996 står det under punkten “Avtalstid”:

“1996-09-09 t o m 1996-12-31 (Ht 96) samt 1997-01-07 t o m 1997-06-06 (Vt –97) med möjlighet till förlängning i ytterligare ett till två år på samma villkor om parterna är överens om detta. Båda parter har gemensamt ansvar att förhandling påbörjas 3 månader före avtalstidens utgång.
OBS ! Detta avtal förlängs ej automatiskt.”

Ganska tydligt va’? Detta är det enda skriftliga avtal om simskoleverksamheten som finns… Från 1996.

Med andra ord, det tycks alltså som att det inte finns några giltiga skriftliga avtal varken för badverksamheten eller simskoleverksamheten…

mail2Annelie har haft en del mailväxling med olika personer i kommunhuset om simskoleverksamheten. Det har lett till att kommundirektör Ove Thörnkvist har tillsatt en utredning!

Kommundirektören skriver till Annelie:

“Vidare har jag beordrat en snabbutredning av chefen för barn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette. Den utredningen beräknas vara klar under mars månad så att vi därefter gör rätt och riktigt.”

Det är nästan så att man kan tro att kommundirektören anar att något inte står rätt till… Med kommunens simskoleverksamhet heller…

Vi väntar på spänning på utredningens resultat.

watergatevbgUnder tiden har en fyndig Brålandabo döpt “turbulensen” kring baden i Brålanda och Hallevi till Vänersborgs Watergate.

Och om jag skulle försöka att vara lika vitsig, så…

Med tanke på det kommande mötet mellan kommunen ochwaterloo Annelie, så skulle man väl kunna fråga sig vem som är Napoleon och vem som är Wellington – och vem som ska möta sitt Waterloo…

Allvarligt talat, och inte bara med tanke på det som händer kring baden i Brålanda och Hallevi (vi har ännu mycket värre exempel… Ni vet vad…):

Det måste bli ett slut på ”skål- och väggkulturen” i Vänersborg!

Kategorier:Brålanda, Hallevi

Affären Brålandabadet fortsätter

12 mars, 2014 1 kommentar

inbrottDet händer saker i Brålanda. Igår morse gick larmet på badet!

Hela byn undrade. Var det ett gäng skolkande elever som ”tjuvbadade”? Var det några huliganer som krossade rutor? Var det en flock kor som hade trängt sig in i omklädningsrummen? Var det inbrott?

Det var inget av det.

Det var ett låsföretag som bytte ut lås. Beordrade av någon tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Av vem vet vi inte. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef vet det tydligen inte heller. Chefen ska enligt uppgift återkomma med besked…

Alla lås på hela badet byttes ut. Utan förvarning. Även på byggnader som inte ägdes av kommunen…

Den tidigare arrendatorn av badet, Annelie, som har arrenderat badet i åtskilliga år, har själv uppfört en byggnad vid badet. Med bygglov och allt.polis

Nu kommer inte Annelie in i sin egen byggnad… Inte ens för att plocka ut den utrustning som ska användas till simskoleundervisning i Mellerud. Annelie bedriver nämligen simskoleundervisning som ”komplettering” till den simundervisning som barnen får på andra håll i kommunen… So to speak…

ryggen_friAnnelie skrev till kommunen. Hon undrade vad som händer. Och vem gör inte det… Annelie fick inga svar från kommunen. Därför polisanmälde hon igår kommunen för ”egenmäktigt förfarande”.

Idag fick Annelie veta att några från kommunen fanns vid badet kl 14 för att Annelie skulle kunna ta ut sina grejer. Det var bra tänkt. Det var bara det att ingen hade meddelat Annelie…

Annelie har just nu inget avtal med kommunen om att få arrendera badet i Brålanda. Så det ger väl kommunen rätt antar jag att byta ut låsen på de byggnader som kommunen själv äger. Men på Annelies…?

lasKommunen ska behandla alla kommuninvånare lika. Därför förväntar sig de som är insatta i denna fråga att kommunen omedelbart beger sig till badet på Hallevi – och byter ut alla lås! Där också.

Hallevibadet har ju inte heller några giltiga avtal med Vänersborgs kommun!

För övrigt tycks frågan om vem som ska få arrendera badet i Brålanda i sommar bli en riktig långbänk. Minst.

Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) bollade ju över frågan till Kommunstyrelsen för ett tag sedan med en påse pengar till Samhällsbyggnadsnämnden. BUN vill att Samhällsbyggnads ska ”ta över” allt ansvar. Nu tyder allt på att Samhällsbyggnads inte alls vill det – utan vill att baden även fortsättningsvis ska “administreras” av BUN. Enligt uppgift så kommer även Kommunstyrelsen att tycka det. När det nu tas upp där.

badbralFast visst var det Samhällsbyggnads som annonserade häromsistens…? (Annonsen ligger fortfarande kvar på kommunens hemsida, fast tiden gick ut redan den 15 feb.)spik

Om sanningen ska fram… Det ser oerhört mörkt ut för Brålandabadet. Och för simskoleverksamheten.

Det är nog så att det finns en överhängande risk att kommunen igår slog i den sista spiken i kistan på badet i Brålanda.

Kategorier:Brålanda

Budgetarbetet för 2015 har börjat

birdsongNu är tiden kommen på året då det är ljust när man åker till jobbet på morgonen, då cykelturen ackompanjeras av fågelkvitter och vårvinden börjar kännas milt smekande på kinderna…

Till och med en gammal bloggare påverkas av våren.

Det är också den tid på året då arbetet med budgeten för kommande år startar. Eller rättare sagt, har startat. Den så kallade ”Budgetberedningen” har faktiskt redan haft ett antal möten. Det är Budgetberedningen som arbetar fram riktlinjer och förslag för hur nästa års budget ska se ut.

Budgetberedningen består av samma ledamöter som Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Det betyder Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och James Bucci (V).

Budgetberedningen har redan träffat presidierna och förvaltningscheferna i de största nämnderna. Med utgångspunkt från förvaltningarnas presentationer har sedan Ekonomikontoret, bestående av enbart tjänstemän, utarbetat ett förslag till så kallad rambudget. Detta förslag speglar den styrande minialliansens tankar och viljeinriktning kring 2015 års budget.

budgetanvisnImorgon onsdag ska ekonomikontorets/minialliansens förslag tas upp i Kommunstyrelsen.

Förslaget är i detta läge egentligen bara ett slags anvisningar för det fortsatta arbetet. Det ”riktiga” arbetet sker först och främst i de olika förvaltningarna. Här ska tjänstemännen se vad anvisningarna från Kommunstyrelsen får för konsekvenser för verksamheten. Tjänstemännen ska fundera över frågor som: räcker pengarna? vad får förslaget för följder? vad vill vi göra? hur mycket pengar behöver verksamheten? osv. Sedan ska förvaltningarna skriva förslag, konsekvensbeskrivningar, prioriteringar osv, vilka ska behandlas i respektive nämnd.

Och det är i nämndernas behandling av förvaltningarnas förslag och funderingar (utifrån Kommunstyrelsens anvisningar alltså) som den politiska debatten och det politiska arbetet börjar på allvar. Det är i nämnderna som man kan börja ana vilken riktning pengaströmmarna ska gå…

Fast inte riktigt. Förra året t ex yrkade Miljöpartiet och Välfärdspartiet enligt Vänsterpartiets förslag på 20 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden. När budgeten till slut fastställdes av fullmäktige, så gjorde Miljöpartiet och Välfärdspartiet helt om. De röstade mot de 20 miljonerna och för endast 0,054 milj kr…

Det är alltså så att den slutgiltiga budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Då har alla förslag från nämnderna diskuterats och manglats både inom och mellan de olika partierna. Och i Kommunstyrelsen.

Budgetarbetet har alltså nyligen kommit igång. De budgetanvisningar som ska diskuteras på onsdagens Kommunstyrelse och som, i varje fall till viss del, visar minialliansens viljeinriktning bjuder inte på särskilt många överraskningar.

Det finns dock en överraskning. Det föreslås att barnomsorgen tillförs 10 milj kr:

”… för ökad måluppfyllelse.”

barn3Det står inte mer i förslaget. Hur dessa nya fräscha miljoner ska användas, om t ex mer personal ska anställas eller barngrupperna göras mindre – det framgår inte. Det kanske helt enkelt är så att det är utrustning till den nya förskolan på kvarteret Hönan som ska köpas in…

Grundskolan ska inte få något tillskott överhuvudtaget. Jo förresten, 940.000 för ökad undervisningstid i matematik. Men vad jag förstår så är det enbart statliga pengar. NOLL kronor till grundskolan från kommunen är alltså förslaget…

Minialliansen har inte avsatt några pengar eller nämnt något om upprustning av Frendevi eller konstgräs i Brålanda – eller Vargön – i sitt förslag. Inte heller några extra pengar till ungdomsverksamhet.

Nu var jag inte helt rättvis. Minialliansen vill avsätta ytterligare en milj kr till arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Det är ett ovanligt bra förslag för att komma från den borgerliga kanten, även om jag inte är säker på att summan räcker.

byggeGunnar Lidell och hans miniallians föreslår att 5,5 milj kr ska gå till ökat fastighetsunderhåll. Det tror jag är bra. Många fastigheter börjar bli ”slitna”…

Socialnämndens budgetram föreslås utökas med 5 milj kr till fler platser inom boenden. Jag kan inte annat än förstå att detta handlar om andra boenden än Gläntan. Gläntan nämns inte i förslaget. Å andra sidan ska en boendeplan antas av fullmäktige senare i vår. Kanske har minialliansen något kort i rockärmen då? Och lägger på några extra miljoner till Socialnämnden i det läget.

Sessionssalen i Kommunhuset planeras att byggas om. Jag vet inte riktigt vad som planeras, kanske en uppfräschning av den tekniska utrustningen? Eller nya sammanträdeslokaler i anslutning till sessionssalen? Eller en handikappanpassning? Ombyggnaden beräknas medföra en ökad hyreskostnad på 0,5 milj kr om året.

Det återfinns inga planer eller visioner för några särskilda satsningar i kommunen. Det finns t ex inget om centrumutveckling, Huvudnässkolans aula, utveckling av Vargön, Brålanda eller Frändefors. (Det är nog bäst att nämna Väne Ryr också…  ;) ) Det finns inget kring arenan, Sanden, hamnen… Bara för att ta några exempel. Med andra ord, det saknas egentligen ganska mycket. Som vanligt.

ordfklubbaMen budgetarbetet är som sagt bara i sin linda. Mycket vatten ska flyta under broarna innan Forsströms ordförandeklubba faller i juni.

Förra året röstade som bekant Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet tillsammans igenom en besparingsbudget. Vi får se vad som händer i år. Vi får se om denna politiska allians håller ihop även i fortsättningen.

Det är ju val i höst…

Kategorier:Budget 2015

Befolkning i Vänersborg

peopleVänersborgs befolkning har ökat. Det är en glädjande nyhet. Vid årsskiftet bodde 37.369 personer i kommunen.

Befolkningsökningen beror enligt Lars Rudström, utredare på kommunen, på bättre kommunikationer och ökad produktion av bostäder.

”Siffrorna talar för att Vänersborg om åtta år har 38.600 invånare.”

Det är en bit från kommunfullmäktiges mål att Vänersborg ska bli 50.000 invånare år 2030. Men ändå är den befolkningsökning vi ser nu något att vara nöjd över. Vänersborg behöver fler invånare!

För att vi ska bli fler vänersborgare så gäller det att det byggs fler bostäder i kommunen. Men då måste vi också ha en generös Byggnadsnämnd/Byggnadsförvaltning som ser mer till servicen för medborgarna än till kontrollen. Som det är nu, så är det ibland oerhört svårt att få byggnadslov…

lyssnaJag tror att andra faktorer som att invånare känner att de blir lyssnade till och att de också kan påverka beslut är viktigt för att locka hit fler människor. Vänersborg har tagit något steg i rätt riktning, t ex att det nu är möjligt att lägga medborgarförslag, men utvecklingen går alldeles för långsamt.

Flera av våra nuvarande och tidigare ”makthavare” underskattar enligt min mening också betydelsen av att ha en bra förskola och skola i kommunen. Det betyder inte bara att det ska finnas förskolor och skolor i närheten av bostaden utan också att kvaliteten är bra. Det behövs satsas åtskilligt på att t ex minska barngrupperna i förskolorna. Kommunen måste också satsa på att höja kunskapsresultaten i grundskolan, att stödja elever i behov av särskilt stöd och att ge eleverna tidsenliga och moderna läromedel. Bland annat…

Jag tror att potentiella vänersborgare tittar mer på sådana här saker än på skattesatser…

ungdomarÖverlag bör kommunen satsa på att se till att ungdomarna trivs så att de stannar i kommunen. Som det är nu flyttar alltför många härifrån när de når vuxen ålder. Mer öppet på ungdomsgårdarna och gratis kollektivtrafik skulle kunna vara några lämpliga åtgärder.

Visst behöver vi ett levande centrum också. Det är viktigt att stadskärnan blir lockande för vänersborgarna att besöka och handla i. Det betyder inte att de mindre tätorterna ska glömmas bort. Befolkningen minskar både i Brålanda och Vargön och särskilt mycket i Frändefors tätorter. Kanske en upprustning av Frändevi skulle göra Frändefors attraktivare? Och en konstgräsplan i Brålanda och varför inte också i Vargön? Självklart ska baden finnas kvar.

Det finns mycket att göra i Vänersborg. Jag hoppas att det stundande valet engagerar vänersborgarna att både komma med förslag till och ställa krav på de olika partierna.

walltinTill sist måste jag meddela att gammal bandylegend har gått ur tiden. Stenåke O Walltin avled i natt. Walltin var kanske Vänersborgs störste bandyprofil genom tiderna.

Vila i frid Walle!

Internationella Kvinnodagen

internkvin2Idag firar vi den Internationella Kvinnodagen!

Vänsterpartiet gjorde det genom att ge sig ut på stadens gator och torg. Där hölls tal av internkvin3Marianne Ramm och Åsa Olin om ”Kvinnors ekonomi” och ”Våld mot kvinnor”. Harriet Nauer stod för musiken och alla kvinnor som gick förbi fick var sin nejlika. Det gick också att stanna till en stund och ta en kopp kaffe och diskutera politik med Vänsterpartiets representanter.

Den 8 mars 1917 demonstrerade kvinnorna i Petrograd (nuvarande Sankt Petersburg) för ”bröd och fred”. Det är väl egentligen den ursprungliga orsaken till att just detta datum valdes för den Internationella Kvinnodagen. Firandet låg nere i många år, men på 60- och 70-talen återupptogs firandet i Västeuropa och USA.

internkvin1Efter en motion av Marianne Ramm (V) så har den Internationella Kvinnodagen nu också blivit flaggdag i Vänersborgs kommun.

Det finns bara en sak som borde ändras…

Tidigare hade Filippa namnsdag denna dag. Sedan några år tillbaka är det emellertid Siv. Det är synd tycker jag. lokalTrots att namnet Siv har stolta traditioner i vårt land. Siv var ju Tors maka. Jag tycker att Filippa passar bättre denna dag…

Vänsterpartiet avslutar den Internationella Kvinnodagen med en fest i den ”nyrenoverade” partilokalen.

Kategorier:Vänsterpartiet

Spridda nyheter från Vänersborg

6 mars, 2014 2 kommentarer

secret3Jag trodde att jag hade läst alla hemligstämplade handlingar från arenabygget. Men det var inte riktigt sant. Den 7 februari hävdes sekretesstämpeln på några offerter. Det handlade om räcken till arenan. Offerterna är från oktober och november 2010 och belades alltså på sin tid med sekretess. Det var förresten under den tid som Vänersborg inte hade någon Barn- och Ungdomsnämnd utan ett utskott direkt under kommunstyrelsen. Ordförande för detta utskott var den inte helt obekante Bo Carlsson (C) och fullmäktiges nuvarande ordförande Anders Forsström (M) var vice ordförande.

Varför dessa offerter för räcken har varit sekretessbelagda i 3,5 år är för mig en gåta. På hösten 2010 var ju arenan klar. Tja, klar och klar… Det är den ju fortfarande inte… På den tiden användes tydligen sekretesstämplarna mer eller mindre slentrianmässigt. Vem vet, det kanske offentliggörs fler arenahandlingar vad det lider…

Miljö- och Hälsoskyddskontoret har gjort en städinspektion på Idrottshuset. Det var en så kallad uppföljning, eftersom det har:

stadning”saknats rutiner för storstädning av Idrottshusets lokaler, samt att det saknats skriftliga städinstruktioner för den vardagliga städningen.”

Ganska fantastiska fakta faktiskt. Att det saknats instruktioner och rutiner menar jag. Efter alla dessa år…. Men inget förvånar mig längre, inte när det gäller den här delen av BUN:s verksamhet…

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser också att det är en stor brist att lokalerna inte städas på helgerna. Och det kan man ju hålla med om, så mycket verksamhet som det är på Idrottshuset då.

Så nu förelägger Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningen om:

”att se till att daglig städning utförs i de omklädningsrum, duschar och toaletter som används. Dvs städning ska utföras även på helger och helgdagar.”

Samhällsbyggnadsnämnden har som bekant tagit hand om alla BUN:s fastigheter och det är väl helt på sin plats. Nu blir det säkert ordning både på lokaler och annat. Men ibland undrar jag vad som egentligen ingår i den hyra som Barn- och Ungdomsnämnden betalar…

Någon gång ska jag försöka att sätta mig in i det.

Folkpartiet_logoFrån politikens Vänersborg läser jag i tidningen Vänersborgaren att Folkpartiets lista inför höstens val är klar. Och den här gången stämmer den antagligen. När TTELA publicerade motsvarande lista för några veckor sedan, så visade det sig att listan var tagen från Folkpartiets hemsida. Och det var ett stort problem med det – listan var från valet 2010…

Det går nämligen 4 år mellan uppdateringarna på Folkpartiets hemsida…

Folkpartiet tog sedermera bort listan och efter ytterligare några dagar uppdaterades faktiskt hemsidan, i varje fall när det gäller just vallistans utseende (se här).

Folkpartiets båda veteraner, Lars G Blomgren och Johan Ekström, ställer inte upp för omval. De båda har varit med i många, många år. Väldigt många år… Alltför många år säger många. Men det är nog lite orättvist…

fotboll3Blomgren har tidigare varit kommunalråd. Dessutom har han varit min fotbollstränare i pojklagsåren. (Blomgren vet om jag hade bollsinne eller ej…) Jag vet inte vad han var bäst på, politik eller fotboll. Men jag tror att Blomgren var med om att vinna fler duster på fotbollsplanen än i sessionssalen… Precis som jag.

Johan Ekström är kommunalråd just nu. När det gäller Ekström kan man väl på sätt och vis därför säga, att han slutar när han är på topp.

Det finns säkert anledning att återkomma till de båda herrarna. De är ju kvar i politiken året ut.

Det stod förresten i Vänersborgaren att Tove af Geijerstam, också Folkpartiet, är 1:e vice ordförande i Socialnämnden. Det stämmer inte. Det var förra mandatperioden! Sedan tre år tillbaka är hon ordförande. Jag tyckte att det var svagt av Vänersborgaren att inte veta detta.

tovefpMen så tog jag en koll på Folkpartiets hemsida. Och läste om Tove af Geijerstam…

Och det visade sig att den här sidan inte (heller) var uppdaterad. Uppgifterna om Geijerstam, som Vänersborgaren hade tagit rakt av, var också från förra mandatperioden…

Kan ett parti som uppdaterar sin hemsida vart 4:e år vara uppdaterade i vad som händer i politiken i Vänersborg? Jag tror inte det. Särskilt inte som Folkpartiet har placerat Peter Göthblad som nummer ett på årets vallista. Göthblad har väl inte rosat den politiska marknaden direkt… Tove af Geijerstam, som inte uppdaterar sin hemsida, är dock bättre uppdaterad i politiken. Hon står emellertid först på en andra plats.

På lördag är det den Internationella Kvinnodagen. Då kommer Vänsterpartiet att synas på stan.

rodfeminist

Kom och lyssna – och passa på att prata med dina politiker!

Kategorier:FP, Vänsterpartiet

Politiker kan också göra fel

4 mars, 2014 2 kommentarer

Det är inte bara tjänstemän i kommunen som gör fel. Det gör politiker också. En del fel är små och betydelselösa, andra fel är stora och dyra…

vbg_bostaderNågra av de stora och dyra ”felen” är Centerpartiets Bo Carlsson inblandad i…

Som när Bo Carlsson glömde att skriva på ett papper i tid i samband med försäljningen av Solängen till Vänersborgsbostäder. Den ”lilla” missen kostade, som läsare av denna blogg kanske kommer ihåg, kommunen 17 milj kr i uteblivna momspengar.

clip_image001Eller som när kommunen köpte Toppfabriken för 17 miljoner kr och sålde den till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner. Skattebetalarna förlorade alltså 9 milj kr på ett bräde till ett privat fastighetsbolag! Och strax efteråt sålde Hammar samma fastighet för 40 milj kr! De ansvariga för detta var förutom Bo Carlsson också de dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S) och Gunnar Lidell (M).

Bo Carlsson är återigen aktuell.

Revisorerna gjorde i höstas en granskning av:

”…samhällsbyggnadsnämndens underlag och beslut för medfinansiering av olika samhällsföreningars investerar [bör vara ”investeringar”; min anm.] i fibernät för datakommunikation.”

Revisorerna inleder rapporten med att lugnt konstatera:

”Vi har då funnit ett flertal brister.”

fiberDet handlar om att kommunen ska vara med och finansiera en utbyggnad av fibernät på landsbygden. Revisorerna går igenom fakta ”i målet” och de har också intervjuat den ansvarige politikern, den dåvarande ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden – Bo Carlsson…

Revisorerna drar följande slutsatser utifrån sin granskning:

  • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
  • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
  • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
  • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

morkraddLäs punkterna igen. I synnerhet punkt 1 och 3. Långsamt…

Jag säger naturligtvis inte att det måste vara något skumt och lurt. Men bara att det kan finnas vissa möjligheter att det kan vara det, rent hypotetiskt, gör mig lite mörkrädd…

Tydligen också revisorerna…

Revisorerna skriver:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

”Mycket kritiska” är vad jag förstår ett mycket tufft ordval när det kommer från revisorer…

Mycket tufft.

Revisorerna är också kritiska mot kommunstyrelsen. Inte ”mycket kritiska”, bara ”kritiska”. De skriver:

  • ”Kommunstyrelsen har inte upprättat en sammanhållen och tydlig formell strategi för hur och för vilka kostnader föreningar skall erhålla medfinansiering samt
  • Kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt av samhällsbyggnadsnämnden.”

Revisorernas skrivelse är från den 9 oktober 2013 och är adresserad:

”Till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktige för kännedom.”

Och revisorerna avslutar med:

”Vi önskar svar från samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast 31 december 2013.”

Man kan väl förmoda att revisorerna menar vad de skriver, att de helt enkelt ser det som åtminstone ganska angeläget och ganska viktigt att Samhällsbyggnadsnämnden och nonoKommunstyrelsen levererar ett svar – i tid… Innan året var slut…

Men så blev det inte.

Samhällsbyggnadsnämnden (där Bo Carlsson just nu inte är ordförande, utan ”bara” 2:e vice ordförande) har fortfarande inte svarat. Det sägs att revisorskritiken ska behandlas på sammanträdet i mars. Se där hur allvarligt den moderate ordförande Christer Thobiasson (M) tar på revisorer… (Eller tycker han inte att det är en politisk fråga…?)

kockKommunstyrelsen ställde sig den 12 februari (bara 1,5 månad för sent) bakom ett svar från förvaltningen. Det svaret är att som, som Lutz Rininsland skriver på sin blogg:

”Gå som katten kring het gröt.”

I svaret framgår att kommunstyrelsen anser sig inte ha några som helst möjligheter att kontrollera alla fakturor, att kommunstyrelsen inte har några maktmedel, att kommunstyrelsen inte har befogenhet att besluta i en annan nämnds ställe och att kommunstyrelsen inte heller har möjlighet att övervaka vilka kontakter som nämnderna tar.

Med andra ord. Kommunstyrelsen tvår sina händer – det som står i kommunallagen gäller inte. I varje fall inte i praktiken. Det vill säga att kommunstyrelsen ska:

”ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”

Det gäller alltså i praktiken inte i Vänersborg!

När det gäller den riktigt centrala frågan, den om Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden, så säger kommunstyrelsen ingenting. Frågan berörs inte med ett ord.

glida_undanSom jag har sagt förut, Gunnar Lidell är en mästare på att glida undan obekväma frågor och känsliga ämnen…

För visst är det en obekväm fråga när revisorerna levererar denna förödande kritik mot Bo Carlsson. Särskilt obekvämt naturligtvis eftersom Centerpartiet har sitt starkaste väljarstöd i de här landsbygdsområdena, där fiberutbyggnaden sker. Kanske samma väljare som Gunnar Lidell vill nå för övrigt. Dessutom står Bo Carlsson som vanligt som förstanamn på Centerns valsedel – även nästa val…

Kategorier:Centerpartiet, Skandal

EY:s utredning om Arena Vänersborg (2/2)

TTELA hade i torsdags en bra sammanfattande artikel i papperstidningen om Ernst & Youngs utredning om arenaskandalen. Artikeln finns dock inte utlagd på nätet.

Det finns däremot min sammanfattning… Den kommer här…

s_andersErnst & Young går igenom ”arenaprocessen” från början. Till slut.

”Den 22 november 2006 bjöd ordförande i BUN, genom chefen för enheten Arena Fritid, in till ett arbetsmöte om ”Arena Sportcentrum”.”

betongblandareDet var på sätt och vis så allting började. Fast ändå inte riktigt. Redan på detta möte, där för övrigt bara representanter för betongpartierna var inbjudna (inga vänsterpartister således), hade skisser över en arena tagits fram av en extern arkitekt. Vem som hade gett arkitekten detta uppdrag framgår inte. Och varför just denna arkitekt fick uppdraget framgår inte heller.

Ernst & Young skriver:

”finns det inga underlag som visar att den externa konsulten och externa arkitekten var upphandlade. Det saknades också en uppdragsbeskrivning för dessa.”

olaglig_arenaOlagligheter redan från början alltså. Ernst & Young:

”Det är enligt vår mening däremot bristfälligt och i strid mot lagen om offentlig upphandling (LOU) att icke upphandlade konsulter anlitades i detta förberedande arbete.”

Men det visste läsarna av denna blogg redan innan.

Processen tog sedan snabbt fart. Och det är alltså i stort sett direkt efter valet 2006, ett val där en ny bandyhall inte var någon valfråga. Det som hade diskuterats innan valet, det var att bygga tak över Isstadion.

Efter diverse diskussioner mellan skål och vägg, så:

”Den 17 januari 2007 beslutade KS bland annat att ge BUN:s och KS:s presidium gemensamt i uppdrag att utreda och föreslå hur en ny inomhusarena och Vänersvallen skulle gestaltas, utformas och utrustas inom en kostnadsram på 90 miljoner kronor.”

group1En projektgrupp under ledning av S Anders Larsson (S) bildades för att genomföra uppdraget från kommunstyrelsen. Gruppen avlämnade en rapport den 4 maj 2007. Den innehöll bland annat skisser över arenan, beskrivningar av fastigheten, infrastruktur och planfrågor mm.

Kostnaden för det nya bygget uppskattades till 140 milj kr. Sedan skulle ytterligare 10 milj kr tillkomma för Vänersvallen. Rapporten kalkylerade med en årlig driftsnettokostnad på 10,6 milj kr. Projektledningen räknade med att sponsorer skulle stå för 20 milj kr.

Med facit i hand – hur många rätt hittar du?

Hur som helst var både Barn- och Ungdomsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige redo att gå till beslut utifrån denna rapport.

Ernst & Young:

”Barn- och Ungdomsnämnden fattade den 25 maj 2007 beslut om att godkänna det förslag som projektgruppen lämnat i rapporten. Den 4 juni 2007 fattade Kommunstyrelsen beslut i ärendet och ställde sig bakom de ekonomiska ramar som presenterats i rapporten samt tog beslut att föreslå fullmäktige att fatta beslut enligt nedan. Den 20 juni 2007 fattade kommunfullmäktige beslut om Arena Vänersborg.”

Var rapporten så gedigen att det var rätt att fatta beslut i detta läge? Visste politikerna vilka konsekvenser arenabeslutet skulle få? Är det bara så att det i efterhand är lätt att kritisera?

arenadump

Vänsterpartiet sa redan på våren 2007 ”nej” till arenabygget i alla instanser. Vänsterpartiet sa ”nej” i Barn- och Ungdomsnämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Vi sade tydliga ”nej” och vi motiverade i reservationer varför vi sa ”nej”. Det var tydligt redan i detta läge att rapporten inte var tillräckligt genomarbetad, att kostnadsberäkningarna vilade på lösan grund osv. Det fanns helt enkelt alltför många frågetecken kring bygget.

Tror du mig inte? Lyssna till denna ljudupptagning från kommunfullmäktige… (Här kan du också höra vad ”ja-sägarna” sa.) Eller när Lutz Rininsland talar om temperaturen i, den då blivande, arenan: ”Lutz om temperaturen”.

Den 27 augusti 2007 återkom frågan till Barn- och Ungdomsnämnden. Kommunfullmäktige hade ju beslutat att bygga en arena. Nämnden utsåg en projektstyrelse för projektet ”Sportcentrum Arena Vänersborg”. Projektstyrelsen utgjordes bland annat av BUN:s presidium, dvs S Anders Larsson, Andreas Vänerlöv (KD) och Marianne Karlsson (C). Vidare förvaltningschef Karl-Johan Höjer, Håkan Alfredsson och Peter Nilson m fl – se bild nedan.

Arena Vänersborg, Organisationsplan – Projektorganisation, Vänersborgs kommun och WSP, 2007-09-18:

arenaorganisation

Det som inte framgår av skissen ovan, skriver Ernst & Young, är att S Anders Larsson även ingick i arbetsgruppen. Flera av de intervjuade uttrycker enligt Ernst & Young”en problematik i att ordförande intog en roll som både beslutande och verkställande”.

Ernst & Young skriver om innehållet i själva arenabeslutet:

”Beslutsformuleringen öppnar enligt vår bedömning upp för en otydlighet avseende vilket ansvar och vilka befogenheter nämndens ordförande respektive hela BUN hade. Rätten att fatta beslut innefattade heller inga beloppsmässiga gränser.”

nonoOm Vänsterpartiet, dvs jag, röstade för detta beslut? Självklart inte.

Och så drog bygget igång…

”Det har i vår utredning inte framkommit att det finns någon dokumenterad analys av skälen som låg bakom valet av att använda sig av en [delad entreprenad], till skillnad från exempelvis en totalentreprenad.”

I Ernst & Youngs intervjuer har framkommit att delad entreprenad valdes på grund av att entreprenaderna skulle kunna fördelas på lokala leverantörer, att det skulle bli billigare och att bygget skulle gå snabbare.

Med facit i hand – hur många rätt hittar du?

Sedan börjar upphandlingen…

”Enligt intervjuad upphandlingschef bjöd ordförande i BUN på egen hand in leverantörer till att lämna anbud … upphandlingsavdelningen var inte involverade. Enligt
upphandlingschefen annonserades inte denna förfrågan utan är att betrakta som
direktupphandling.”

Upphandlingen har inte gått rätt till.

”Därtill direktupphandlades CM, vilket är i strid med LOU (=Lagen om offentlig upphandling; min anm).”

Ernst & Young konstaterar också nu när bygget är igång:

”hanteringen av allmänna handlingar i projektet inte skedde på ett tillfredsställande sätt.”

justiceDetta är ju inte direkt någon överdrift… James Bucci (V) anmälde kommunen till JO fem gånger för sättet att sköta diarieföringen. Han fick rätt alla fem.

Ernst & Young skriver:

”Under processen för byggnationen skedde en avrapportering från projektstyrelsen genom ordförande i BUN till KS, KSAU och BUN.”

Det här är viktigt. Revisorerna och kommunfullmäktige kom nämligen fram till att ansvaret för skandalen låg hos Barn- och Ungdomsnämnden. Det gör också Ernst & Young:

”Vår bedömning är att BUN brustit i sin kontroll och uppföljning av processen för byggnationen av Arena Vänersborg.”

Det är bara en liten detalj… Den här avrapporteringen om arenabygget var ytterst bristfällig. Jag och även några andra ledamöter i nämnden, t ex nämndens nuvarande ordförande Lena Eckerbom Wendel (M), efterfrågade information från Projektstyrelsen vid vart och vartannat sammanträde. Om vi nu fick något svar, det var inte riktigt alltid vi fick det, så var det alltid att allt gick enligt planerna, kostnaderna hölls inom ram och allt var såååå bra… Vi fick nöja oss med S Anders muntliga besked.

secret2Jag försökte få ut skriftliga dokument och handlingar. De var sekretessbelagda… Vid ett tillfälle överklagade jag till Kammarrätten. Men Kammarrätten dömde i kommunens favör. Det var uppenbart att jag som ledamot inte skulle få veta mer än vad S Anders Larsson var villig att berätta. Och det var inte mycket. S Anders Larsson verkade inte tycka att jag hade med arenabygget att göra överhuvudtaget…

Ernst & Young har för övrigt inte intervjuat en enda person i den dåvarande Barn- och Ungdomsnämnden om vad som hände och inte hände under bygget. Trots att Ernst & Young skriver:

”Det framgår dock inte vidare vilken information och/eller material som presenterades [i BUN].”

Ernst & Young följer projektet vidare i tiden. Ernst & Young konstaterar på flera ställen att dokumentation inte finns:

”Vi har inom ramen för utredningen efterfrågat dokumentation avseende dessa SKP hos BUF men har inte kunnat ta del av dessa.”
”finns denna inte dokumenterad”
”Det framgår inte…”
Det saknades en löpande dokumenterad ekonomisk rapportering till ansvarig nämnd [
dvs till BUN; min anm] och till KS.
”Innehållet i denna typ av rapportering bör enligt vår mening dokumenteras.”

Ernst & Young gör väl egentligen ingen särskild person ansvarig för alla ”misstag” och felaktigheter.  Även om det inte sällan framgår ganska tydligt i rapporten att mycket läggs på en enskild tjänsteman…

kraftfullDet är väl detta kommundirektör Thörnkvist tänker på när han i TTELA säger:

”Kommunen som arbetsgivare skulle ha kunnat agera mer kraftfullt mot den förvånande bristande kunskap som fanns i organisationen, men att det nu arbetsrättsligt är för sent att agera i frågan.”

Det är alltså för sent anser kommundirektör Thörnkvist att agera nu:

”…mot mindre bra tjänstemannainsatser flera år senare.”

Med andra ord, arenaskandalen är historia. Enskilda tjänstemän som har gjort fel glömmer vi. Tiden läker typ alla sår.

Men…

Samtidigt säger kommundirektör Thörnkvist i TTELA att rapporten från Ernst & Young inte innehåller något direkt nytt:

”Det är sådant vi känt till tidigare.”

Och då kan man naturligtvis ställa sig frågan, om Thörnkvist och kommunen nu har känt till det tidigare, varför har de inte agerat mot de tjänstemän som gjorde fel…?

sammanfattning3Ernst & Young avslutar med en sammanfattning. Ernst & Young kommer fram till att kommunen har brutit mot regelverket på två centrala områden:

  • ”uppföljning och kontroll av projektet
  • samt upphandling.”

Och Barn- och ungdomsnämnden får, som jag skrev tidigare, kritik:

”Vår bedömning är att BUN brustit i sin kontroll och uppföljning av processen för byggnationen av Arena Vänersborg. Detta mot bakgrund av att det enligt vår bedömning fanns en otydlighet i roll- och ansvarsfördelningen i projektet. Detta gällde såväl mellan politiker och tjänstemän som gentemot externa parter.”

Socialdemokraterna och centerpartisterna hade egen majoritet i Barn- och Ungdomsnämnden på den här tiden. De hade också helhjärtat stöd av Andreas Vänerlöv (KD). S-, C- och KD-ledamöterna ”klappade i händerna” åt allt som S Anders Larsson sa. Dessutom hade S Anders Larsson kommunstyrelsens ordförande Ljunggren i ryggen… Jag skulle önska att Ernst & Young berättade hur minoriteten i en nämnd, som vägras information, som inte får ut handlingar och där vissa faktiskt också röstade ”nej” till hela projektet skulle ha gjort för att följa upp och kontrollera projektet…

Ernst & Young kritiserar vidare:

”BUN:s ordförande intog en verkställande roll vilket föranledde oklarheter i roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän. Därtill anlitades externa konsulter utan ett tydligt uppdrag och ansvar.”

Den rollen som S Anders Larsson fick (tog?) var med alla socialdemokraters, centerpartisters och kristdemokraters fulla stöd. Inte bara i nämnden.

dokumentationErnst & Young har också synpunkter på att det saknas dokumentation. Och att WSP och andra konsulter direktupphandlades i strid mot Lagen om offentlig upphandling.

Ernst & Young pekar inte ut någon ansvarig… Det skulle dock inte vara så svårt…

Ernst & Young tycker också att underlaget inför arenabeslutet i fullmäktige inte höll tillräckligt hög kvalitet:

”Kommunallagen ställer dock inga krav på kvaliteten i beredning av ärenden inför nämndens eller fullmäktiges beslut, men vi vill påpeka vikten av att underlag inför beslut håller en tillräcklig kvalitet.”

Jo jo, vad var det vi sa, vi i Vänsterpartiet alltså… Men fyra små vänsterpartister hade på den tiden inget att säga till om bland de stora betongpartierna i Vänersborgs fullmäktige.

Tyvärr når inte Ernst & Young inte ända fram i sin granskning. Kanske ger Ernst & Young på sätt och vis själva svaret varför de inte gör det:

”Vår bedömning är att det i efterhand är svårt att följa beslutsprocessen. Detta försvårar allmänhetens insyn i projektet enligt vår mening.”

Det försvårade nog också för Ernst & Young… Men inte var det väl ändå Barn- och Ungdomsnämndens fel? I varje fall inte minoritetens…

Ernst_youngTill sist uttalar sig Ernst & Young om huruvida kommunen har lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg:

”Vi kan dock konstatera att det funnits flera faktorer som enligt vår bedömning kan ha påverkat fördyringen av Arena Vänersborg. Exempel på sådana faktorer är avsaknad av analys över tillvägagångssättet för att leda och styra projektet Arena Vänersborg, en otydlig roll- och ansvarsfördelning under processen för byggnationen, otillräckliga rutiner för uppföljning och rapportering både inom projektet och till ansvarig nämnd samt avsaknad av en enhetlig beskrivning av investeringsprocessen i Vänersborgs kommun.”

Jaha ja. Och vilka är ansvarig för detta? En enskild tjänsteman, som för övrigt får skulden för det mesta just nu? Eller de ledande mäktiga politikerna S Anders Larsson (S) och Lars-Göran Ljunggren (S)? Som dock genom att vägra samarbeta och låta sig intervjuas tycks klara sig undan kritik den här gången också.

Det är bara Vänersborgs väljare som har avkunnat sin dom. I valet 2010 tappade Socialdemokraterna 3.459 röster. Jag undrar om dessa väljare hittar tillbaka till Socialdemokraterna efter de ledande Socialdemokraternas tystnad om arenan?

Jag tror inte det.

Kategorier:Arena Vänersborg, S, Skandal

EY:s utredning om Arena Vänersborg (1.5/2)

1 mars, 2014 1 kommentar

Ernst_youngI tisdags blev arenautredningen från Ernst & Young klar. Antagligen den sista utredning om arenabygget som någonsin kommer att göras. Och detta trots att utredningen inte lämnar något slutgiltigt svar i ansvarsfrågan.

Och hur skulle utredningen kunna göra det?

Flera av de intervjuade kan ju misstänkas tala i egen sak och skulle naturligtvis då ha intresse av att framstå som ”oskyldiga”. Det är ju inte så att de som har blivit intervjuade har varit edsvurna. Tyvärr. Det kanske vore det enda sättet att vara säker på att folk berättar ”hela sanningen”.

rik_kallaUtredningen har inte heller intervjuat alla personer som kan bidra med information i frågan. Då tänker jag inte bara på några i chefsställning som sedan arenabygget har slutat på kommunen, t ex den tidigare förvaltningschefen för Barn och Ungdom. Jag tänker också på människorna som så att säga har varit på plats. Jag tror att de som var involverade i själva bygget, hade varit en rik källa att ösa ur…

Och så var det detta med S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin. Alla tre ledande socialdemokrater, som enligt Ernst & Young avböjde att bli intervjuade. (Det skrev jag om i torsdags. (Se här.) Tyvärr innan jag hade läst pappersvarianten av TTELA.)

Ljunggren reagerar i TTELA kraftigt mot Ernst & Young:

”Då ljuger de. Jag har inte avböjt något.”

Det kan tyckas vara ett tungt argument. Ljunggren har ju varit med förr när det har handlat om lögner…

Enligt TTELA ger Ljunggren och Marie Dahlin liknande förklaringar till vad som hände: Det kom typ en fråga från kommunkansliet, Ljunggren och Dahlin ville veta vad det hela gick ut på och sedan har de inte hört något…

ljunggren2Jag vet att flera personer i kommunhuset ler åt denna förklaring, men vem som har rätt kan jag naturligtvis inte avgöra. Ord står mot ord. Däremot verkar det vara ett märkligt sammanträffande att det skulle bli missuppfattningar mellan Ernst & Young och just Ljunggren och Dahlin. Av alla människor. Det fungerade ju med alla de andra…

Och dessutom visste ju faktiskt både Ljunggren och Dahlin att utredningen pågick. De visste att Ernst & Young ville intervjua dem. Om de verkligen hade velat att sanningen skulle komma fram, så skulle de naturligtvis själva ha tagit kontakt. Varför skulle de riskera att Ernst & Young drog fel slutsatser? Och kanske utpeka dem själva som ansvariga?

Eller hade Ljunggren inget att förlora…?

Precis som S Anders Larsson. Som är den tredje socialdemokraten som, enligt Ernst & Young, avböjt att bli intervjuad. S Anders Larsson hade antagligen inte heller något att förlora. Larsson vill överhuvudtaget inte kommentera saken i TTELA. (Kan kommunen hålla inne Larssons pension på 23.569 kr i månaden?)

papperbordErnst & Youngs utredning ska så småningom upp i kommunfullmäktige. Då kommer med all sannolikhet både Ljunggren och Dahlin att äntra talarstolen och berätta sina versioner av vad som verkligen hände under arenabygget. (Marie Dahlin hade dock ingen roll i själva bygget.) Det skulle förvåna mig mycket om inte Ljunggren passar på tillfället att äntligen lägga alla papperen på bordet…

Som han lovade en gång i tiden…

.

PS. Lutz Rininsland har också bloggat i frågan – se ”Då ljuger de …”.

Kategorier:Arena Vänersborg, S, Skandal
%d bloggare gillar detta: