Arkiv

Archive for mars, 2014

Frustrerande BUN-sammanträde

tired6Tja, vad hände…?

Det var ett långt möte igår. Barn- och Ungdomsnämnden började med en måldiskussion kl 08.30 och avslutades med ordförande Eckerbom Wendels klubbslag 9 timmar och 20 minuter senare.

Det var mycket prat och diskussioner. Mycket mer än vanligt faktiskt. Till och med Marika Isetorp (MP) yttrade sig – för första gången på flera månader. Och Kristdemokraterna Orvar Carlsson och Gunnar Bäckman var i högform. Så många synpunkter som de framförde när förskolefrågorna behandlades har de väl inte framfört sammanlagt det senaste året.

frusteradMen när den långa verksamhetsberättelsen togs upp, då var det oroväckande tyst…

Jag lyfte de synpunkter jag bloggade om senast (se här) och utgick särskilt från de dåliga resultat som 9:orna uppvisade förra läsåret. Enligt min mening borde de ge upphov till att ledamöterna i nämnden hoppade jämfota av frustration. 9:ornas betygsresultat är ju liksom sammanfattningen av hela nämndens verksamhet på något sätt.

Men nej då. Lena Eckerbom Wendel (M) ansåg istället att synpunkterna från Skolinspektionen gav anledning till positiva tankar om situationen i Vänersborgs grundskola. Det tyckte Orvar Carlsson (KD) också. Trots att Skolinspektionen i sin granskning inte var inne på en enda lektion… Och trots betygsresultaten… Det var bara den ”gamle” rektorn Gunnar Henriksson (FP) som höll med mig. Vi var ganska överens faktiskt, Gunnar och jag. Han tyckte också att resultaten i åk 9 var oroväckande och alarmerande. Gunnar kan skola…

För mig är det svårt att förstå hur nämnden med frenesi och engagemang kan ägna timmar åt att diskutera mål och förväntade resultat (vilket nämnden faktiskt gjorde på förmiddagen), för att texten i ett dokument ska se så bra och prydlig ut som möjligt. Medan verkligheten inte alls tilldrar sig samma intresse…

Är jag orättvis? Kanske.

Men är det inte så att det på många håll i vårt samhälle, inte minst i skolans värld, är viktigare vad som står skrivet i dokument, som är instoppade i en massa pärmar, än vad som faktiskt görs i verkligheten?

Och det var mest papper i pärmar som Skolinspektionen tittade på…

teacherUnder den långa verksamhetsberättelsen tog jag också upp ekonomin kring karriärtjänsterna i skolan. Det är ju utbildningsminister Jan Björklund som har kommit med idén att ge kommunerna bidrag till att inrätta så kallade förstelärartjänster. Eller rättare sagt, förstelärarna ska få ett lönelyft på 5.000 kr i månaden som staten ska betala. Vi tog ingen diskussion i nämnden om förstelärare i sig. Jag ville bara lyfta frågan om att ska 38 förstelärare i Vänersborg få en nedsättning i sina tjänster på 20%, för att handleda och stötta sina kollegor (för att undervisningen ska bli bättre), så måste ju lärare anställas för att ta de lektioner som förstelärarna lämnar. Jag hade förväntat mig att någon i förvaltningen åtminstone skulle ha hållit med om att vi politiker borde tillföra pengar till nya lärare. Men Kent Javette sa bara, med anledningen av kostnaderna:

”Det finns med.”

Idag fick jag höra att det skulle kosta 9 milj kr att anställa lärare för att kompensera 20% nedsättning i undervisningen för 38 förstelärare… Jag undrar var dessa pengar ”finns med”…

Ändå, vad hände mer på sammanträdet? Liksom inget. Alla diskussioner rann typ ut i sanden. De förslag som tjänstemännen hade utarbetat och som fanns ”på bordet” togs som de var.

spadeDen nya förskolan i kvarteret Hönan till exempel. Den beräknas redan bli dyrare än de 25 milj kr som nämnden har ”avsatt”. Alltså redan innan någon spade ens satts i jorden… Skulle BUN avvakta beslut och invänta mer information eller skulle nämnden ge förvaltningen ”fria händer” att använda några miljoner till? Om det behövdes. Det var bråttom med beslut, om förskolan skulle bli klar inför höstterminen 2015.

Här diskuterades det hej vilt, fram och tillbaka. Så småningom beslutade nämnden som förvaltningen hade föreslagit från första början, dvs ”kör”.

Även kring ombyggnaden och tillbyggnaden av Tenggrenstorps förskola blev det samma engagerade debatt. Kostnaden för renoveringen beräknas uppgå till 7 milj kr. Det är mycket pengar för att bygga om en så liten förskola, förskolan har endast två avdelningar. Var det verkligen värt dessa pengar? Skulle vi i stället lägga ner Tenggrenstorp? Eller skulle nämnden gå till Byggnadsförvaltningen och återigen fråga om vi inte kunde få bygga en 4-avdelningsförskola, när vi ändå skulle bygga om? (Byggnadsförvaltningen sade nej förra gången.)

byggaEfter mycket dividerande röstade nämnden enigt för att renovera Tenggrenstorps förskola för 7 milj kr, precis som förslaget löd från början.

Förskolesituationen känns lite ”kaotisk”. Det finns fler förskolor som är i behov av renovering. Det är köer i Brålanda och Frändefors. För att bara nämna några problem. Nämnden behöver ta ett samlat grepp över situationen.

Det var faktiskt tur att nämnden hade ärenden där beslut inte behövde fattas. Där man bara lugnt och stilla kunde luta sig tillbaka och insupa information…

Drogförebyggare Sara Gunnarsson informerade om sitt och kommunens arbete mot droger. Det görs ett gediget arbete.

Nämnden fick fakta kring skolmaten. Det var en hel del matnyttig information. Dock är min personliga övertygelse att det inte är nyttigt att ge barn och ungdomar mat med en massa stärkelse, socker och andra snabba kolhydrater. Jag tycker inte heller att pratet om näringsriktig mat går ihop med att t ex använda lättmargarin. Det är dock inte BUN:s fel. Det är Livsmedelsverkets, som ger felaktiga kostråd. (Se vidare på Kostdoktorns hemsida och även Ann Fernholms.) För övrigt köper BUN maten av Samhällsbyggnadsnämnden.

Förresten. Vill föräldrar och barn ha riktigt smör och riktig mjölk så kan de få det. Det är bara att säga till.

slaktKanske kan det vara bra att veta att köttet i Vänersborgs skolor varken är halal- eller kosherslaktat. Det är bara slaktat. (Det finns vissa som gillar att sprida rykten…) Det kan också vara bra att veta att skollunchen kostar 28.90 kr per portion och att livsmedelskostnaden (bara) utgör 25% av denna summa.

Jag vet inte riktigt varför, men igår kändes nämndmötet ovanligt frustrerande. (Det kanske framgår?) Det fick bli flera partier schack på mobilen innan jag återfick sinnesfriden. Men det kanske bara var jag som kände det så av ledamöterna…

Till sist kan noteras kan att förvaltningschef Javette var tvungen att lämna mötet några timmar för viktigare ärenden. Det var nämligen ett möte, där flera av kommunens chefer träffade ”representanter” för badet i Brålanda… Det finns anledning att återkomma till detta i en senare blogg.

Kategorier:BUN 2014, förskolan

BUN:s marssammanträde

sammantrade3Barn- och Ungdomsnämndens (BUN) marssammanträde går av stapeln imorgon måndag… Sådär helt plötsligt. Och vi börjar redan kl 08.30 med att diskutera nämndens mål… Igen.

BUN diskuterar mål minst en gång per år. Oftast flera gånger. Det vet ni som har läst min blogg ett tag. Ni vet också att nämnden, liksom fullmäktige, ofta behandlar korta och långa verksamhetsberättelser. Så är det. Och imorgon är det dags igen… För den också.

Med andra ord, bokslut 2013 – den långa verksamhetsberättelsen…

Den långa verksamhetsberättelsen är en ganska omfattande beskrivning och analys över nämndens verksamhet år 2013. Barn- och ungdomsförvaltningen lägger ner en hel del tid på att arbeta fram den. Tyvärr brukar nämnden ägna mindre uppmärksamhet åt verksamhetsberättelsen än vad den är värd. Den borde studeras och analyseras noggrant, så att vi politiker kan dra slutsatser om vad som har gått bra och varför och, framför allt, vad som skulle kunna göras bättre. En analys borde leda till att de erfarenheter som gjorts ligger till grund för arbetet framåt.

pengar4Den traditionellt viktigaste frågan, i varje fall i Vänersborg, brukar vara den om pengar…

Barn- och Ungdomsnämnden gjorde ett överskott 2013 på 5,9 milj kr. Det är ganska mycket pengar. Alldeles för mycket pengar…

Överskottet beror framför allt på:

”en försiktig användning av ramökningen om 16 Mkr på grund av osäkerhet kring budgetbeslut och eventuella sparbeting.”

Försiktigheten och osäkerheten har jag skrivit ganska mycket om då det begav sig, senast i januari (se här) när BUN behandlade den korta verksamhetsberättelsen. Hade Barn och Ungdom fått besked tidigare om budgetbeslutet, som inte togs av fullmäktige förrän i september 2013 när läsåret redan hade börjat, så hade alla pengar ha kunnat användas och betydligt fler kunnat anställas.

Det har dock anställts personal under 2013. Den 1 november 2013 var 1.035 personer anställda i Barn och Ungdom. Det är en ökning med 50 personer jämfört med året före! Det kan dock vara bra att ha i minnet att år 2008 betalades löner ut till 1.459 personer…

smile2Tittar vi lite närmare på siffrorna så har antalet anställda ökat med 12 tillsvidareanställda på grundskola och fritidshem. Det har också anställts 22 nyutexaminerade lärare. Och detta är glädjande – att antalet anställda ökar alltså.

Barn- och Ungdomsförvaltningen har tittat på och analyserat verksamheten i sin ”helhet”. Den drar slutsatsen att de flesta skolenheter har utvecklats till ”väl fungerande skolenheter”. Jag vet inte riktigt vad förvaltningen menar med ”väl fungerande skolenheter”, men jag är inte så säker på att det är så. Det finns också några skolor, skriver förvaltningen:

”som fortfarande har en stor utvecklingspotential.”

Underbart uttryck… Samtidigt skriver förvaltningen:

”Flickor får bättre resultat än pojkar, elever som är födda i Sverige har bättre resultat än barn som inte är födda i Sverige och elever med välutbildade föräldrar har bättre resultat än elever med lågutbildade. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att likvärdigheten i Vänersborgs kommuns skolor, förskolor och fritidshem inte är tillräcklig.”

Och att det finns:

”en stor utvecklingspotential i att höja resultaten för eleverna.”

Det torde betyda att kunskapsresultaten inte är så bra… Och det är de inte… Alla kunskapsresultat i åk 9 har blivit sämre jämfört med 2012.

kunskapsresultat2013

Vissa resultat har, för att använda förvaltningens ordval, väldigt stor utvecklingspotential…

Med andra ord, det tycks vara kris i den vänersborgska skolan. Och det är lika bra att säga det rakt ut. Tycker jag. Jag hade önskat att förvaltningen hade gjort det. Inte att skriva att de flesta skolenheter är ”väl fungerande”. Politikerna måste vakna. Att prata klartext är nog det enda sättet.

Förvaltningen tittar lite på åtgärder för att vända den dåliga kunskapstrenden. Tyvärr hamnar förvaltningen i diket. I verksamhetsberättelsen står det:

”förvaltningen har en stor utvecklingspotential i att höja resultaten för eleverna.”

”Förvaltningen”? Ska förvaltningen höja resultaten? Ja tydligen. Det står:

”För att förstå hur vi ska kunna optimera lärandet för eleverna måste vi på ett mer strukturerat sätt samla in data, mäta , analysera och rapportera uppgifter om eleverna och deras sammanhang.”

Ett synnerligen byråkratiskt angreppssätt. Och verklighetsfrånvänt. Inte kan man höja kunskapsresultaten genom att lärare och rektorer ska sammanställa en massa papper ”på ett mer strukturerat sätt” som tjänstemän på Kommunhuset sedan ska titta på?

klassrum3Det är klassrummen som ska vara i fokus. Det är i klassrummen lärandet sker. Lärarna borde helt enkelt få de nödvändiga redskapen i sin yrkesutövning, t ex mer tid för att planera undervisningen och efterarbeta lektionerna, mer tid till formativa samtal med eleverna etc.

Det är nog läge att göra som i Finland… Lämna ansvaret till professionen!

För Vänersborg, och Sverige, har problem ”med” lärarna… Förvaltningen skriver mycket riktigt:

”svenska lärare är mindre nöjda med sitt yrkesval än genomsnittet för andra EU-/OECD-länder, … fler lärare överväger att byta yrke, studenter med goda studieresultat väljer bort pedagogiskt inriktade utbildningar…”

Inte löser man detta med mer byråkrati och mer kontroll.

children2När det gäller förskola/dagbarnvårdare har antalet anställda minskat med 2 personer samtidigt som nyttjandegraden ökat och barnens vistelsetid blivit längre. Barnantalet har dessutom ökat med 28 barn.

Föräldrarna uttrycker oro över de stora barngrupperna… Det är inte så konstigt. Det måste anställas fler personer i förskolan och barngrupperna måste göras mindre. Nu när det är valår verkar det som om till och med Moderaterna i stan vill det… (För barnens eller väljarnas skull?)

Arena-Fritid har ett underskott på 5,1 milj kr… Det är väl inte helt förvånande…

Jag noterar med en viss tillfredsställelse att det under avsnittet Arena-Fritid står:

”Arbetet med att på sikt kunna erbjuda ungdomar en ökad tillgänglighet till aktiviteter och plats för aktiviteter till exempel i form av spontanidrottsplatser fortsätter. En plan för förbättrade möjligheter att utöva friidrott och en plan för framtida anläggningar med konstgräs kommer att presenteras i början av 2014.”

De här planerna ser många invånare i Frändefors och Brålanda fram mot…

För övrigt har Musik och Ungdom gått med ett överskott på 686.000 kr. Det har nog aldrig hänt förr. I varje fall inte under min politiska tid.

tired6Det var den långa verksamhetsberättelsen det. Som om inte den vore nog, så har nämnden ytterligare ärenden.

Nämnden ska t ex få en månadsuppföljning. I den ser vi t ex att kostnaderna under Arena-Fritid redan har tickat iväg. Minus 2,75 milj kr under årets första två månader…

Skolskjutsreglementet ska revideras. Jag blir inte riktigt klok på skolskjutsarna. Först trodde jag att nämnden hade infört ”fria skolresor”, dvs att eleverna fritt skulle få välja vilken skola de ville gå på och sedan få ett busskort för att kunna åka dit. Så är det uppenbarligen inte. Jag får återkomma till frågan.

childrenNämnden ska också fatta beslut om två förskolor.

Det krävs ett nytt beslut för den nya förskolan som ska byggas i kvarteret Hönan. BUN ska begära av Fastighetsenheten att fullfölja upphandlingen. Sedan ska nämnden fatta beslut om att renovera Tenggrenstorps förskola.

Det var det mesta om morgondagens möte. Som vanligt blir det också en hel del information – allt från drogförebyggande arbete till skolmat.

Kategorier:BUN 2014

Pinsamt! (Ursand vs Sikhall)

15 mars, 2014 5 kommentarer

I går fredag avslutade jag min blogg om baden i Brålanda och Hallevi (se ”Vänersborgs Watergate?”) med att skriva:

”Det måste bli ett slut på ‘skål- och väggkulturen’ i Vänersborg!”

ttela_bertSällan har väl denna kultur tydliggjorts så kraftfullt som i dagens TTELA. TTELA skriver:

”Trots att Ursands camping saknar både dispens för strandskydd och bygglov är kapellet redan på plats. Ändå väljer byggnadsnämnden att inte agera.”

Det är naturligtvis många vänersborgare som höjer på sina ögonbryn inför Byggnadsnämndens agerande – eller brist på agerande när det gäller Bert Karlsson. Jag är övertygad om att Larsson och Andersson är två av dem. Magnus Larsson på Sikhall fick ju kämpa i sju år innan han fick rätt mot Byggnadsnämnden. Och får fortfarande kämpa när han vill bebygga ytterligare tomter. Och Andersson i Nordkroken som nämnden vill ska riva sitt hus för 60 centimeters avvikelse från bygglovet.

Snacka om att Vänersborgs kommun behandlar sina invånare och företagare olika!

Och i det läget har Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad mage att säga, på en fråga från TTELA:

”Jag ser inte att vi särbehandlar honom [Bert Karlsson alltså; min anm] på något sätt.”

Det är pinsamt! Det ser väl alla att Byggnadsnämnden, eller i varje fall nämndens ordförande, skiljer på folk och folk!

hus_nordkrI TTELA den 22 februari uttalar sig Peter Göthblad om Nordkroken (med anledning av Anderssons kamp för sitt hus):

”Efter de utredningar som vi ha gjort ser vi att det inte är möjligt att göra om detaljplanen där.”

Och Göthblad motiverar med mer eller mindre påhittade argument. Men när det gäller Bert Karlsson, som uppenbarligen inte bara bryter mot bygglovet, utan också mot strandskyddet, så säger samme Göthblad:

”Personligen ser jag inga problem att ge dispens för de här sakerna.”

Vissa får dispens av Byggnadsnämnden… Vissa skickar den Kronofogden på…

”Jag ser inte att vi särbehandlar honom på något sätt.”

Bert Karlsson har brutit mot lagar och förordningar förr uppe på Ursand. Den gången fick Bert betala vite på 6.000 kr, och i den summan ingick också ersättning för Byggnadsförvaltningens arbete, inmätning och tillsyn.

Lika behandling? Jämför med Magnus Larsson på Sikhall.

sikhall1cMagnus skulle få 200.000 kr i böter om han inte sågade ner skärmtaket på sitt hus. Böterna skulle dessutom ökas med 100.000 kr för varje påbörjad månad som skärmtaket var kvar…

Ingen särbehandling?

När Magnus Larsson efter överklaganden slutligen fick rätt – det behövdes överhuvudtaget inget bygglov för ett skärmtak – fick Magnus Larsson i stället en tillsynsavgift av Byggnadsnämnden på det bygglovsbefriade skärmtaket. På drygt 8.000 kr… Mer än vad Bert Karlsson betalade när han bevisligen hade brutit mot strandskyddet…

”Jag ser inte att vi särbehandlar honom på något sätt.”

Säger Byggnadsnämndens ordförande, tillika Demokratiberedningens ordförande och förstanamn på Folkpartiets vallista i höst, Peter Göthblad.

ursand2Vad Bert Karlsson anser om lagar och regler sticker han för övrigt inte under stol med:

”Det är inte klokt att hålla på med strandskydd och skit…”

Som sagt:

Det måste bli ett slut på ”skål- och väggkulturen” i Vänersborg! Alla kommuninvånare ska behandlas lika.

I höst är det val. Som jag ser det, så finns det inte så många partier att välja på…

Vänersborgs Watergate?

14 mars, 2014 2 kommentarer

affarIdag har TTELA en artikel om badet i Brålanda och de händelser som har utspelat sig där under veckan. Jag tänker på bytet av alla lås. (Se “Affären Brålandabadet fortsätter”.)

Kommunjuristen menar i TTELA att det är osäkert om Annelie, som har arrenderat badet i många år, verkligen äger byggnaden på badet. Kommunjuristen:

”Handlingar vi har hittat tyder på att kommunen äger byggnaden”

Ord tycks stå mot ord. Annelie är dock säker på sin sak. Jag vet inte hur säker kommunen är. “Tyder på” låter väl inte som att kommunjuristen är helt säker… Och då kan man ju undra hur kommunen resonerar när den byter lås på den byggnad som Annelie hävdar är hennes. Utan att överhuvudtaget ta kontakt med Annelie innan.

Hellre fälla än fria…

Jag begärde ut de handlingar som kommunjuristen hänvisade till i TTELA. De kom på eftermiddagen.

handlingarHandlingarna består av en hel massa fakturor och analyslistor. Det mesta tycks överhuvudtaget inte röra byggnaden ifråga.

Det är närmast omöjligt för en utomstående att avgöra vad som är vad, och vad som är rätt. Jag tror att det blir väldigt svårt även för de inblandade…

Annelie och hennes ”medarbetare” har nämligen gjort en hel del andra arbeten vid badet under åren än att uppföra byggnaden ifråga; alla plattor på badet har satts om, omklädningsrum, toaletter och kiosk har slipats, staket har lagats, det har röjts bland träd och buskar osv. För vissa arbeten och inköp har kommunen betalat, för andra inte. Det framgår inte heller på fakturorna riktigt vad som är vad.

Kommunen och Annelie ska träffas nästa vecka. Då får vi se om parterna lyckas lösa tvisten och komma överens.

Annars lär det väl få avgöras i domstol så småningom. Om polis och åklagare nu går vidare med Annelies polisanmälan… Med tanke på den så kallade utredning, som gjordes i samband med arenaskandalen, kan man väl hysa vissa tvivel. Den lade ju åklagaren ner innan de ansvariga ens hade förhörts…

simskolaAnnelie har inte bara drivit badet i Brålanda i många år. Hon har även bedrivit en uppskattad simskola på sommaren. Hon är, och har också varit, intresserad av att bedriva simskola för skolorna i Dalslandsdelen, typ Brålanda och Skerrud, under veckorna innan sommarlovet. (Det krävs ju nu för tiden att eleverna kan simma för att få betyg i Idrott och Hälsa.)

Barn och Ungdom har dock ett avtal med badet i Hallevi om simskola. Det avtalet gäller samtliga skolor i Vänersborg. Brålandaeleverna, som har bassängen 200 meter från sin skola, måste därför åka till Vargön.

Simskoleverksamhet handlar också om en hel del pengar. Förutom betygen i Idrott.

För varje 40-minuterslektion får badet i Hallevi detta läsår 500 kr i ersättning av Barn och Ungdom. Då består varje grupp, enligt avtalet, av max 12 barn. Jag vet inte hur många lektioner varje barn får (eleverna i förskoleklasserna får minst fem) och om alla barn i Vänersborgs skolor får simundervisning (fast jag tror det, även om det inte är varje år, eleverna behöver ju inte gå i simskola om de kan simma).

Det finns väldigt mycket pengar i simskoleverksamheten… Helt klart. Och nu har Hallevi all denna verksamhet.

Hallevibadet har som bekant inget giltigt hyres-/arrendeavtal med kommunen. Det kunde vi läsa om i TTELA häromsistens. (Och i en viss blogg…) Det kan då te sig lite underligt, och tveksamt, att ha ett avtal med samma företag när det gäller simskoleverksamhet…

avtalTja, avtal och avtal… Jag tycker även att själva simskoleavtalet verkar tveksamt. Det skrevs den 18 september 1996 och har sedan dess förlängts ”utifrån dialog med ansvarig på Hallevi i maj månad” varje år.

I kontraktet från 1996 står det under punkten “Avtalstid”:

“1996-09-09 t o m 1996-12-31 (Ht 96) samt 1997-01-07 t o m 1997-06-06 (Vt –97) med möjlighet till förlängning i ytterligare ett till två år på samma villkor om parterna är överens om detta. Båda parter har gemensamt ansvar att förhandling påbörjas 3 månader före avtalstidens utgång.
OBS ! Detta avtal förlängs ej automatiskt.”

Ganska tydligt va’? Detta är det enda skriftliga avtal om simskoleverksamheten som finns… Från 1996.

Med andra ord, det tycks alltså som att det inte finns några giltiga skriftliga avtal varken för badverksamheten eller simskoleverksamheten…

mail2Annelie har haft en del mailväxling med olika personer i kommunhuset om simskoleverksamheten. Det har lett till att kommundirektör Ove Thörnkvist har tillsatt en utredning!

Kommundirektören skriver till Annelie:

“Vidare har jag beordrat en snabbutredning av chefen för barn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette. Den utredningen beräknas vara klar under mars månad så att vi därefter gör rätt och riktigt.”

Det är nästan så att man kan tro att kommundirektören anar att något inte står rätt till… Med kommunens simskoleverksamhet heller…

Vi väntar på spänning på utredningens resultat.

watergatevbgUnder tiden har en fyndig Brålandabo döpt “turbulensen” kring baden i Brålanda och Hallevi till Vänersborgs Watergate.

Och om jag skulle försöka att vara lika vitsig, så…

Med tanke på det kommande mötet mellan kommunen ochwaterloo Annelie, så skulle man väl kunna fråga sig vem som är Napoleon och vem som är Wellington – och vem som ska möta sitt Waterloo…

Allvarligt talat, och inte bara med tanke på det som händer kring baden i Brålanda och Hallevi (vi har ännu mycket värre exempel… Ni vet vad…):

Det måste bli ett slut på ”skål- och väggkulturen” i Vänersborg!

Kategorier:Brålanda, Hallevi

Affären Brålandabadet fortsätter

12 mars, 2014 1 kommentar

inbrottDet händer saker i Brålanda. Igår morse gick larmet på badet!

Hela byn undrade. Var det ett gäng skolkande elever som ”tjuvbadade”? Var det några huliganer som krossade rutor? Var det en flock kor som hade trängt sig in i omklädningsrummen? Var det inbrott?

Det var inget av det.

Det var ett låsföretag som bytte ut lås. Beordrade av någon tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Av vem vet vi inte. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef vet det tydligen inte heller. Chefen ska enligt uppgift återkomma med besked…

Alla lås på hela badet byttes ut. Utan förvarning. Även på byggnader som inte ägdes av kommunen…

Den tidigare arrendatorn av badet, Annelie, som har arrenderat badet i åtskilliga år, har själv uppfört en byggnad vid badet. Med bygglov och allt.polis

Nu kommer inte Annelie in i sin egen byggnad… Inte ens för att plocka ut den utrustning som ska användas till simskoleundervisning i Mellerud. Annelie bedriver nämligen simskoleundervisning som ”komplettering” till den simundervisning som barnen får på andra håll i kommunen… So to speak…

ryggen_friAnnelie skrev till kommunen. Hon undrade vad som händer. Och vem gör inte det… Annelie fick inga svar från kommunen. Därför polisanmälde hon igår kommunen för ”egenmäktigt förfarande”.

Idag fick Annelie veta att några från kommunen fanns vid badet kl 14 för att Annelie skulle kunna ta ut sina grejer. Det var bra tänkt. Det var bara det att ingen hade meddelat Annelie…

Annelie har just nu inget avtal med kommunen om att få arrendera badet i Brålanda. Så det ger väl kommunen rätt antar jag att byta ut låsen på de byggnader som kommunen själv äger. Men på Annelies…?

lasKommunen ska behandla alla kommuninvånare lika. Därför förväntar sig de som är insatta i denna fråga att kommunen omedelbart beger sig till badet på Hallevi – och byter ut alla lås! Där också.

Hallevibadet har ju inte heller några giltiga avtal med Vänersborgs kommun!

För övrigt tycks frågan om vem som ska få arrendera badet i Brålanda i sommar bli en riktig långbänk. Minst.

Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) bollade ju över frågan till Kommunstyrelsen för ett tag sedan med en påse pengar till Samhällsbyggnadsnämnden. BUN vill att Samhällsbyggnads ska ”ta över” allt ansvar. Nu tyder allt på att Samhällsbyggnads inte alls vill det – utan vill att baden även fortsättningsvis ska “administreras” av BUN. Enligt uppgift så kommer även Kommunstyrelsen att tycka det. När det nu tas upp där.

badbralFast visst var det Samhällsbyggnads som annonserade häromsistens…? (Annonsen ligger fortfarande kvar på kommunens hemsida, fast tiden gick ut redan den 15 feb.)spik

Om sanningen ska fram… Det ser oerhört mörkt ut för Brålandabadet. Och för simskoleverksamheten.

Det är nog så att det finns en överhängande risk att kommunen igår slog i den sista spiken i kistan på badet i Brålanda.

Kategorier:Brålanda

Budgetarbetet för 2015 har börjat

birdsongNu är tiden kommen på året då det är ljust när man åker till jobbet på morgonen, då cykelturen ackompanjeras av fågelkvitter och vårvinden börjar kännas milt smekande på kinderna…

Till och med en gammal bloggare påverkas av våren.

Det är också den tid på året då arbetet med budgeten för kommande år startar. Eller rättare sagt, har startat. Den så kallade ”Budgetberedningen” har faktiskt redan haft ett antal möten. Det är Budgetberedningen som arbetar fram riktlinjer och förslag för hur nästa års budget ska se ut.

Budgetberedningen består av samma ledamöter som Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Det betyder Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och James Bucci (V).

Budgetberedningen har redan träffat presidierna och förvaltningscheferna i de största nämnderna. Med utgångspunkt från förvaltningarnas presentationer har sedan Ekonomikontoret, bestående av enbart tjänstemän, utarbetat ett förslag till så kallad rambudget. Detta förslag speglar den styrande minialliansens tankar och viljeinriktning kring 2015 års budget.

budgetanvisnImorgon onsdag ska ekonomikontorets/minialliansens förslag tas upp i Kommunstyrelsen.

Förslaget är i detta läge egentligen bara ett slags anvisningar för det fortsatta arbetet. Det ”riktiga” arbetet sker först och främst i de olika förvaltningarna. Här ska tjänstemännen se vad anvisningarna från Kommunstyrelsen får för konsekvenser för verksamheten. Tjänstemännen ska fundera över frågor som: räcker pengarna? vad får förslaget för följder? vad vill vi göra? hur mycket pengar behöver verksamheten? osv. Sedan ska förvaltningarna skriva förslag, konsekvensbeskrivningar, prioriteringar osv, vilka ska behandlas i respektive nämnd.

Och det är i nämndernas behandling av förvaltningarnas förslag och funderingar (utifrån Kommunstyrelsens anvisningar alltså) som den politiska debatten och det politiska arbetet börjar på allvar. Det är i nämnderna som man kan börja ana vilken riktning pengaströmmarna ska gå…

Fast inte riktigt. Förra året t ex yrkade Miljöpartiet och Välfärdspartiet enligt Vänsterpartiets förslag på 20 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden. När budgeten till slut fastställdes av fullmäktige, så gjorde Miljöpartiet och Välfärdspartiet helt om. De röstade mot de 20 miljonerna och för endast 0,054 milj kr…

Det är alltså så att den slutgiltiga budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Då har alla förslag från nämnderna diskuterats och manglats både inom och mellan de olika partierna. Och i Kommunstyrelsen.

Budgetarbetet har alltså nyligen kommit igång. De budgetanvisningar som ska diskuteras på onsdagens Kommunstyrelse och som, i varje fall till viss del, visar minialliansens viljeinriktning bjuder inte på särskilt många överraskningar.

Det finns dock en överraskning. Det föreslås att barnomsorgen tillförs 10 milj kr:

”… för ökad måluppfyllelse.”

barn3Det står inte mer i förslaget. Hur dessa nya fräscha miljoner ska användas, om t ex mer personal ska anställas eller barngrupperna göras mindre – det framgår inte. Det kanske helt enkelt är så att det är utrustning till den nya förskolan på kvarteret Hönan som ska köpas in…

Grundskolan ska inte få något tillskott överhuvudtaget. Jo förresten, 940.000 för ökad undervisningstid i matematik. Men vad jag förstår så är det enbart statliga pengar. NOLL kronor till grundskolan från kommunen är alltså förslaget…

Minialliansen har inte avsatt några pengar eller nämnt något om upprustning av Frendevi eller konstgräs i Brålanda – eller Vargön – i sitt förslag. Inte heller några extra pengar till ungdomsverksamhet.

Nu var jag inte helt rättvis. Minialliansen vill avsätta ytterligare en milj kr till arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Det är ett ovanligt bra förslag för att komma från den borgerliga kanten, även om jag inte är säker på att summan räcker.

byggeGunnar Lidell och hans miniallians föreslår att 5,5 milj kr ska gå till ökat fastighetsunderhåll. Det tror jag är bra. Många fastigheter börjar bli ”slitna”…

Socialnämndens budgetram föreslås utökas med 5 milj kr till fler platser inom boenden. Jag kan inte annat än förstå att detta handlar om andra boenden än Gläntan. Gläntan nämns inte i förslaget. Å andra sidan ska en boendeplan antas av fullmäktige senare i vår. Kanske har minialliansen något kort i rockärmen då? Och lägger på några extra miljoner till Socialnämnden i det läget.

Sessionssalen i Kommunhuset planeras att byggas om. Jag vet inte riktigt vad som planeras, kanske en uppfräschning av den tekniska utrustningen? Eller nya sammanträdeslokaler i anslutning till sessionssalen? Eller en handikappanpassning? Ombyggnaden beräknas medföra en ökad hyreskostnad på 0,5 milj kr om året.

Det återfinns inga planer eller visioner för några särskilda satsningar i kommunen. Det finns t ex inget om centrumutveckling, Huvudnässkolans aula, utveckling av Vargön, Brålanda eller Frändefors. (Det är nog bäst att nämna Väne Ryr också…  ;) ) Det finns inget kring arenan, Sanden, hamnen… Bara för att ta några exempel. Med andra ord, det saknas egentligen ganska mycket. Som vanligt.

ordfklubbaMen budgetarbetet är som sagt bara i sin linda. Mycket vatten ska flyta under broarna innan Forsströms ordförandeklubba faller i juni.

Förra året röstade som bekant Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet tillsammans igenom en besparingsbudget. Vi får se vad som händer i år. Vi får se om denna politiska allians håller ihop även i fortsättningen.

Det är ju val i höst…

Kategorier:Budget 2015

Befolkning i Vänersborg

peopleVänersborgs befolkning har ökat. Det är en glädjande nyhet. Vid årsskiftet bodde 37.369 personer i kommunen.

Befolkningsökningen beror enligt Lars Rudström, utredare på kommunen, på bättre kommunikationer och ökad produktion av bostäder.

”Siffrorna talar för att Vänersborg om åtta år har 38.600 invånare.”

Det är en bit från kommunfullmäktiges mål att Vänersborg ska bli 50.000 invånare år 2030. Men ändå är den befolkningsökning vi ser nu något att vara nöjd över. Vänersborg behöver fler invånare!

För att vi ska bli fler vänersborgare så gäller det att det byggs fler bostäder i kommunen. Men då måste vi också ha en generös Byggnadsnämnd/Byggnadsförvaltning som ser mer till servicen för medborgarna än till kontrollen. Som det är nu, så är det ibland oerhört svårt att få byggnadslov…

lyssnaJag tror att andra faktorer som att invånare känner att de blir lyssnade till och att de också kan påverka beslut är viktigt för att locka hit fler människor. Vänersborg har tagit något steg i rätt riktning, t ex att det nu är möjligt att lägga medborgarförslag, men utvecklingen går alldeles för långsamt.

Flera av våra nuvarande och tidigare ”makthavare” underskattar enligt min mening också betydelsen av att ha en bra förskola och skola i kommunen. Det betyder inte bara att det ska finnas förskolor och skolor i närheten av bostaden utan också att kvaliteten är bra. Det behövs satsas åtskilligt på att t ex minska barngrupperna i förskolorna. Kommunen måste också satsa på att höja kunskapsresultaten i grundskolan, att stödja elever i behov av särskilt stöd och att ge eleverna tidsenliga och moderna läromedel. Bland annat…

Jag tror att potentiella vänersborgare tittar mer på sådana här saker än på skattesatser…

ungdomarÖverlag bör kommunen satsa på att se till att ungdomarna trivs så att de stannar i kommunen. Som det är nu flyttar alltför många härifrån när de når vuxen ålder. Mer öppet på ungdomsgårdarna och gratis kollektivtrafik skulle kunna vara några lämpliga åtgärder.

Visst behöver vi ett levande centrum också. Det är viktigt att stadskärnan blir lockande för vänersborgarna att besöka och handla i. Det betyder inte att de mindre tätorterna ska glömmas bort. Befolkningen minskar både i Brålanda och Vargön och särskilt mycket i Frändefors tätorter. Kanske en upprustning av Frändevi skulle göra Frändefors attraktivare? Och en konstgräsplan i Brålanda och varför inte också i Vargön? Självklart ska baden finnas kvar.

Det finns mycket att göra i Vänersborg. Jag hoppas att det stundande valet engagerar vänersborgarna att både komma med förslag till och ställa krav på de olika partierna.

walltinTill sist måste jag meddela att gammal bandylegend har gått ur tiden. Stenåke O Walltin avled i natt. Walltin var kanske Vänersborgs störste bandyprofil genom tiderna.

Vila i frid Walle!

%d bloggare gillar detta: